αθλητισμος και επιχειρηματικότητα

Σκέψεις για τις στρατηγικές ανάπτυξης του αθλητισμού σαν κοινωνικό δικαίωμα, σε αντινεοφιλελεύθερη κατεύθυνση   Ο αθλητισμός είναι μια κοινωνική δραστηριότητα με συγκεκριμένες επωφελείς κοινωνικές λειτουργίες. Συγκαταλέγεται μεταξύ των δραστηριοτήτων, η […]

Read Article →

σχολές προπονητών

ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Τι συμβαίνει, πως οι απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου έχουν υπερκεράσει τους απόφοιτους των κρατικών ΑΕΙ; Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ έχουν λερωμένη τη φωλιά τους Το επάγγελμα του προπονητή, […]

Read Article →