Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ίδρυση «Οργανωτικής Επιτροπής Βόλος – 2013 Α.Ε.» τα πρακτικά της συζήτησης επι της αρχής στην Βουλή


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΒ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΘΕΡΟΥΣ 2009
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι΄
Τρίτη 30 Ιουνίου 2009

Αθήνα, σήμερα στις 30 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.06΄, συνήλθε στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τμήμα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Α΄ Σύνθεση) για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Α΄ Αντιπροέδρου αυτής κυρίου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΛΑ.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμεθα στην ημερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νομοσχεδίων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.
 
Υπουργείου Πολιτισμού
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων–Βόλος 2013 και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.

Εισερχόμαστε τώρα στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων – Βόλος 2013 και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 25ης Ιουνίου 2009 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε τρεις συνεδριάσεις.
Στη σημερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νομοσχέδιο επί της αρχής.
Κύριε Υπουργέ, έχετε να κάνετε κάποια διόρθωση;
(NP)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Η πρώτη νομοτεχνική βελτίωση είναι στον ένατο στίχο του άρθρου 2, όπου διαγράφεται η λέξη «Εθνικής» και αντικαθίσταται από τη λέξη «Ελληνικής».
Δεύτερον, η παράγραφος 3 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συγκρότησή του σε σώμα αποφασίζει τη συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής αποτελούμενης από πέντε (5) μέλη κατά ανώτατο όριο. Είναι αυτό που λέγαμε ότι είναι ολιγοπληθής η Εκτελεστική Επιτροπή και εδώ βάζουμε ότι είναι πέντε μέλη. Επικεφαλής της επιτροπής ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύνανται να αποτελέσουν μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 34 –είναι ο νόμος περί της βίας-αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 41 ΣΤ του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄ 121), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3262/2004 (ΦΕΚ Α΄ 173), και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 3472/2006 (ΦΕΚ Α΄ 135) αντικαθίσταται ως εξής: «6. Για την αναστολή εκτέλεσης της ποινής για τα αδικήματα των παραγράφων 1, 2, 3, 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τα άρθρα 99 επ. Π.Κ., με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Ως προς την μετατροπή της ποινής σε χρηματική –αυτό είναι που ζητήσατε- εφαρμόζεται το άρθρο 82 Π.Κ. Σε περίπτωση υποτροπής και ανεξάρτητα από το ύψος της αρχικά επιβληθείσης ποινής δεν χορηγείται αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε ούτε επιτρέπεται η μετατροπή της σε χρηματική. Οι παρεπόμενες ποινές της περιπτώσεως α τη παραγράφου 7 του άρθρου 41 ΣΤ του παρόντος νόμου δεν αναστέλλονται σε καμία περίπτωση.»
Η τέταρτη νομοτεχνική βελτίωση είναι στο τέλος του άρθρου 42. Είναι αυτό που λέγαμε ότι αν τυχόν το 30% που θα χαλάσει θα αντικατασταθεί με ίδια τετραγωνικά με το 30% που θα κτιστεί. Προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το εμβαδόν των νέων κτιρίων του προηγούμενου εδαφίου δεν θα υπερβαίνει το εμβαδόν των κατεδαφισθέντων κτιρίων.» Άρα, εξασφαλίζουμε ότι δεν θα κτιστεί ούτε ένα τετραγωνικό επιπλέον.
Η τελευταία νομοτεχνική βελτίωση αφορά το άρθρο 44, που αντικαθίσταται ως εξής: «Στο άρθρο 50 του ν. 3028/2002 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Για επεμβάσεις ελάσσονος σημασίας σε μνημεία που αποτελούν οικιστικά σύνολα, όπως εξωτερικοί χρωματισμοί κτηρίων, αντικαταστάσεις πεζοδρομίων, επιχρίσματα και σχετικές εργασίες που δεν θίγουν τη μορφή και το κέλυφος των υπαρχόντων κτηρίων, οι αρμοδιότητες των Κεντρικών Συμβουλίων της παραγράφου 5 του παρόντος για τα ζητήματα αυτά ασκούνται από τις τοπικές Εφορείες.»
Όλα αυτά είναι αυτά που ζητήσατε στην Επιτροπή. Τα δεχθήκαμε και άλλαξαν. Επομένως, υλοποιούμε αυτό το οποίο υποσχεθήκαμε στην Επιτροπή.
Καταθέτω τις νομοτεχνικές αυτές βελτιώσεις για τα Πρακτικά και για να διανεμηθούν στους συναδέλφους.
(Στο σημείο αυτό ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Ιωάννης Ιωαννίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νομοτεχνικές βελτιώσεις στο νομοσχέδιο «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και άλλες διατάξεις», οι οποίες έχουν ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υφυπουργέ.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Χαλβατζής ορίζει ως κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο την κυρία Εύα Μελά και ειδικό αγορητή τον κ. Γκατζή.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς ορίζει ως κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τη Βουλευτή κυρία Ευαγγελία Αμμανατίδου – Πασχαλίδου και ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Περικλή Κοροβέση.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Μαυρουδής Βορίδης ορίζει ως ειδικό αγορητή το Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας κ. Αγοραστός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε σήμερα για τον τρόπο που θα ιδρυθεί μια ανώνυμος εταιρεία, η οποία θα κληθεί να διαχειριστεί και να υλοποιήσει για πρώτη φορά ένα στόχο μεγάλο, μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής περιφέρειας: τους Μεσογειακούς Αγώνες Βόλος-Λάρισα 2013 ή Λάρισα-Βόλος 2013.
(XF)
(NP)
Για πρώτη φορά ελληνική περιφέρεια έχει την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενεί τέτοιους μεγάλους αγώνες, τους Μεσογειακούς Αγώνες Βόλος-Λάρισα 2013 ή Λάρισα-Βόλος 2013. Γι’ αυτό πρέπει να πετύχουμε και όχι να πετύχουμε τοπικά. Πρέπει να πετύχουμε πάνω από το τοπικό, το οποίο ξέρω ότι θα πετύχουμε σίγουρα. Πρέπει να πετύχουμε στη διεθνή αθλητική σκηνή.
Οι αγώνες αυτοί κερδήθηκαν μετά από μία επίμονη προσπάθεια, μεγάλη προσπάθεια, αλλά και με στρατηγική. Και οδηγήθηκαν, όπως σας είπα, για πρώτη φορά στην ελληνική περιφέρεια. Οι αγώνες αυτοί πέρα από τις αθλητικές υποδομές, τις οποίες θα προσφέρουν, θα δώσουν την ευκαιρία να γίνουν και άλλες υποδομές στην περιφέρεια πιο γρήγορα και ίσως υποδομές που δεν θα γίνονταν τα επόμενα δέκα με δεκαπέντε χρόνια. Επίσης, θα δώσουν μία ανάπτυξη της τεχνογνωσίας γύρω από αγώνες τέτοιου μεγάλου βεληνεκούς. Ταυτόχρονα θα είναι και μία διαφήμιση της περιοχής όλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ελλάδος στο εξωτερικό. Γι’ αυτό πρέπει να πετύχουμε.
Για να πετύχουμε χρειάζεται συναίνεση, χρειάζεται η ένωση όλων των δυνάμεων. Δεν χρειάζονται μικροκομματικές και μικροπολιτικές σκοπιμότητες να παιχτούν πάνω σ’ αυτό τον τομέα του αθλητισμού. Γιατί στον αθλητισμό δεν χωρούν κομματικές διενέξεις, δεν χωρούν μικροκομματικά και μικροπολιτικά παιχνίδια, δεν χωρά κομματισμός.
Εμείς θέλουμε να πετύχουμε προς όφελος της περιφέρειας της Λάρισας, του Βόλου, της Θεσσαλίας, της Ελλάδος και των αθλητών που θα συμμετάσχουν.
Πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι αγώνες είναι μεγάλοι. Θα διεξαχθούν τον Ιούνιο του 2013 και θα διαρκέσουν δεκαέξι μέρες. Θα φιλοξενήσουν πεντακόσιους χιλιάδες περίπου θεατές, τρεις χιλιάδες τριακόσιους αθλητές. Θα φιλοξενήσουν ακόμη χίλιους πεντακόσιους δημοσιογράφους, εννιακόσια μέλη της μεσογειακής οικογένειας αλλά και δέκα χιλιάδες περίπου εθελοντές που θα βοηθήσουν σ’ αυτούς τους αγώνες.
Παράλληλα θα γίνει και η Πολιτιστική Μεσογειάδα. Και εκεί έχουμε πολλά να επιδείξουμε, αρκεί σύντομα, συντονισμένα, έγκαιρα, έγκυρα να προωθήσουμε την Πολιτιστική αυτή Μεσογειάδα.
Η πολιτεία από την αρχή της διεκδίκησης μέχρι και την ανάληψη και μετά τα πρώτα βήματα, πήρε μέτρα. Γι’ αυτό και βρισκόμαστε στη θέση αυτή που βρισκόμαστε. Και μετά τις επισκέψεις της ΔΕΜΑ στη Θεσσαλία, στο Βόλο και στη Λάρισα έχει διαπιστωθεί ότι βρισκόμαστε κανονικά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και προετοιμασίας του έργου των Μεσογειακών Αγώνων.
Να ξεκαθαρίσουμε, γιατί εδώ μπορεί να ακουστούν πολύ μεγάλες κορώνες, ότι σήμερα συζητάμε πώς θα κάνουμε μια ανώνυμη εταιρεία η οποία διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία και τη σωστή διαχείριση των Μεσογειακών Αγώνων. Δεν συζητάμε για τα έργα. Τα έργα έχουν καταγραφεί. Τα έργα υπάρχουν μέσα στο φάκελο διεκδίκησης των Μεσογειακών Αγώνων. Τα αθλητικά έργα και οι υποδομές είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο.
Και υπάρχει πρότασή μου στην επιτροπή όπου θα έρχεται η οργανωτική επιτροπή αλλά και οι δήμαρχοι των περιοχών που θα συμμετέχουν, να μας ενημερώνουν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για την πορεία αυτών των έργων. αυτό είναι ξεκάθαρο. Γιατί μπορεί κάποιοι να στρέψουν αλλού σήμερα το ενδιαφέρον.
Και βέβαια οι υποδομές θα είναι μεγάλες για την περιφέρεια. Και κλειστό γυμναστήριο θα γίνει και κωπηλατοδρόμιο θα γίνει και κέντρο ιππασίας θα γίνει και κολυμβητήριο θα γίνει και άλλα έργα στο Βόλο, τα οποία θα εκσυγχρονίσουν τις υφιστάμενες υποδομές και δεν θα τα αφήσουμε στη μέση όπως έγινε το 2004 με το Πρόγραμμα Αθήνα 2004 και τώρα έχετε μια στοίβα αιτημάτων, κύριε Υπουργέ, στο γραφείο σας.
(BA)
(XF)
Αυτό είναι ξεκάθαρο, όπως ξεκάθαρο είναι ότι κάναμε μία μεγάλη διαβούλευση, θα έλεγα, πάρα πολύ σωστή μέσα στην επιτροπή, ακούστηκαν όλες οι απόψεις και κάναμε ένα νομοσχέδιο, για το οποίο είμαι περήφανος, γιατί εξασφαλίσαμε και διασφαλίσαμε όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες που μπορεί να δημιουργήσει ένα κλίμα διαφάνειας, αξιοπιστίας και ασφάλειας. Ακούσαμε όλες τις προτάσεις και υιοθετήσαμε όλες τις καλές τις προτάσεις που ακούστηκαν. Και μπορούμε αυτή τη στιγμή και τολμούμε τη σύγκριση με το ανάλογο νομοσχέδιο που είχε γίνει για την Εθνική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Και είμαστε εδώ να δούμε ποιο είναι διαφανέστερο, ποιο είναι καλύτερο και ποιο είναι λειτουργικότερο. Εγώ δεν σας λέω ότι ήταν κακό, αλλά εμείς είδαμε τα λάθη και είδαμε πού μπορούσαμε να πατήσουμε και να πάμε βήματα μπροστά. Γι’ αυτό είναι η πολιτική, γι’ αυτό είναι ο διάλογος, γι’ αυτό είναι η λογική με κανόνες, για να μπορούμε να θέτουμε τέτοιους κανόνες, να διορθωνόμαστε και να πηγαίνουμε μπροστά. Γι’ αυτό, αν κάποιος ισχυριστεί γιατί δεν βάλατε μέσα στο νομοσχέδιο τα έργα, τότε, ή το κάνει εκ του πονηρού, ή παίζει μικροπολιτικά παιγνίδια ή, συγνώμη, είναι εκτός τόπου και χρόνου, ή δεν κατάλαβε για ποιο πράγμα μιλάμε, γιατί μέσα στο καταστατικό της εταιρείας δεν αναφέρονται τα έργα, όπως δεν αναφέρονταν τα έργα –και εδώ είναι το καταστατικό της εταιρείας- για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σταματήστε τη μικροπολιτική, δεν οδηγεί πουθενά, εκτίθεστε και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να εκτίθεστε για τέτοια πράγματα.
Από εκεί και πέρα, εμείς θα θέλαμε -εγώ προσωπικά επειδή είμαι από τη Λάρισα και ακούγονται και κάποιες φωνές, το πρότεινα και στην επιτροπή- η επιτροπή να ονομαστεί «Βόλος-Λάρισα 2013», γιατί ακούγονται φωνές, γιατί δεν την ονομάζετε «Λάρισα-Βόλος 2013» ή «Βόλος-Λάρισα 2013». Το λέω –χαίρομαι που χαμογελάτε- γιατί θα ακολουθήσουν φωνές τέτοιες, οι οποίες ξέρετε ότι όσο τα πράγματα είναι πιο εύκολα, ξέρω τι θα ακουστεί. Θα ήταν καλό να το κάνουμε, αν υπήρχε η δυνατότητα. Μου εξηγήσατε τι γίνεται. Από εκεί και πέρα, πρόκειται εκτός από το γραφείο που θα υπάρχει στο Βόλο, να υπάρχει και γραφείο στη Λάρισα, όπως συμφωνήσαμε, και στη Νέα Ιωνία, ή όπου αλλού χρειαστεί να γίνει, αλλά με προτεραιότητα στις πόλεις, στις οποίες θα γίνουν αθλήματα.
Ακόμη, για πρώτη φορά, σε αντιδιαστολή με τον «Αθήνα 2004», τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα είναι έως δεκαπέντε, θα ορίζονται από τον Υπουργό και η συμμετοχή τους στα διοικητικά συμβούλια θα είναι τιμητική και άμισθη. Και παραλείψαμε, κύριε Υπουργέ, να πούμε ότι στην επιτροπή άμισθος πρέπει να είναι και πρόεδρος, διότι έτσι ήταν και στον «Αθήνα 2004» και πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Χαίρομαι που έγινε και εκτελεστική επιτροπή και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει προϊόν διαβούλευσης. Ακούμε, διορθώνουμε και θέλουμε να πάμε τα πράγματα σωστά, προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικότητας στον αθλητισμό.
Ακόμη αλλάξαμε στο νόμο εκείνο το οποίο υπήρχε και έλεγε ότι περιληπτικά θα τηρούνται τα πρακτικά. Εμείς δεν θέλουμε περιληπτικά πρακτικά, εμείς θέλουμε όλα τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο θα παίρνει αποφάσεις για πολλά πράγματα.
Όσον αφορά το προσωπικό, εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Όσοι θέλουν να πάνε να δουλέψουν εκεί, θέλουν να πάρουν την εμπειρία, πιστεύουν ότι έχουν κάτι να προσφέρουν, θα πάνε με τις ίδιες ακριβώς αμοιβές, τα προνόμια, τις αποδοχές, τα συνταξιοδοτικά που είχαν και στην προηγούμενη θέση τους. Δεν θα υπάρξει αυτή η ευελιξία της διαφάνειας του «Αθήνα 2004», που ανάλογα έδιναν και παραπάνω χρήματα σε αυτούς τους οποίους αποσπούσαν εκεί.
Ακόμη ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος, οι γενικοί διευθυντές, οι υπάλληλοι του «Βόλος 2013», των θυγατρικών της εταιρειών που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών, καθώς και τα μέλη των επιττροπών που συγκροτούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, υπάγονται στους υπόχρεους για την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Και εδώ κάποιοι κατηγορούν γιατί γίνονται θυγατρικές εταιρείες. Μα, όταν διαχειρίζονταν κάποιοι τον «Αθήνα 2004» δεν είδαν ότι ήταν αναγκαιότητα πολλές φορές να γίνουν τέτοιες εταιρείες, για να μπορεί να λειτουργήσει ευκολότερα, αποτελεσματικότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία το θέμα των μεσογειακών αγώνων;
(GM)
BA
Έτσι γινόταν και το 2004. Εάν κατηγορείτε ότι αυτό υποκρύπτει κάτι, τότε δυστυχώς κατηγορείτε και τους εαυτούς σας και πείτε μας γιατί το χρησιμοποιήσατε σε εκείνη την περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων.
Ακόμη για πρώτη φορά αυτοί οι οποίοι θα βρίσκονται στο διοικητικό συμβούλιο και θα είναι και στις επιτροπές ανάθεσης έργων και θα εμπλέκονται σε όλα τα έργα, θα καταθέτουν πόθεν έσχες σύμφωνα με τη διαδικασία που καταθέτουν οι Βουλευτές. Δηλαδή θα έχουν πρόσβαση τα ΜΜΕ εκεί και θα δημοσιοποιούνται, δεν θα στέλνονται απλώς στον Άρειο Πάγο.
Ακόμη σημαντική καινοτομία που δεν υπήρχε παλαιότερα είναι όσοι θέλουν για οποιοδήποτε λόγο να γίνεται παραχώρηση χρήσης ακινήτων από τρίτους προς την εταιρεία και η εταιρεία πρόκειται να επενδύσει χρήματα εκεί για ανακατασκευή, η εταιρεία αυτή δεν μπορεί να επενδύσει πάνω από το 10% των χρημάτων, που αντιστοιχεί στην αντικειμενική αξία του οικήματος αυτού. Δεν μπορεί δηλαδή να ξοδέψει πάνω από το 10% και μετά να το επιστρέψει στον κύριο κάτοχο. Αυτό δεν υπήρχε πουθενά. Παλαιότερα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες γινόταν παραχώρηση, έκανε όποια επένδυση ήθελε και στο τέλος το ξανά έπαιρνε ο κύριος κάτοχος. Εγώ δεν σας λέω τι μπορεί να συμβεί, αλλά εμείς διασφαλίζουμε και αυτήν την περίπτωση.
Όσον αφορά στις απαλλοτριώσεις, γιατί ακούγονται διάφορες φωνές, θα δείτε ότι υπάρχει πλήρης διαφάνεια και προκαλέσαμε, εάν θέλατε, να βγει τελείως. Είπε ο Υπουργός μάλιστα, εάν θέλετε να βγάλουμε τελείως το άρθρο. Αλλά βγάλαμε από μέσα εκείνα τα οποία ίσχυαν στο «ΑΘΗΝΑ 2004». Ποια δηλαδή; Ότι μπορεί να κάνουν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και φυσικά πρόσωπα με τις κατεπείγουσες αυτές διαδικασίες απαλλοτριώσεις. Εμείς αυτά τα βγάλαμε.
Σε αυτό το νομοσχέδιο δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εκείνες ούτως ώστε τα ακίνητα τα οποία πρόκειται να απαλλοτριωθούν να παραμένουν για πάντα στην αποκλειστική χρήση του δημοσίου.
Εκτός από το θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων -που είναι ιδιαίτερη τιμή που θα σας φιλοξενήσουμε στη Θεσσαλία, στη Λάρισα και στο Βόλο- τακτοποιούνται και κάποιες άλλες σημαντικές εκκρεμότητες οι οποίες υπάρχουν, όπως είναι το στέγαστρο στην Σαντορίνη, όπως είναι μία τακτοποίηση του Υπουργείου στο Μουσείο της Ακρόπολης, ώστε να καταστεί εφικτό να φιλοξενήσει κάποια αγάλματα και να δημιουργηθεί και ένα στέγαστρο.
Επίσης, αλλάζει ο νόμος που υπήρχε των τριών άνευ που ήταν για τις βιαιοπραγίες στα γήπεδα. Δηλαδή, εκεί που υπήρχε άνευ αναστολής, άνευ ανασταλτικού χαρακτήρα και άνευ μετατροπής της ποινής σε χρηματική, τώρα αλλάζει και μπορεί να υπάρχει και αναστολή αλλά και να γίνεται μετατροπή σύμφωνα με το άρθρο 82 της ποινής σε χρηματική.
Ακόμη προς όφελος των τοπικών κοινωνιών αλλά και διευκόλυνση των τοπικών εφοριών περνούν δύο άρθρα τα οποία δίνουν μία ευελιξία, μία ταχύτητα χρόνου στην τακτοποίηση για επεμβάσεις ελάσσονος σημασίας σε μνημεία που αποτελούν οικιστικά σύνολα.
Πιστεύουμε ότι με το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο είναι προϊόν διαβούλευσης, το οποίο είναι προϊόν συναίνεσης, το οποίο είναι προϊόν μιας διαδικασίας που νομίζω ότι ήταν από τις καλύτερες, δημιουργούμε μία ανώνυμη εταιρεία για να μπορέσει να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τους Μεσογειακούς Αγώνες. Οι Μεσογειακοί αυτοί αγώνες για μας είναι ένα μεγάλο στοίχημα, είναι ένα όραμα.
BS
(GM)
Δημιουργούμε μία μεγάλη παρακαταθήκη στην περιοχή. Κάνουμε έργα μεγάλης αθλητικής αξίας, υποδομές μεγάλης προστιθέμενης αξίας και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία καλύτερη θετική ενέργεια σε όλη την περιοχή, να την κάνουμε πιο ελκυστική αθλητικά, πιο ελκυστική τουριστικά, πιο ελκυστική πολιτιστικά. Και προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς κομματικές παρωπίδες. Στον αθλητισμό έχουμε αχρωματοψία, διότι ο αθλητισμός μας ενώνει, ο αθλητισμός είναι υγεία, διότι ο αθλητισμός δημιουργεί εκείνες τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για να μπορέσουμε να δώσουμε όραμα στους νέους και να τους αποτρέψουμε να πάρουν ατραπούς της ζωής που είναι επικίνδυνες σ’ αυτή την εποχή που ζούμε όπου υπάρχουν περισσότερες επικίνδυνες περιπλοκές απ’ ό,τι στο παρελθόν, νομίζω ότι δημιουργούμε μία σοβαρή παρακαταθήκη. Θα εξαρτηθεί από τα μέλη του Δ.Σ. , θα εξαρτηθεί κατά πόσο θα μπορέσουμε να πετύχουμε έγκαιρα και με λίγα να κάνουμε πολλά και όχι όπως στο παρελθόν, με πολλά να κάνουμε λίγα προς όφελος της πολιτείας, αλλά της κοινωνίας και του αθλητισμού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ευχαριστούμε τον κ. Αγοραστό.
Θέλω να ενημερώσω το Τμήμα ότι την προσεχή Κυριακή αντιπροσωπεία της Βουλής θα μεταβεί στην Πεσκάρα και θα παραστούμε εκεί στην τελετή παραλαβής της σημαίας των Μεσογειακών Αγώνων. Και αυτή τη σημαία θα πρέπει να την τιμήσουμε. Είναι μία μεγάλη ευκαιρία προβολής, όχι του Βόλου και της Λάρισας αλλά ολόκληρης της Ελλάδος.
Κύριοι συνάδελφοι, εάν θέλετε κάτι, θα ενημερωθείτε εκτός συνεδριάσεως ευχαρίστως και μπορείτε να δηλώσετε όσοι θέλετε να μεταβείτε στην Πεσκάρα.
Επειδή, δεν θα πάρω το λόγο αφού προεδρεύω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για κάποιες τροποποιήσεις που έκανε και ρυθμίσεις που δεν αφήνουν περιθώρια για παρεξηγήσεις όπως των απαλλοτριώσεων στις Συνιές για το γκολφ, αλλά θα ήθελα να πω δύο κουβέντες μόνο: Αυτοί οι αγώνες πρέπει να προετοιμαστούν με πλήρη διαφάνεια. Να μην γίνει καμία ανάθεση λόγω περιορισμένου χρόνου. Και θα επαναλάβω και εδώ από την τιμητική θέση που έχω, να μην υπάρξει καμία υπέρβαση στους προϋπολογισμούς.
Έχω πει στην πόλη του Βόλου ότι θα πάω στον εισαγγελέα όταν υπάρξει η παραμικρή υπέρβαση. Εάν κάποιο έργο προκύψει και έχει ανάγκη, ναι. Αλλά τα των Ολυμπιακών Αγώνων, δεν πρόκειται να επαναληφθούν. Πιστεύω ότι και ο κύριος Υπουργός, ο κ. Ιωννίδης ήταν από τους πρώτους που διαβεβαίωσε ότι θα κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση και πιστεύω ότι και ο Πρόεδρος και το προσωρινό συμβούλιο, μεθαύριο μόνιμο, θα κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή.
Μία κουβέντα ακόμα να πω.
Κύριε Αγοραστέ, είπατε ότι ο θεσμός ενώνει. Εμείς οι Θεσσαλοί ξέρουμε μεταξύ μας τι συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ενώνεται ο Βόλος με τη Λάρισα! Ήταν τόσο αγαπημένες πόλεις που τώρα είναι πιο κοντά.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Στα Τρίκαλα….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Όχι, εσείς στα Τρίκαλα είχατε πάντα καλές σχέσεις, αλλά εμείς στο Βόλο με τη Λάρισα ήμασταν πολύ αγαπημένες πόλεις! Και αυτό –έτσι λίγο για να χαλαρώσουμε- οφείλεται στο ότι εγώ παντρεύτηκα γυναίκα από τη Λάρισα και ο Αγοραστός από το Βόλο!
Γίνεται γνωστό στο Τμήμα ότι από τα Άνω Δυτικά Θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου της Βουλής 13 ελληνoαμερικανοί φοιτητές, φιλοξενούμενοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με τον αμερικάνικο φορέα «The Next Generation Initiative».
Τους καλωσορίζουμε και τους ευχόμαστε καλή παραμονή και έμπρακτο ενδιαφέρον για την πατρίδα, την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείξατε και δείχνετε μέχρι τώρα, αλλά να το συνεχίσετε αυτό, όμως.
(Χειροκροτήματα στην Αίθουσα)
Η κυρία Σακοράφα έχει το λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Μεσογειακοί Αγώνες είναι μπροστά μας και κοντά, οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι πίσω μας, αλλά επίσης κοντά μας. Μεταφέρουν εμπειρία, συγκροτούν πρότυπα λειτουργίας και σχεδιασμών και κυρίως, υπάρχουν ως επιτυχές προηγούμενο σε ό,τι αφορά στη σύστασης, στη μορφή και στο περιεχόμενο της οργανωτικής επιτροπής.
(BS)
TR
Η κυβέρνηση, πριν έρθει το νομοσχέδιο στην Βουλή, ισχυριζόταν δια του Υφυπουργού Αθλητισμού αλλά και δια του Υφυπουργού Πολιτισμού ότι η «ΒΟΛΟΣ 2013» συγκροτείται κατά τα πρότυπα της Επιτροπής «ΑΘΗΝΑ 2004», ότι συγκροτείται κατά το επιτυχημένο προηγούμενο του «ΑΘΗΝΑ 2004».
Όταν ήρθε ο νόμος στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων διαπιστώσαμε ότι ο νόμος αυτός αποτελεί μια στρέβλωση του νόμου ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων. Πέραν του γεγονότος ότι δεν έφερνε κάτι καινούριο δεν συμπεριελάμβανε καμία νέα επεξεργασία στην βάση των νέων δεδομένων και των νέων αναγκών. Ουσιαστικά διαστρέβλωνε τον ν. 2598/1998. Τον επικαλούνταν αλλά στα κρίσιμα σημεία τον διαστρέβλωνε.
Και τα κρίσιμα σημεία κατά την άποψή μας, τα σημεία που αποτέλεσαν τη βάση του ν. 2598 και είχαν να κάνουν με τον διαχειριστικό έλεγχο και την εποπτεία της ΒΟΛΟΣ 2013. Συγκεκριμένες διατάξεις που κατοχύρωναν την χρηστή διοίκηση και την συνεπή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, συγκεκριμένες διατάξεις που είχαν να κάνουν με την αξιοκρατική στελέχωση και την αντιπροσωπευτικότητα της Επιτροπής, διατάξεις που είχαν να κάνουν με την διασφάλιση της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής, διατάξεις που είχαν να κάνουν με την διασφάλιση των χρήσεων της γης στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο ή παραλείφθηκαν ή γενικεύθηκαν. Παραλείψεις αφενός και γενικεύσεις αφετέρου επικίνδυνες για τα κρίσιμα διακυβεύματα της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της ευελιξίας, της αποτελεσματικότητας, της ταχύτητας, της προστασίας των χρήσεων γης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν παραλάβαμε στα χέρια μας τον νόμο αλλά και πριν και πολύ νωρίτερα όταν επισκέφθηκα τις δυο οργανώτριες πόλεις, την Λάρισα και τον Βόλο είχα τονίσει, είχα υπογραμμίσει ότι επιδίωξή μας, η θέση μας είναι ότι αντλώντας και όλες τις εμπειρίες από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας μπορούμε να οργανώσουμε επιτυχημένους και καλούς αγώνες. Αγώνες χρήσιμους για την Ελλάδα, για την Θεσσαλία και πολύ ειδικότερα για τον Βόλο και την Λάρισα.
Είχα επισημάνει ότι για μας επιτυχής διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων, για μας καλή διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων, για μας χρήσιμοι Μεσογειακοί Αγώνες σημαίνει απόλυτη διαφάνεια στην προετοιμασία των αγώνων, διασύνδεση των έργων με την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής διεξάγοντας τους πράσινους μεσογειακούς αγώνες, αντιμετώπιση των αγώνων σαν γεγονός διεθνούς εμβέλειας και όχι σαν γεγονός τοπικού χαρακτήρα, προσδιορισμός και υλοποίηση των έργων που θα γίνουν με αφορμή τους μεσογειακούς αγώνες και σχετίζονται με την γενικότερη αναβάθμιση και ανάπτυξη της περιοχής, διασφάλιση του κοινωφελούς χαρακτήρα των έργων για την μετά μεσογειακών αγώνων εποχή, μετατροπή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των δυο περιοχών σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και αντιμετώπιση των αγώνων σαν γιορτή του αθλητισμού, γιορτή των μεσογειακών λαών, γιορτή μεγάλης κλίμακας με επίκεντρο τον Βόλο και την Λάρισα.
Γι’ αυτές τις καίριες επισημάνσεις έπρεπε να έχουμε συζητήσει και αποφασίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ούτε και σήμερα όμως στο παρά πέντε δυστυχώς με κυβερνητική ευθύνη δεν μιλάμε για πράσινους αγώνες, για περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής, για γενικότερη αναβάθμιση και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, για ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Δυστυχώς, δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλάμε για αξιοποίηση του γεγονότος για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του. Σήμερα δυστυχώς μιλάμε μόνο για διαχείριση. Για διεκπεραίωση ενός σημαντικού γεγονότος. Και όταν λέω δυστυχώς το εννοώ. Το εννοώ και σαν Θεσσαλή και σαν άνθρωπος του αθλητισμού καθώς για μας καμία υπόθεση, πολύ περισσότερο υποθέσεις τόσο μεγάλης κλίμακας δεν αποτελούν πεδίο μικροπολιτικών αντιπαραθέσεων, πεδίο άντλησης μικροκομματικού οφέλους, κύριοι συνάδελφοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μ’ αυτή ακριβώς τη λογική προσήλθαμε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Με την λογική να ενισχύσουμε με τις θέσεις μας, να εμπλουτίσουμε με τις απόψεις μας, να διευρύνουμε με τις επεξεργασίες μας τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στον τρόπο λειτουργίας της Οργανωτικής Επιτροπής «ΒΟΛΟΣ 2013». Επιθυμούσαμε να αναπτύξουμε τις απόψεις μας όλο το χρονικό διάστημα που πέρασε και για άλλα μείζονα θέματα της διοργάνωσης, γι’ αυτό που εμείς ονομάζουμε αξιοποίηση του γεγονότος προς όφελος της περιοχής. Ποτέ όμως μια τέτοια συζήτηση δεν κατέστη δυνατή από τις ηγεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
Έστω και έτσι όμως, έστω συζητώντας μόνο για την οργανωτική επιτροπή -και αυτή η παραχώρηση δεν είναι παραχώρηση συμβιβασμού, αλλά παραχώρηση εν όψει και προς όφελος της διοργάνωσης- προσήλθαμε με εμφανή διάθεση να συνεισφέρουμε με την εμπειρία μας, να συμβάλλουμε με τις θέσεις μας, να ενισχύσουμε την διαφάνεια, να θωρακίσουμε την εποπτεία και τον έλεγχο, να κατοχυρώσουμε την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα, να διασφαλίσουμε στο μέγιστο δυνατό την αξιοκρατία.
(TS)
(BS)
Η πρόθεσή μας, τα κίνητρά μας, ο στρατηγικός μας στόχος τέθηκαν στην υπηρεσία των Μεσογειακών Αγώνων. Οφείλω να αναγνωρίσω στον Υπουργό κ. Ιωαννίδη ότι και αντιλήφθηκε προθέσεις, κίνητρα και στρατηγικό στόχο και σε μεγάλο βαθμό αποδέχτηκε όχι μόνο επιμέρους προτάσεις, όχι μόνο στοχευμένες προτάσεις αλλά ένα ολόκληρο πλαίσιο διατάξεων, μια ολόκληρη φιλοσοφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε εκτεταμένο τμήμα του νομοσχεδίου που αφορά στη σύσταση, στην εποπτεία, στο διαχειριστικό έλεγχο, στη λειτουργία της οργανωτικής επιτροπής έγινε ένα σημαντικό, θετικό βήμα. Στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων εσείς φέρατε λίγα και θολά. Εμείς μιλήσαμε ολοκληρωμένα και ξεκάθαρα. Είναι νίκη για τους Μεσογειακούς Αγώνες ότι συμφωνήσατε στα ολοκληρωμένα και ξεκάθαρα. Είναι νίκη που πιστώνεται εν μέρει και σε εσάς, καθώς δεν ταμπουρωθήκατε άκαμπτα, αλόγιστα και μικροκομματικά πίσω από μισές διατάξεις, πίσω από κομμένες διατάξεις, πίσω από ελλιπείς διατάξεις. Είναι νίκη που απορρέει από την αφοριστική αντίληψή μας για την πολιτική μικρότητα. Είναι νίκη που απορρέει από την πάγια πρακτική μας να μην εστιάζουμε στο δένδρο και να χάνουμε το δάσος, είτε το δάσος αφορά στους Μεσογειακούς Αγώνες, είτε αφορά εργαζόμενους και σχέσεις εργασίας, είτε αφορά στο δημόσιο χρήμα, είτε αφορά στην προστασία της γης.
Κύριε Υπουργέ, αυτή τη διαδικασία που περιγράφω που κάποιοι υποβαθμίζοντάς τη θα την ονόμαζαν συναίνεση, εγώ την ονομάζω ισχυρή πολιτική βούληση από όλους, την ονομάζω καλή και χρήσιμη επεξεργασία από όλους, την ονομάζω σύνθεση δημιουργική, σύνθεση αποτελεσματική, σύνθεση με κοινό παρανομαστή τους Αγώνες και το διακύβευμά τους.
Αυτή η διαδικασία μπορεί και πρέπει να πάει μέχρι το τέλος. Δώστε την ευκαιρία, δώστε τη δυνατότητα στο νομοσχέδιο να είναι ολοκληρωμένο, ενισχυμένο και αποτελεσματικό σε θέματα διαφάνειας και ελέγχου. Δείτε τέσσερα κρίσιμα σημεία που αποτελούν για εμάς επίμαχα σημεία για την πλήρη ενίσχυση της διαφάνειας, για την πλήρη προστασία της δημόσιας γης.
Το πρώτο σημείο αφορά στο άρθρο 31. Ζητήσαμε επισταμένως και μέσα στην Επιτροπή η διάταξη αυτή να γίνει σαφής και ακριβής στην περιγραφή των χώρων, των χρήσεων, της σκοπιμότητας και του χρόνου αποπεράτωσης των έργων. Αυτό θα ήθελα να το πω για τον κύριο συνάδελφο που είπε προηγουμένως ότι μάλλον δεν γνωρίζουμε τι συνέβαινε με το νόμο του 2004 που αναφερόταν στις απαλλοτριώσεις. Κύριε συνάδελφε, τότε, πολύ συγκεκριμένα ο νόμος περιέγραφε πού, σε ποιες περιοχές, τι και για ποιον λόγο απαλλοτριώνεται.
Επίσης, ζητήσαμε και έγινε δεκτό να μην μπορούν να γίνουν απαλλοτριώσεις υπέρ φυσικών προσώπων. Την ίδια στιγμή όμως προβλέπεται και ένα παράθυρο για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει απλά και αόριστα το ελληνικό δημόσιο.
Ζητήσαμε και από τους δημάρχους των δύο πόλεων να μας πουν με βάση την εμπειρία τους, τη γνώση τους συγκεκριμένες περιοχές και έργα που έχουν την ανάγκη εφαρμογής των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων με κατεπείγουσες διαδικασίες. Γιατί το κάναμε αυτό; Για δύο σοβαρούς, σοβαρότατους λόγους που και οι δύο αφορούν θετικά τις δύο περιοχές.
Ο πρώτος για να μην γίνει η διάταξη αυτή το όχημα ώστε έργα που δεν έχουν σχέση με τους Μεσογειακούς Αγώνες να φορτωθούν στην περιοχή, να αλλοιώσουν τον ευαίσθητο χαρακτήρα της, να προσβάλλουν το περιβάλλον με μόνο στόχο το κέρδος του όποιου επενδυτή.
Ο δεύτερος λόγος ώστε τώρα, έστω και στο παραπέντε, έστω και αν τα σύνδρομα έργα του προαστιακού και του τραμ δεν προλάβουν να εξυπηρετήσουν τους Αγώνες, να γίνουν προς όφελος της ευρύτερης περιοχής, προς όφελος της κεντρικής Ελλάδας, προς όφελος του τρόπου ζωής όλων των Θεσσαλών, όλων των επισκεπτών, προς όφελος της ανάπτυξης και της αναβάθμισης της περιοχής.
Προσδιορίστε περιοχές, τεκμηριώστε περιοχές, αφαιρέστε το γενικό ύφος. Είναι εύκολο να το κάνετε, δεδομένου ότι το σύνολο σχεδόν, των έργων, αφορούν σε βελτιώσεις υπαρχόντων ή σε συγκεκριμένες χωροθετήσεις. Όχι μόνο ακολουθήστε τη λογική του ν. 2598 αλλά ενισχύστε την κιόλας. Μην ακολουθείτε το δρόμο της αποδυνάμωσης. Ενισχύστε τη, γιατί ακόμη και ο ν. 2598 είχε κρούσματα παραβιάσεων τα οποία τα βλέπουμε σήμερα μπροστά μας. Δώστε ανάσα στην περιοχή, ώστε και να αναπτυχθεί με βάση τις πραγματικές της ανάγκες, με βάση τις πραγματικές της διεκδικήσεις, με βάση την εξυπηρέτηση των Αγώνων και κλείστε την πόρτα σε ύποπτες φωτογραφικές διατάξεις. Έχουμε την υποχρέωση σήμερα, τώρα, εδώ να αποδώσουμε στις δύο περιοχές τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ό,τι τους ανήκει, ό,τι τους αξίζει, ό,τι πιο χρήσιμο και για τους Αγώνες και για τη μετά Αγώνων εποχή.
Το δεύτερο σημείο, αφορά στο άρθρο 30 και στη μεγάλη διοργάνωση του 2011 των Special Olympics.Η διοργάνωση αυτή, κυρίως υπό το πρίσμα των οικονομικών μεγεθών, είναι μεγάλης κλίμακας, καθώς οι Αγώνες έχουν έναν προϋπολογισμό που αγγίζει τα 90.000.000 ευρώ, από τα οποία το μεγαλύτερο μέρος θα κληθεί να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο.
(ML)
(1TS)
Επιμείναμε και επιμένουμε: Απαλλάξτε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις από σκιές, από προχειρότητες, από γκρίζες ζώνες.
Πολύ ειδικότερα, τη διοργάνωση αυτή με τον πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα ενισχύστε την ώστε να διασφαλιστεί το μήνυμα που φέρνει, το μήνυμα του ωραίου, του μεγάλου, του αληθινού.
Φέρτε στη Βουλή ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο για τη διοργάνωση των αγώνων, ένα νομοσχέδιο που θα θεσμοθετεί τις εγγυήσεις τόσο για την άρτια διοργάνωση, όσο και για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.
Η διαφάνεια, πολύ ειδικότερα στις μεγάλες διοργανώσεις, είναι το ζητούμενο της ελληνικής κοινωνίας. Η διασφάλιση της διαφάνειας είναι το καλύτερο διαβατήριο για αυτές τις διοργανώσεις. Η επίκληση της διαφάνειας από πλευράς μας αναδεικνύει τις προθέσεις και τους σκοπούς γιατί περιφρουρεί, προστατεύει, θεσμοθετεί.
Η ολοκληρωμένη διαχείριση του γεγονότος με ένα ξεχωριστό νομοσχέδιο εγγυάται την αρτιότητα, αλλά και οργανώνει τη συμμετοχή, την επικοινωνία, την εμπέδωση των τόσο σημαντικών μηνυμάτων. Σύντομα, κύριε Υπουργέ γιατί και εδώ έχουμε καθυστερήσει. Από τις 5 Ιουνίου 2007 η χώρα μας έχει επιλεγεί ως διοργανώτρια χώρα και έχουν περάσει άπρακτα σχεδόν δυόμισι χρόνια. Σύντομα, γιατί δεν υπάρχει άλλος χρόνος.
Εμείς όχι απλώς υιοθετώντας, αλλά και υπερασπιζόμενοι τη διοργάνωση, θα ψηφίσουμε συμβολικά το άρθρο αυτό μόνο και εφόσον το απαλλάξετε από την αναφορά για ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 22 περί προσωπικού. Απαλλάξτε τη διοργάνωση από τα προβλήματα της ανάγνωσης πραγματικού ισολογισμού, από την παθογένεια του βολέματος κομματικών ημετέρων, από την οικονομική επιβάρυνση του δημοσίου.
Το τρίτο σημείο αφορά ακριβώς το άρθρο 22. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτο βήμα για τη θωράκιση της διαφάνειας είναι η διασφάλιση ανάγνωσης πραγματικού ισολογισμού. Παράλληλο βήμα για την κατοχύρωση της αξιοκρατίας είναι ένα διαφορετικό μοντέλο προσλήψεων προσωπικού.
Τέλος, καθοριστικό βήμα περιστολής δημοσίων εξόδων, μέσα μάλιστα σε περίοδο κρίσης, είναι η ελάφρυνση του δημοσίου τομέα από βάρη αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών που μπορεί να τα καλύψει η ανώνυμη εταιρεία.
Σας το ξαναλέμε: Δεν μπορούμε να παίζουμε με θέματα ισολογισμών, με θέματα που επιβαρύνουν οικονομικά το δημόσιο, με θέματα βολέματος κομματικών ημετέρων, την ίδια στιγμή μάλιστα που στη Γενική Γραμματεία υπάρχει ενεργό, έμπειρο, αξιόμαχο προσωπικό, το οποίο με μια απλή παράταση της σύμβασης του, τουλάχιστον μέχρι το 2013, θα μπορούσε επαρκέστατα να καλύψει και τις δύο διοργανώσεις. Δεν μπορούμε να παίζουμε με θέματα που προσβάλλουν τη δημόσια αντίληψη, το δημόσιο συμφέρον. Δεν παίζουμε και δεν επιτρέπουμε τα παιχνίδια άλλων.
Το τέταρτο σημείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφορά στα άρθρα 42 και 43. Τα άρθρα αυτά αφορούν στην επέκταση των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων στον περιβάλλοντα χώρο της Ολυμπιακής Εγκατάστασης Canoe-Kayak Slalom, στο Ελληνικό, καθώς και στην περιοχή εκτός του περιγράμματος των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
Η αποσπασματική αδειοδότηση ενός ευρύτερου χωροταξικού έργου αυτού του Μητροπολιτικού Πάρκου, χωρίς να είναι δυνατόν να διερευνηθούν και να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις στο σύνολό τους και αθροιστικά στην ευρύτερη περιοχή, συνιστά σαλαμοποίηση του έργου, και κατακερματισμό στο σχεδιασμό.
Η μετατροπή ενιαίων εκτάσεων πρασίνου σε χώρο τσιμέντου, η προσμέτρηση σαν χώρου πρασίνου της υπογειοποιημένης λεωφόρου είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα περιβαλλοντικών εγκλημάτων για την περιοχή.
Εμείς το τονίζουμε: Σχεδιασμοί που αφορούν τέτοιας κλίμακας παρεμβάσεις δεν μπορούν να γίνονται ερήμην και κόντρα στην τοπική κοινωνία, ερήμην και κόντρα στα αιρετά αυτοδιοικητικά όργανα. Δεν μπορούν να γίνονται ερήμην και κόντρα αυτών που ονομάζουμε δημόσιο συμφέρον, κοινωνική διεκδίκηση, τοπική απαίτηση, εκφρασμένη λαϊκή βούληση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι λυπηρό να συζητάμε το θέμα των Μεσογειακών Αγώνων μόνο στη διάσταση της οργανωτικής Επιτροπής. Είναι λυπηρό να συζητάμε το θέμα των Μεσογειακών Αγώνων μόνο στη βάση των τεχνικών θεμάτων.
Οι Μεσογειακοί Αγώνες θα έπρεπε να γίνουν σημείο αναφοράς για το περιβάλλον, με τη διοργάνωση των πρώτων πράσινων αγώνων, ακολουθώντας τις περιβαλλοντικές προοπτικές και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις Οδηγίες των Πράσινων Αγώνων του Τορίνο.
Οι Μεσογειακοί Αγώνες θα έπρεπε να γίνουν σημείο αναφοράς για την περιβαλλοντική αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής, για την ανασύσταση του οικοσυστήματος της περιοχής χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς αντιφάσεις, χωρίς παλινδρομήσεις.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Οι Μεσογειακοί Αγώνες θα έπρεπε να γίνουν σημείο αναφοράς για την αναπτυξιακή έκρηξη της περιοχής, απαντώντας στις σύγχρονες ανάγκες, στις αδήριτες ανάγκες των δύο πόλεων που θα φιλοξενήσουν ένα γεγονός τέτοιου μεγέθους.
Οι Μεσογειακοί Αγώνες θα έπρεπε να γίνουν σημείο αναφοράς για τον μεσογειακό πολιτισμό, ξεκινώντας από το σημείο της ανάδειξής του ως το σημείο της διασύνδεσής του με το αίτημα της επιστροφής των μαρμάρων μας.
(GH)
(ML)
Οι Μεσογειακοί Αγώνες θα έπρεπε να γίνουν σημείο αναφοράς για την ταυτότητα του πρότυπου των έργων, για την συνεπή και χωρίς παρεκκλίσεις τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, για την μη υπερκοστολόγηση των έργων. Οι Μεσογειακοί Αγώνες οφείλουν να υλοποιήσουν χωρίς εκπτώσεις το τρίπτυχο αθλητισμός – πολιτισμός – περιβάλλον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επίκληση εκ μέρους της Κυβέρνησης των αρχών της διαφάνειας της χρηστής διοίκησης και της προστασίας του δημοσίου χρήματος και μάλιστα με την μνημόνευση του νόμου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν κατατέθηκε το νομοσχέδιο στη Βουλή, αποτελούν αποκλειστικά και μόνο επίκληση και όχι ουσία και μάλιστα μια επίκληση το βαθύ περιεχόμενο της οποίας ήταν πρόχειρο και θολό.
Από πλευράς μας προτείναμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο λειτουργίας εποπτείας και ελέγχου της Οργανωτικής Επιτροπής. Και το κάναμε αυτό γιατί έχουμε υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κορυφαίο γεγονός των Μεσογειακών Αγώνων. Το κάναμε αυτό γιατί για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. η διαφάνεια, ο έλεγχος και η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος σημαίνει και θεσμική θωράκιση.
Καταφέραμε αρκετά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Στο οργανωτικό επίπεδο διασφαλίσαμε την υψηλή λειτουργικότητα, την απαραίτητη αντιπροσωπευτικότητα, την απαιτούμενη ευελιξία και την προσδοκώμενη αξιοκρατία. Στο διαχειριστικό επίπεδο προστατεύσαμε κατά το δυνατόν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τον έλεγχο του δημόσιου χρήματος.
Επιμένουμε να γίνουν δεκτά και τα σημεία που σας επεσήμανα. Όμως, κύριε Υπουργέ, επειδή οι Μεσογειακοί Αγώνες είναι ένα τεράστιο, είναι ένα σημαντικό γεγονός που αφορά τους πάντες, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο παρά τις σοβαρότατες αιτιάσεις μας σε σημαντικά σημεία του νομοσχεδίου, όπως προανέφερα και παραπάνω, τις οποίες θα συζητήσουμε στην κατ’ άρθρον συζήτηση, λόγω αυτής της σοβαρότητας, μόνο γι’ αυτό, ψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Αν και δεν συνηθίζω και δεν επιτρέπεται να κάνω σχόλια, θα πρέπει να πω για την κυρία Σακοράφα ότι με τα όσα παραγωγικά εξακόντισε, δικαιούται τον τίτλο της κοινοβουλευτικής πρωταθλήτριας για τους Μεσογειακούς Αγώνες.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
Έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Τμήμα ότι:
1. Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό που αφορά τη σύσταση Παρατηρητηρίου για τη γυναίκα, τον αθλητισμό και τη φυσική αγωγή υπό την αιγίδα της UNESCO».
2. Οι Υπουργοί Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Ανάπτυξης κατέθεσαν σχέδιο νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας».
3. Οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης κατέθεσαν σχέδιο νόμου: «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας (MOU) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την Συνεργασία της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας της Βουλγαρίας».
4. Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κατέθεσαν σχέδιο νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου και της Τελικής Πράξης».
Το λόγο έχει ο Ειδικός Αγορητής του Κ.Κ.Ε. κ. Νικόλαος Γκατζής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα κάνω ορισμένες βασικές παρατηρήσεις που δίνουν τελικά το χαρακτήρα αυτού του νομοσχεδίου.
Το πρώτο που θέλω να επισημάνω είναι ότι το νομοσχέδιο αυτό κινείται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της έως τώρα αντιλαϊκής πολιτικής που ακολουθείται και από τις δύο Κυβερνήσεις, η μία συνέχεια της άλλης και στα προβλήματα του αθλητισμού μέσα στα πλαίσια των κανόνων της ελεύθερης αγοράς.
Ο αθλητισμός όπως και ο πολιτισμός από δικαίωμα για κάθε νέο, έγινε ακριβό εμπόρευμα, εργαλείο κερδοσκοπίας επιχειρηματιών και προνόμιο των παιδιών της αστικής τάξης.
(ST)
(GH)
Το αθλητικό αποτέλεσμα, οι επιδόσεις, τα ρεκόρ, ο πρωταθλητισμός, οι μάχες που δίνουν οι αθλητές συνδέονται με τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα μεγάλων επιχειρήσεων, ομίλων και εταιρειών, με χορηγούς, σπόνσορες και άλλους.
Καταργεί και τις ελάχιστες εγγυήσεις του ν. 2725/1999 όπως έγινε και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και δίνει νέα προνόμια στο κεφάλαιο που θα αναλάβει ουσιαστικά τους Μεσογειακούς Αγώνες. Χτυπά οικονομικά, συνταξιοδοτικά, εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, παραβιάζει κάθε διάταξη νόμων και κανονιστικές πράξεις για ανάθεση μελετών ,έργων, προμήθειες και άλλα, τα οποία ρυθμίζονται κατά παρέκκλιση των νόμιμων διαδικασιών. Παραβιάζει τον οικοδομικό κανονισμό και αντί την έκδοση αδειών, όπως κατά κόρον έκανε και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, άρθρα του νομοσχεδίου θα έχουν ισχύ οικοδομικής άδειας. Και εδώ να σημειώσω ότι η μόνη οικοδομική άδεια, αν θέλετε, σε ένα μεγάλο έργο που έγινε τόσο μεγάλη τυμπανοκρουσία με φαμφάρες και ακυρώσει κ.λπ. του Μουσείου, η μόνη οικοδομική άδεια που υπήρξε ήταν αυτή της θεμελίωσης, της εκσκαφής θεμελίων και της αντιστήριξης, που τελικά και αυτή η άδεια απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας και καταργήθηκε ως παράνομη. Τέλος, κύριοι Βουλευτές, μετατρέπει τη Βουλή σε πρωτοκολλητή νομιμοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων ή αν θέλετε και σε γραφείο έκδοσης πολεοδομικών αδειών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι παραπάνω παρατηρήσεις αλλά και μόνο το γεγονός της εμπορευματοποίησης των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 αλλά και της Πολιτιστικής Μεσογειάδας είναι αρκετά για να καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο επί της αρχής. Να σημειώσω πως δεν είμαστε γενικά αντίθετοι στην ανάληψη και από τη χώρα μας αθλητικών διοργανώσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αντίθετα πιστεύουμε ότι τέτοιες εκδηλώσεις προωθούν τη φιλία και τη συνεργασία μεταξύ των λαών, υπηρετούν τα ιδανικά της ειρήνης, πάντα όμως κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όμως, είμαστε εντελώς αντίθετοι με τον μονομερή και επίμονο προσανατολισμό σ’ ένα μοντέλο ανάπτυξης που στηρίζεται στους τομείς των υπηρεσιών και του τουρισμού, σε τομείς που είναι επισφαλείς και δεν υπηρετούν την ισόρροπη ανάπτυξη, ενώ παράλληλα εγκαταλείπουν, δεν χρηματοδοτούν και κυρίως δεν έχουν κανένα προσανατολισμό σε βασικούς τομείς, όπως της αγροτικής οικονομίας, της μικρομεσαίας βιοτεχνίας, της έρευνας και άλλους, σε τομείς που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της χώρας, στην ελαχιστοποίησης της εξάρτησής της σε εισαγωγές από ξένες χώρες. Σε αυτό το μοντέλο της καπιταλιστικής ανάπτυξης που κύριο στόχο έχει τη μέγιστη κερδοφορία του κεφαλαίου που προωθείται σε ολόκληρη τη χώρα εντάσσεται και αυτό το νομοσχέδιο των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 που θα γίνει στο Βόλο και στη Λάρισα. Και εδώ να σημειώσω, κύριε Υπουργέ, ότι στηρίζουμε το αίτημα των Λαρισαίων ούτως ώστε η ανώνυμη εταιρεία της Επιτροπής αυτής για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών «Βόλος 2013» να γίνει «Βόλος-Λάρισα 2013».
Στην ίδια λογική, κύριοι Βουλευτές, έγινε και η επιλογή έργων στην περιοχή και βέβαια δεν θα έχουν ως στόχο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών των εργαζομένων, έργα που θα έπρεπε να έχουν γίνει τον προηγούμενο αιώνα, έργα τα οποία ουσιαστικά είχαν εξαγγελθεί μερικά από αυτά και κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, από τα οποία όμως δεν έχει γίνει ουσιαστικά τίποτε. Έχουμε, λοιπόν, εμπειρίες από τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, τους οποίους χρυσοπλήρωσε ο ελληνικός λαός πάνω από 10 δισεκατομμύρια και σε αρκετές περιπτώσεις επιβάρυναν το περιβάλλον και το ένα μετά το άλλο όλα αυτά τα έργα εκχωρούνται αντί πινακίου φακής σε ιδιώτες. Όσο για τη νεολαία, αυτή δεν δικαιούται δωρεάν άθληση στους αθλητικούς χώρους και σε πολλές περιπτώσεις ούτε καν της απλής πρόσβασης στους χώρους αυτούς. Θέλετε να δείτε το Πανθεσσαλικό, ένα από αυτά τα ολυμπιακά έργα που ανέλαβαν μεγάλες εταιρείες; Είναι ακριβώς ένα δείγμα του πώς και η προηγούμενη Κυβέρνηση αλλά και αυτή σκέφτεται να χρησιμοποιήσει την υποδομή αυτή.
Κύριοι Βουλευτές, αντί να επιδιώκουμε συνεχώς τη διοργάνωση πανελληνίων ή διεθνών αθλητικών συναντήσεων, θα ήταν σημαντικότερο και πιο ουσιαστική προσφορά να οργανώσουμε και να επενδύσουμε στο μαζικό αθλητισμό και κυρίως σε επίπεδο νεολαίας, που μαζί με τον αθλητισμό, την τέχνη, τον πολιτισμό και την καλλιτεχνική δημιουργία θα δώσουν διέξοδο αλλά και πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο σε όλη τη νεολαία.
(XP)
(ST)
Αντί λοιπόν να επιδιώκουμε την προβολή της χώρας μας με την παραγωγή «πρωταθλητών» με κάθε μέσο και μέσω της εμπορευματοποίησης του αθλητισμού είναι ανάγκη να προωθηθεί η δωρεάν άθληση για όλο τον ελληνικό λαό. Δεν συμβιβάζεται η πλήρης εκμετάλλευση του ερασιτεχνικού αθλητισμού με τους πανηγυρισμούς και με τις ρωμαϊκές φιέστες που ακούγονται. Το επόμενο διάστημα αν κρίνουμε απ’ αυτά που είπε ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας σίγουρα θα ακούσουμε ότι η επιτυχία της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων αποτελεί εθνικό στόχο.
Από την άλλη θεωρούμε απαραίτητο να προειδοποιήσουμε για αρνητικές επιπτώσεις που αντικειμενικά θα προκύψουν στο επόμενο διάστημα από ενέργειες στις οποίες το κόμμα μας έχει πλήρη αντίθεση, όπως παραχώρηση εκτάσεων σε ιδιωτικά συμφέροντα. Έχουμε εκεί ενδείξεις για διάφορες τοποθεσίες όπως είναι το νησί Αλατάς, οι Νιές, ο Σωρός κ.λπ.. Ακόμη την ενίσχυση της κατεύθυνσης των ΣΔΙΤ στα δημόσια έργα, την ύπαρξη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ασύδοτη δράση των επιχειρηματιών, η κορύφωση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, η ενίσχυση των μηχανισμών καταστολής στο όνομα δήθεν της ασφάλειας των αγώνων, φαινόμενα διαφθοράς συναλλαγών εξαγοράς συνειδήσεων που εντείνονται όπως οι πιέσεις και οι εκβιασμοί των επιχειρηματιών για πανωπροίκι, για να γίνει ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Είναι λοιπόν χρήσιμο να σταματήσουν οι διθύραμβοι που ορισμένοι σκόπιμα καλλιεργούν και να δούμε τις πραγματικές διαστάσεις των προβλημάτων που βασανίζουν τον ελληνικό λαό. Η ανεργία, η φτώχεια, τα χαμηλά μεροκάματα και συντάξεις, η δυσκολία να τα βγάλουν πέρα τα λαϊκά νοικοκυριά στις καθημερινές ανάγκες, η υπερχρέωση στις τράπεζες και η εμπορευματοποίηση της υγείας και της παιδείας, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και άλλα προβλήματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν και να οξύνονται παρά τις όποιες φιέστες χωρίς να βρίσκουν λύση.
Και επειδή και στην περιοχή μας καλλιεργούνται αυταπάτες για την αναπτυξιακή προοπτική του δίπολου Βόλου-Λάρισας, ότι ενόψει των Μεσογειακών Αγώνων θα προκύψουν πάρα πολλά οφέλη για τους Θεσσαλούς θέλουμε να προειδοποιήσουμε ότι τίποτα απ’ όλα αυτά δεν πρόκειται να λύσει τα βασικά λαϊκά κοινωνικά προβλήματα. Προειδοποιούμε ότι αν και θα βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη αυτοί οι κανόνες του αποπροσανατολισμού θα πρέπει οι εργαζόμενοι, το εργατικό λαϊκό κίνημα να αντιδράσει και να μην πειστεί σε αυτά που διακηρύσσουν και διατυμπανίζουν και να διεκδικήσει αυτά που του ανήκουν. Να διεκδικήσει όλα αυτά που έχουν καταθέσει με τις προτάσεις τους οι εργαζόμενοι, για δωρεάν υγεία, παιδεία, πολιτισμό, για δικαίωμα στη δουλειά, για δικαίωμα τελικά στη ζωή. Να προβάλλουν τις δικές τους αξίες και ιδανικά και να αναδείξουν τα αθλητικά ιδεώδη στο επίπεδο της υπεροχής απέναντι στη σαπίλα της εμπορευματοποίησης του αθλητισμού αλλά και του πολιτισμού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο ειδικά από το άρθρο 31 δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να θεσμοθετεί τον τρόπο εμπορευματοποίησης του αθλητισμού των Μεσογειακών Αγώνων του 2013. Έχει την ίδια αντιλαϊκή ταυτότητα με το πλαίσιο εκμετάλλευσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2013. Η καπιταλιστική οικονομία, η ελεύθερη αγορά αντανακλάται και στον αθλητισμό και τον καθορίζει κατ’ εικόνα και ομοίωσή της με τον άκρατο ανταγωνισμό χωρίς αρχές με μοναδικό κριτήριο το κέρδος των λίγων πάση θυσία.
Ο συναγωνισμός στον πραγματικό αθλητισμό έχει μετατραπεί σε ανταγωνισμό στείρο και ανεξέλεγκτο στον αθλητισμό-επιχείρηση. Άλλωστε η υποχώρηση αρχών, αξιών, χαρακτηρίζει το καπιταλιστικό σύστημα και βεβαίως εκείνους που το υπηρετούν. Οι αξίες της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, της άμιλλας υποχωρούν μπροστά στην πίεση του άκρατου ατομισμού, του ωφελιμισμού και της προπαγάνδας για εύκολο πλουτισμό. Η ίδια η ΔΟΕ έχει μετατραπεί σε πολυεθνική επιχείρηση με πλήρη ταύτιση με τα συμφέροντα κολοσσών που λυμαίνονται τον αθλητισμό, τηλεοπτικά, αθλητικά είδη, φάρμακα κ.λπ.
(MB)
(XP)
Υποκριτικά κόπτονται ότι δεν θέλουν το ντόπινγκ, αλλά την ίδια ώρα θεσμοθετούν νέο δέλεαρ για τους νεαρούς αθλητές, νέες ράβδους χρυσού, νέα βασιλικά προνόμια.
Στο ίδιο μήκος κύματος βαδίζουν και οι κυβερνήσεις της χώρας μας χρόνια τώρα. Δείτε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το νομοσχέδιο που συζητάμε. Η πρώτη σελίδα της εισηγητικής έκθεσης στο Γενικό Μέρος δίνει όλο το χαρακτηριστικό πλαίσιο αυτής της πολιτικής και από την άλλη η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων και της νεολαίας στερούνται το δικαίωμα στην άθληση και έντεχνα γίνεται προσπάθεια να υποκατασταθεί η ανάγκη τους για αθλητισμό με την παρακολούθηση κατορθωμάτων υπεραθλητών ή υπερομάδων, στους οποίους μάλιστα μπορούν να στοιχηματίζουν και να ονειρεύονται ότι έτσι θα ξεφύγουν από την οικονομική μιζέρια.
Η μη επαρκής χρηματοδότηση του αθλητισμού σπρώχνει τις ομοσπονδίες και τους αθλητές στην αγκαλιά των επιχειρηματιών. Έτσι εξαγοράζονται ιστορικά σωματεία. Έτσι στην ανώτερη βαθμίδα του αθλητισμού της χώρας μας, στην Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή, δεν αναδείχθηκε μία φυσιογνωμία του αθλητισμού όλα τα προηγούμενα χρόνια, παραδείγματος χάρη, ένας μεγάλος αθλητής, αλλά η συναίνεση και των δύο κομμάτων, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑ.ΣΟ.Κ., συγκεντρώθηκε στο πρόσωπο επιχειρηματία με οικονομική δύναμη και ισχυρή παρέμβαση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Σ’ αυτό το περιβάλλον, μ’ αυτή την πολιτική, είναι ουτοπία να ισχυρίζεται κανείς ότι μπορεί να υπάρξει καθαρός αθλητισμός, αθλητισμός για όλους και ιδιαίτερα για τα παιδιά των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Εμείς παλεύουμε ώστε να γίνει κατάκτηση του δικαιώματος του αθλητισμού και πολιτισμού στο λαό και τη νεολαία.
Αποφασιστικό χτύπημα πρέπει να δοθεί στην εμπορευματοποίηση και να υπάρξει κατάργηση του «αθλητισμού-επιχείρηση». Προτείνουμε, δε, ορισμένα μέτρα όπως: Επαρκής χρηματοδότηση των αθλητικών ομάδων και σωματείων, ώστε η άθληση να είναι δωρεάν.
Καθιέρωση της απλής αναλογικής στην εκλογή όλων των οργάνων του αθλητικού οικοδομήματος, ώστε να εκφράζονται όλες οι απόψεις και να υπάρχει ευρύτερος έλεγχος και διαφάνεια.
Σχολικός αθλητισμός με άσκηση, αγωγή, υγεία, εκμάθηση κανόνων αθλημάτων, ώστε να δημιουργηθεί μεγάλη βάση για την εξεύρεση και νέων ταλέντων στον αθλητισμό.
Για τη μάστιγα του ντόπινγκ να υπάρξει ειδική ενημερωτική φροντίδα για τις επιπτώσεις του.
Επίσης να υπάρξει ενιαίο προπονητικό πρόγραμμα για τις μικρές ηλικίες.
Εξασφαλισμένη πλήρης υγειονομική φροντίδα των αθλητών, κάρτα εξέλιξης της υγείας τους και ενίσχυση του ελεγκτικού ρόλου του Ε.Ο.Φ..
Δημιουργία ειδικού Ταμείου στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για συγκέντρωση δωρεών, οι οποίες θα κατανέμονται σύμφωνα με την επιθυμία του δωρητή και τις ανάγκες του αθλητισμού, με εποπτεία της Βουλής.
Ίδρυση Τμήματος Αθλητιατρικής στην Ιατρική Σχολή και αντίστοιχη εξειδίκευση στο αθλητισμό ή στην Αθλητική Ψυχολογία.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, είμαστε αντίθετοι στην εμπορευματοποίηση του Πολιτισμού που επιχειρείται κι εδώ με την Πολιτιστική Μεσογειάδα.
Κύριοι Βουλευτές, είμαστε αντίθετοι σε κάθε χορηγία μέσω της οποίας γίνεται ξέπλυμα «μαύρου χρήματος», χειραγωγείται η πολιτιστική δημιουργία, αλλοιώνεται ο Πολιτισμός, εμπορευματοποιείται η Τέχνη, χτυπιούνται εργασιακά, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στο χώρο.
Για τους Μεσογειακούς Αγώνες του 2013 επειδή μπορεί να πείτε ότι αρνούμαστε το μοντέλο «αθλητισμός-επιχείρηση», αλλά δεν προτείνουμε κάτι, λέμε ότι μπορεί οι Μεσογειακοί Αγώνες –και αυτό προτείνουμε- να γίνουν από τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες με την ευθύνη, εποπτεία και καθοδήγηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, την χρηματοδότηση από την Πολιτεία, έξω από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα και ανάμιξη χορηγών, δίνοντας το παράδειγμα, κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι, σε όλο τον κόσμο ότι ο αθλητισμός, τα ολυμπιακά αθλητικά ιδεώδη ξαναζούν στη χώρα που τα γέννησε.
Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ευχαριστούμε το συνάδελφο κ. Γκατζή.
Το λόγο έχει ο Ειδικός Αγορητής του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Περικλής Κοροβέσης.
(GK)
(2MB)
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, ασφαλώς υπάρχει μια γοητεία κάτω από το όνομα «Μεσογειακοί Αγώνες». Μεσόγειος, λίκνο του πολιτισμού, ειδική σχέση με την Ελλάδα. Η Αρχαία Ελλάδα είχε περίπου διακόσιες σαράντα αποικίες γύρω στη Μεσόγειο μέχρι ψηλά και ήταν όπως –κατά τον Πλάτωνα- οι βάτραχοι γύρω από το ποτάμι.
Αυτή, λοιπόν, η μεγάλη ειδική ιστορική βαρύτητα κανονικά θα έπρεπε να έχει τον αντίκτυπό της με τη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων. Θα έπρεπε να έχει αυτή τη βαρύτητα. Οι Μεσογειακοί Αγώνες δηλαδή είναι μια ευκαιρία για δύο πράγματα: για τη συνεργασία των λαών της Μεσογείου και την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού.
Εδώ πέρα τι έχουμε; Ωραίο όνομα, Μεσογειακοί Αγώνες, πολύ γοητευτικό. Βέβαια, θα γίνουν στη Θεσσαλία. Κι αυτό είναι πολύ ωραίο. Θεσσαλία, μεγάλο λίκνο του ελληνικού πολιτισμού, πολύ σημαντικό. Όμως, το ότι θα γίνουν στη Θεσσαλία, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνδυαστεί με την ανάπτυξη όλης της περιοχής. Οποιοδήποτε διεθνές συμβάν γίνεται στην Ελλάδα σημαίνει ανάπτυξη όλης της περιοχής.
Ας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε προβλέψει ότι αυτοί οι Αγώνες θα γίνουν σε μια Θεσσαλία που θα άλλαζε τον τρόπο που φυτεύει τα σπαρτά της και να τα κάνει οικολογικά; Να λέγαμε το πρώτο αθλητικό συμβάν που γίνεται σε μια περιοχή οικολογική. Θα έδινε αέναη ανάπτυξη. Θα μπορούσαμε να δούμε και πολλά άλλα πράγματα, όπως τους δεσμούς των λαών της Μεσογείου, να πάρουμε αυτή την ευκαιρία.
Τι βλέπουμε, όμως; Ένα αγαθό που είναι και πολιτιστικό και όχι μόνο αθλητικό –αν και βέβαια ο αθλητισμός είναι στον πολιτισμό, αλλά εμπεριέχει την έννοια του ανταγωνισμού, ενώ ο πολιτισμός έχει την έννοια της δημιουργίας- το μετατρέπουμε συνειδητά σε μια πράξη του πιο επιθετικού καπιταλισμού.
Ζούμε στην εποχή που έχουμε μια επανάσταση των καπιταλιστών με τη συναίνεση της Ουάσιγκτον και με την καθιέρωση του νεοφιλελευθερισμού που μας οδήγησε στην κρίση που βρισκόμαστε σήμερα. Αυτή είναι η αιτία. Ο καπιταλισμός έκανε μια επανάσταση και πήρε όλα τα κεκτημένα των εργαζομένων, αυτά που είχαν κερδηθεί με αίμα .
Κάνει, λοιπόν, αυτή την επανάσταση και μας παίρνει συνέχεια ένα-ένα τα δημόσια αγαθά. Αυτό είναι παιδεία; Αυτό είναι υγεία; Αυτό είναι αθλητισμός; Αυτό είναι ήλιος; Είναι αέρας; Γιατί και τον ήλιο μας πήρε, από την άποψη ότι για να πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο το πληρώνουμε. Και τη θάλασσα μας την πήρε, γιατί κι αυτό το πληρώνουμε. Αυτά είναι δημόσια αγαθά και αυτά είναι που δημιουργούν την κοινωνική συνοχή.
Αυτό που δημιουργεί μια πολιτεία είναι η κοινωνική συνοχή, όπου μοιράζονται κάποια αγαθά. Ο καπιταλισμός δεν αφήνει τίποτα και στη ρίζα του, αν θέλετε, είναι και η αιτία των πολέμων. Η αιτία των πολέμων είναι ακριβώς η ίδια με τον τρόπο που κυνηγάνε σήμερα τα μεγάλα μονοπώλια το κέρδος. Πρώτα σκότωναν, σήμερα εξαγοράζονται κυβερνήσεις.
Άρα, λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μια ευθύνη. Όταν κάνουμε ένα έργο μιας τέτοιας υπευθυνότητας, πρέπει να το βάλουμε με κριτήριο να αναπτύξει τον τόπο και όχι τι θα μεγεθύνει την οικονομία. Η μεγέθυνση είναι η φούσκα. Άλλο ανάπτυξη, άλλο ανάπτυξη. Κι αυτές τις συνέπειες τις πληρώνουμε τώρα.
Επομένως, επειδή βλέπω ότι η σύλληψη αυτού του νομοσχεδίου είναι μια αρπαχτή του καπιταλισμού και όπως το έχουμε κουβεντιάσει και μεταξύ μας, κατ’ αρχήν, είμαστε αντίθετοι. Το είπαμε και στην Επιτροπή.
(DP)
(GK)
Εν τούτοις όπου δούμε την οποιαδήποτε θετική διάταξη και έχουμε βρει κάποια άρθρα θετικά –θα προτείνουμε κάποια άλλα κ.λπ.- αυτά θα τα βοηθήσουμε γιατί δεν είμαστε με την άποψη ότι όλα τα κακά προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μας ενδιαφέρει. Οτιδήποτε θετικό προταθεί από οποιαδήποτε πτέρυγα της Βουλής, εμείς θα το υποστηρίξουμε. Το θέμα είναι να προχωρήσει η δουλειά και να μην κάνουμε μια αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση.
Και δεν λέμε βέβαια ότι και εμείς ως Συνασπισμός Ριζοσπαστών Αριστερών –να το πω με τρόπο ποιητικό- δεν βλέπουμε με ενδιαφέρον οποιαδήποτε θετική πρόταση που θα γίνει σ’ αυτή την Αίθουσα και θα την υποστηρίξουμε. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Απλά κοιτάμε να βρούμε εκείνα τα κριτήρια, τα οποία θα είναι για το συμφέρον των πολλών.
Προχωρώντας λίγο πιο ειδικά λέω το εξής: Έχουμε την κακή εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν ένα είδος Μικρασιάτικης καταστροφής. Πόσα έχουμε χρεωθεί; Ξέρουμε ακριβώς πόσα χρωστάμε ακόμα; Εγώ έχω ψάξει, αλλά δεν έχω βρει ακριβώς πόσα χρωστάμε. Τι κερδίσαμε; Τα κτίρια που καταρρέουν;
Στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ διάβαζα –για να μην πω μια δικιά εφημερίδα- ότι τα ρούχα έχουν μείνει, τα παπούτσια έχουν μείνει, οι τηλεοράσεις έχουν μείνει, τα γραφεία έχουν μείνει, τα πάντα έχουν μείνει σε αποθήκες και σαπίζουν. Ποιο είναι το νόημα τέτοιων αγώνων όταν δεν προωθεί την ανάπτυξη της χώρας;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Θα κάνουμε διάλογο; Επειδή προέρχομαι από το θέατρο, με ενδιαφέρει αν θέλετε να πείτε καμιά ατάκα. Δεν με πειράζει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεχίστε, κύριε Κοροβέση, μην δίνετε σημασία.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ: Δεν μπορώ. Σέβομαι τους Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Να σεβαστούμε τον Κανονισμό και οι δύο. Ευχαριστώ.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ: Βεβαίως, και τον Κανονισμό και τους κυρίους Βουλευτές.
Λοιπόν, προχωρώντας το μόνο χρήσιμο έργο που έγινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν το πράσινο και αυτό ξεράθηκε όλο. Ήταν το μόνο χρήσιμο έργο. Θα είχε πρασινίσει η Αθήνα. Εγώ έβλεπα που τα φύτευαν –δεν είμαι γεωπόνος- αλλά έλεγα: «Πώς θα πιάσει κατακαλόκαιρο αυτό το πράγμα»; Και πέρναγα την άλλη μέρα κι έβλεπα τους πανσέδες και είχαν σαπίσει.
Δεν είμαι κράτος εγώ. Τότε, εν πάση περιπτώσει, γιατί τώρα εν μέρει είμαι κράτος αντιπολιτευτικό…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν ήξεραν πότε φυτεύονται.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ: Λοιπόν, θα δημιουργήσουμε στη Θεσσαλία θέσεις εργασίας ή απλά θα χρησιμοποιήσουμε τους εργάτες, Έλληνες και ξένους, με STAGE για να τα κονομήσουν οι εργολάβοι; Ποιες είναι οι συμβάσεις εργασίας; Τι θα πληρωθούν;
Εντάξει, εγώ είμαι υπέρ της άποψης του Κέηνς που έλεγε ότι θα πληρώνουμε εργάτες να ανοίγουν τρύπες και μετά να τις γεμίζουν για να δημιουργηθεί μια θέση εργασίας και επιπλέον οι εργάτες θα κρατούνται σε φόρμα όταν χρειαστεί να ξαναδουλέψουν.
Εντάξει, να δουλεύουν σε άχρηστα έργα. Αλλά πώς θα πληρωθούν; Δεν υπάρχει τίποτα. Πώς θα σεβαστεί το περιβάλλον; Ποια είναι η περιβαντολλογική μελέτη που έχει γίνει για αυτούς τους αγώνες;
Τρίτον, ένα έγγραφο που έχω μπροστά μου από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας λέει ότι παραβιάζει διάφορες συμβάσεις. Νομίζω ότι έχει κοινοποιηθεί και σε σας, κύριε Υπουργέ. Δεν το ξέρετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Όχι.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ: Θα σας το χαρίσω.
Σύμφωνα με αυτά που λέει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας υπάρχει περίπτωση να γίνει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί εδώ πέρα παραβιάζεται η Κοινοτική νομοθεσία, οπότε θα μας μείνουν στον αέρα.
Εδώ πέρα από ό,τι μελέτησα αυτό το έγγραφο παραβιάζονται όλες οι κοινοτικές οδηγίες. Επομένως, φαντάζεστε τι έχει να γίνει να σκιζόμαστε να οργανώσουμε αγώνες αυτής της κλίμακας και να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να μας πει: «Τα έχετε παραβιάσει, δεν γίνονται». Υποθέτω, δεν ξέρω, δεν είμαι νομικός, αλλά το σκέφτομαι και το λέω.
(DE)
(DP)
Εγώ δε, φανταζόμουν, όταν μας δίνεται μια τέτοια ευκαιρία σε διεθνές επίπεδο, αυτό να αξιοποιείται για το καλό του συνόλου του αθλητισμού, εν προκειμένου και του πολιτισμού. Θα μπορούσαμε να είχαμε ιδέες για τον μαθητικό αθλητισμό μέχρι τον αθλητισμό των Κ.Α.Π.Η., γιατί όχι; Όλοι μπορούμε να αθληθούμε.
Θα είχαμε ιδέες, όπως σας είχα πει, κύριε Υπουργέ, ότι διοργανώνεται ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα για τους άστεγους, τους άνεργους, τους εξαρτημένους και μέσω του αθλητισμού τους εντάσσει στην κοινωνία.
Θα μπορούσαμε να είχαμε αγώνες τέτοιους. Ο αθλητισμός, δηλαδή, είναι μια μορφή επανένταξης σε ένα κοινωνικό σύνολο, δηλαδή, το ποδόσφαιρο είναι μεγάλη ανακάλυψη της εργατικής τάξης, γιατί έντεκα παιδιά από εδώ, έντεκα παιδιά από εκεί, με μία μπάλα από πανί έπαιζαν. Δεν είναι σαν το γκολφ.
Είπα γκολφ. Γκολφ σε μια περιοχή που λείπει το νερό είναι μια ύβρις. Ένα γήπεδο γκολφ χρειάζεται το νερό μιας πόλης δέκα χιλιάδων κατοίκων. Το γκολφ είναι επινόηση για τους βόρειους που έχουν γήπεδα φυσικά και δε χρειάζεται να τα ποτίζουν. Θα πάρουμε το νερό δέκα χιλιάδων ανθρώπων για κάποιους ηλικιωμένους -αν μείνουν μετά, γιατί υποθέτω ότι θα έχουν ξηραθεί και αυτά- κυρίως να παίζουν; Και μάλιστα, τους αρέσει να παίζουν γυμνοί. Εντάξει. Υπήρχαν και στην αρχαία Ελλάδα γυμνά αγάλματα, αλλά είχαν κάποια διαφορά στην αισθητική. Τέλος πάντων. Ο καθένας δικαίωμά του είναι να κάνει ό,τι θέλει.
Γήπεδο, λοιπόν, γκολφ στην Ελλάδα, όταν υπάρχει έλλειψη νερού, όταν στο Θεσσαλικό κάμπο κινδυνεύει να γίνει το έδαφος αιχμηρόν, που σημαίνει ερημοποίηση, από την εξάντληση των νερών που υπάρχουν, από μια καλλιέργεια που απαιτούσε τόσο πολύ νερό που κατέστρεφε τον υδάτινο ορίζοντα;
Όλα αυτά τα πράγματα, λοιπόν, πρέπει να τα δούμε από την αρχή, που σημαίνει μια άλλη αντίληψη πολιτική, που να είναι για το σύνολο και όχι για το κέρδος. Στο σημείο που μπαίνουμε στη λογική του κέρδους δημιουργούνται τεράστιες καταστροφές, όπως -ελπίζω να το έχετε διαβάσει- έχουμε ήδη τριακόσιες χιλιάδες ανθρώπους νεκρούς το χρόνο από την αλλαγή του κλίματος. Έκθεση του Ο.Η.Ε. είναι αυτή. Τριακόσιες χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν από το κλίμα, που σημαίνει: Πού πατάμε και τι κάνουμε; Εμείς, ως υπεύθυνοι πολιτικοί, που πατάμε και τι κάνουμε και ποιες είναι οι ευθύνες μας και η συνενοχή μας, γιατί είμαστε εμείς, ως πολιτικοί, που δίνουμε εξουσία στα μονοπώλια να καταστρέφουν την υποθήκη μας και το μέλλον μας.
Και όπως έλεγαν οι Ινδιάνοι της Βορείου Αμερικής: «Τίποτα δεν είναι δικό μας. Τα πάντα τα έχουμε δανειστεί από το μέλλον και πρέπει να υπερασπίσουμε το μέλλον».
Έχω ακόμα ένα λεπτό το οποίο, στα πλαίσια της δικής μου παρέμβασης στο Κοινοβούλιο, το χαρίζω, γιατί έχω βάλει στοίχημα να μην υπερβώ ούτε ένα δευτερόλεπτο το χρόνο μου, από την άποψη ότι θεωρώ ότι η υπέρβαση του χρόνου είναι αντιδημοκρατική, γιατί στερεί από το συνάδελφο το λόγο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε πολύ το συνάδελφο διανοούμενο κ. Κοροβέση.
Ακολουθεί ο Ειδικός Αγορητής του ΛΑ.Ο.Σ., ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ρωτάω το συνάδελφο, το διανοούμενο Περικλή Κοροβέση: Χρειάζεται υψηλή νόηση για να ακολουθήσει την οδό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κανένα σχόλιο, εάν θέλετε, κύριε συνάδελφε, επ’ αυτού.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι συνάδελφος, κύριε Πρόεδρε. Είναι διανοούμενος ο Περικλής Κοροβέσης. Το ξέρουμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Τη μαχητικότητά σας εσείς.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Να πάμε, λοιπόν, στην ουσία.
Δε θα διαφωνήσω με τον Περικλή Κοροβέση. Η χώρα μας γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τους γέννησε, βέβαια, σε μία διαφορετική κοσμοθεώρηση, τελείως διαφορετική από τη σημερινή, κάτω από την οποία αντιλαμβάνονται τα δύο μεγαλύτερα Κόμματα τους όποιους αγώνες.
Για τους αρχαίους Έλληνες οι αγώνες ήταν αγώνες κάλλους, κλέους, καλαισθησίας, αρμονίας και ομορφιάς. Εγώ θα δώσω ένα παράδειγμα στους φίλους του ΠΑ.ΣΟ.Κ., να μου πουν τι από τα οικοδομήματα που έφτιαξαν έχει καλαισθησία, έχει αρχιτεκτονική αρμονική και τι από αυτό που άφησαν έμεινε όρθιο ή δεν εγκαταλείφθηκε.
(LM)
(DE)
Θα πω για ακόμα μια φορά ότι εκείνο το πνεύμα το διαφορετικό, κύριε Καρτάλη …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Θα μείνετε για να ακούσετε την απάντηση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: .. το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων, το πνεύμα των Αγώνων συνολικά ήταν η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, με το περιβάλλον και η εναγωνιώδης προσπάθεια του ανθρώπου να αγγίξει το ιδεατό.
Σήμερα η αγωνία του ανθρώπου, του μέσου ανθρώπου, όλων ημών, είναι το πώς θα βγάλουμε χρήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τελείως διαφορετική κοσμοθεώρηση. Αυτό θέλω να σας πω.
Θα πω, όμως και το άλλο. Για μας βασική προϋπόθεση, ώστε να γίνει άρτια ο όποιος σχεδιασμός ή να γίνουν άρτια οι Ολυμπιακοί Αγώνες, είναι δυο πράγματα. Περιβάλλον και διαφάνεια. Για το περιβάλλον δεν το συζητώ. Απεδείχθη εκ των Ολυμπιακών Αγώνων, η λατρεία που έχει ο νεοέλληνας προς το περιβάλλον. Δεν αφήσαμε κυριολεκτικά τίποτα σήμερα. Το να φτιάξουμε κάτι, όπως είπε πολύ εύστοχα ο Περικλής Κοροβέσης, να κάνουμε πέντε παρτέρια, να φτιάξουμε πέντε γκαζόν και πέντε πανσέδες, για να δείξουμε σε ένα δεκαπενθήμερο ότι κάναμε έργα ή ότι κάναμε πράσινο, δεν είναι τίποτα. Το θέμα είναι τι θα αφήσουμε πίσω.
Σήμερα, λοιπόν, από το πράσινο που φτιάχτηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες απέμειναν λίγα πράγματα. Η ευθύνη είναι των επομένων. Θα το συζητήσουμε.
Πάμε στη διαφάνεια, γιατί για μας είναι μείζον θέμα η διαφάνεια, κύριε Υπουργέ. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τη στιχομυθία του Υφυπουργού και της κ. Σακοράφα.
Ακούστε, λοιπόν: «Έχουν γίνει ορισμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις στο παρόν σχέδιο νόμου, το οποίο είναι ο νόμος που έκανε το ΠΑΣΟΚ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή είναι αντιγραφή», λέει ο Υφυπουργός. «Οτιδήποτε αναφερόταν στην Ολυμπιάδα, ακριβώς το ίδιο ισχύει για τους Μεσογειακούς». Αυτό λέει ο Υφυπουργός.
Απαντάει η κα Σακοράφα: «Πράγματι τα τριάντα ένα από τα άρθρα του νομοσχεδίου είναι αντιγραφή των αντίστοιχων άρθρων της Οργανωτικής Επιτροπής του 2004».
Ακούστε. Για Ολυμπιακούς Αγώνες που δεν ξέρουμε πόσο κόστισαν, πόσα χρήματα δώσαμε, πόσα δανειστήκαμε και σήμερα πληρώνουμε ακόμα τα δάνεια, ακόμη δεν έχει γίνει ισολογισμός. Πέντε χρόνια πέρασαν και δεν έχουμε ισολογισμό Ολυμπιακών Αγώνων.
Ερχόμαστε, λοιπόν, σήμερα και αντιγράφουμε ένα έκτρωμα που φτιάξατε και πάμε να κάνουμε ένα νέο έκτρωμα. Αυτό εμείς δεν θα το επιτρέψουμε όσο μπορούμε. Υπό ποίαν έννοια; Πείτε μου πόσα χρήματα δόθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πόσα τελικά πληρώσαμε και πόσα πληρώνουμε ακόμη και σήμερα με δανεικά. Φτιάξατε Ολυμπιακούς Αγώνες προστρέχοντας και καταφεύγοντας σε δανεικά.
Και τι έμεινε στην υπόλοιπη Ελλάδα, κυρία Σακοράφα; Θα σας πω εγώ. Στην Κατερίνη γήπεδα που δεν έχουν γίνει ποτέ …
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Όχι σε μένα. Ξέρω.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Λέω, λοιπόν, το εξής. Γήπεδα τα οποία είναι ακόμα στα τσιμέντα, στα μπετά, είτε στη Λάρισα, είτε στη Θεσσαλονίκη. Ακόμη το στάδιο του Άρη γίνεται προδιαγραφών ολυμπιακών έργων.
Αυτό, λοιπόν, αποδεικνύει κάτι. Ότι το μόνο που ενδιέφερε κάποιους ήταν να κάνουν Ολυμπιακούς Αγώνες για τις εντυπώσεις, δίχως να σκεφθούν τι αφήνουν πίσω τους. Θα σας αφήσω τώρα απλά στοιχεία για το τι αφήσατε πίσω σας.
Έφερε, λοιπόν, η Κυβέρνηση ένα νόμο καρμπόν των Ολυμπιακών Αγώνων, και το λέει. Λέει ότι είναι ένας νόμος αντιγραφή, απλά για να μη διαφωνήσει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό έκανε η Κυβέρνηση. Σου λέει «αν διαφωνήσεις, θα εκθέσεις τον εαυτό σου. Εμείς, λοιπόν, αντιγράφουμε ό,τι κάνατε εσείς και να συμφωνήσουμε για να πορευθούμε». Αυτά λένε τα Πρακτικά στην Επιτροπή και όποιος δεν πιστεύει, να πάρει τα Πρακτικά της Επιτροπής.
Περιμένω, λοιπόν, με ανυπομονησία να μου πείτε, πόσο κόστισαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Να σας πω εγώ; Μας κόστισαν το C4I, μας κόστισαν τη SIEMENS, μας κόστισαν όλα αυτά που πληρώσαμε, δεν τα πήραμε και ακόμη τα πληρώνει το πολιτικό σύστημα, γιατί κάποιοι τα άρπαξαν. Αν, λοιπόν, θέλετε να συνεχίζουν να τα αρπάζουν κάποιοι, εμείς δεν θα το επιτρέψουμε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑ.Ο.Σ.)
Και τονίζω από την πλευρά μου. Περιμένω μετά από πέντε έτη έναν ισολογισμό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάνω έκκληση στην Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να μας πει τελικά, πόσα χρήματα δώσαμε, πόσα ακόμα πρέπει να δώσουμε και πόσα υπολείπονται.
Και επειδή κάποιοι δεν θυμούνται, θα τους θυμίσω το εξής.
Κύριε Καρτάλη, έχετε φέρει στη Βουλή τη μεταολυμπιακή αξιοποίηση; Όχι. Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καταθέσατε μία έκθεση ιδεών και δεν ξέρουμε πώς θα αξιοποιηθούν ακόμα και τώρα. Ούτε και οι επόμενοι. Δεν καταλάβατε. Σας δείχνω τη συνέχεια των λαθών. Δεν λέω ότι έγιναν εκ δόλου. Λέω ότι έγιναν λάθη, λάθη σημαντικά, λάθη υπαρκτά, λάθη που εκθέτουν το πολιτικό σύστημα. Γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν καλοί ως ιδέα, αλλά όταν όλο το πολιτικό σύστημα σήμερα παίρνει στην πλάτη του υποθέσεις SIEMENS που αφορούν τα C4I και όλα τα υπόλοιπα, αυτό κάτι σημαίνει.
(KO)
(2LM)
Πρέπει να μιλήσουμε για διαφάνεια. Ακούστε. Να πιστέψω ότι οι Μεσογειακοί Αγώνες είναι για την ανάπτυξη. Να το πιστέψω. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι το τσιμέντο είναι ανάπτυξη. Πιστέψτε με. Το τσιμέντο είναι ανάπτυξη για λίγο καιρό, για ένα χρόνο, για όσο γίνονται τα έργα.
Αν θέλετε να μιλήσουμε για ανάπτυξη, να περάσουμε σε συγκεκριμένους λόγους και τρόπους. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Όσον αφορά το Βουνό των Κενταύρων, το Πήλιο, τι θα κερδίσει το Πήλιο από τους Μεσογειακούς Αγώνες; Για πείτε μου εσείς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Θα γίνουν…Δεν ξέρετε…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν, λοιπόν, σας λέω ότι για να πάω εγώ από τα Χάνια μέχρι το Βόλο δεν έχω δρόμο, κύριε Καρτάλη, ούτε τελεφερίκ, τι να τους κάνω εγώ τους Μεσογειακούς Αγώνες; Τι να τους κάνω; Δεν τους χρειάζομαι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Δεν ξέρετε το θέμα!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα μάθετε να ακούτε, κύριε Καρτάλη.
Λέω, λοιπόν, το εξής: Όταν δεν έχεις έργα υποδομής ώστε να αναπτυχθεί τουριστικά η περιοχή σου, δεν τους χρειάζεσαι τους Μεσογειακούς Αγώνες. Μου θυμίζει αυτόν που δεν έχει να φάει και κοιτάει να πάρει τσάντα Loui Vuitton. Έλεος πια! Δεν χρειαζόμαστε Μεσογειακούς Αγώνες.
Και λέω το εξής: Ανάπτυξη δεν σημαίνει τσιμέντο. Και θα σας αποδείξω το εξής. Φτιάξατε ένα έργο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Ολυμπιακό Στάδιο του Βόλου. Το χρησιμοποιεί κανείς; Ούτε η Νίκη Βόλου ούτε ο Ολυμπιακός Βόλου το χρησιμοποιεί. Ποιον κοροϊδεύουμε εδώ μέσα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Το Στάδιο λέτε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. Λέω ότι έγιναν έργα υποδομής χωρίς να έχετε σχεδιασμό και τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Αυτό θέλω να σας πω και δεν θέλετε να το καταλάβετε. Δεν θέλετε να το καταλάβετε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: …η Νέα Δημοκρατία…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και το ίδιο θα γίνει και τώρα. Και θα σας πω γιατί θα γίνει το ίδιο και τώρα. Θα γίνει το ίδιο και τώρα, κύριε Καρτάλη. Δεν θέλετε να ακούσετε. Δυστυχώς, είστε εν δυνάμει Κυβέρνηση, αλλά έτσι όπως συμπεριφέρεστε, και ακόμα μια φορά θα παραμείνετε Αντιπολίτευση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Θα μείνετε να ακούσετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Καρτάλη, σας παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Συνεχίζω. Νησιά, Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόνησος δεν έχουν ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, τι μου λέτε; Για ποια ανάπτυξη μου λέτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Θα μείνετε να ακούσετε ή θα φύγετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Βελόπουλε, μπορείτε να μην απευθύνεστε ονομαστικά σε κανέναν συνάδελφο;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ φταίω τώρα; Κύριε Πρόεδρε, είστε ακριβοδίκαιος, αλλά με αδικείτε τώρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Εσείς δεν απευθύνεστε σε μας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρία Μερεντίτη, σας παρακαλώ!
Συνεχίστε, κύριε Βελόπουλε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Λέω, λοιπόν, το εξής: Να πάμε στα Ολυμπιακά Ακίνητα που αφέθηκαν στο έλεος του καιρού, θέλετε; Στο έλεος του πλιάτσικου, θέλετε; Μην ξεχνάμε το πώς έπεσαν επάνω οι Βατοπεδινοί! Μην τα ξεχνάμε αυτά!
Και επειδή κάποιοι ξεχνούν εύκολα και δεν θέλουν να θυμούνται, θα σας πω μόνο μερικά από τα έργα που έμειναν στα ράφια. Πάμε μαζί τώρα στην παραλία να δούμε.
Άρα, λοιπόν, το θέμα δεν είναι αν θα κάνεις έργα, αλλά το πώς θα χρησιμοποιηθούν μετά.
Και το κυριότερο από όλα; Θα σας διαβάσω τι μεγαλειώδες έκανε η Νέα Δημοκρατία. Στις 8 Ιουλίου 2005, η Ελληνική Κυβέρνηση δημοσιεύει σε ξένες εφημερίδες, στις Financial Times, International Herald Tribune και Wall Street Journal την προκλητική διαφήμιση «Your Turn Win!», δηλαδή η σειρά σας να κερδίσετε. Και ξέρετε ποιο είναι το κέρδος; Να εκμισθώσουν, να πάρουν αυτά τα ολυμπιακά έργα οι ξένες εταιρείες, στο σφυρί! Δηλαδή, κάναμε ολυμπιακά έργα για να έρθει ο νεολαίος να αθληθεί, αλλά σήμερα τα εκμισθώνουμε σε κάποιους κερδοσκόπους. Αυτά είναι τα μεμπτά. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Τα κτήρια εγκαταλείπονται και αυτό είναι δεδομένο.
Όσον αφορά το Ελληνικό, ας μην συζητήσουμε το τι γίνεται εκεί. Το Ελληνικό που κάποιοι θέλουν να τα κάνουν και μπουζούκια. Τα έργα που κάναμε, τα έργα υποδομής των Ολυμπιακών Αγώνων θα γίνουν μπουζουξίδικα! Θέλω να σας πω ότι αυτό πρέπει να το δούμε σοβαρά. Δεν είναι να κάνουμε ένα νόμο- αντίγραφο των Ολυμπιακών Αγώνων και να τρέχουμε πάλι στα ίδια και στα ίδια.
Όσον αφορά την αργοπορία, ακούστε λίγο. Υπάρχει μία συγκεκριμένη αργοπορία και φαίνεται από τα πράγματα. Έχω μπροστά μου το χρονοδιάγραμμα το οποίο με εκπλήσσει. Στις 27/10/2007 αναλάβαμε αυτήν την ιστορία, πέρασαν δύο χρόνια και δεν έγινε καμία, μα καμία μελέτη για κανένα έργο. Καμία μελέτη! Όταν λέμε καμία, καμία! Δεν θέλω να πω ότι υπάρχει δόλος ή κάτι συμβαίνει για να πάμε σε αναθέσεις γρήγορα, γιατί αυτό με ενοχλεί εμένα.
Όταν κάποιος καθυστερεί από το 2007 να κάνει μελέτες, σημαίνει ότι όταν θα έρθει η ώρα, η κρίσιμη στιγμή τού να τελειώσουν τα έργα, θα πάμε σε αναθέσεις. Διαφορετικά, δεν θα γίνουν τα έργα. Δεν γίνονται οι Μεσογειακοί Αγώνες. Αυτό είναι που φοβάμαι. Το ίδιο έγινε και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πέρασαν είκοσι ένας μήνες και έχουμε άλλους εξήντα οκτώ. Νόμο για την Α.Ε. τώρα φέρνουμε. Τώρα! Δηλαδή, χάνουμε χρόνο.
Και να πω και κάτι άλλο; Θα σας πω τι είπε στην Επιτροπή ο ίδιος ο Υπουργός, ο κ. Ιωαννίδης. Ακούστε: «Δεν θέλω να πω ότι θα είναι η καλύτερη διαφάνεια που υπήρξε ποτέ, αλλά θα εξαντλήσουμε όλα τα όρια». Το καταλάβατε, κύριοι συνάδελφοι; Αυτό το είπε ο Υπουργός!
Αν, λοιπόν, ο ίδιος ο Υπουργός –γιατί αντιλαμβάνεται, ο άνθρωπος είναι του αθλητισμού, δεν είναι κανένας τυχαίος ο κ. Ιωαννίδης, δεν είναι τυχαίο άτομο- αντιλαμβάνεται αυτό που έρχεται και μας το λέει έμμεσα, γιατί απλά είναι μια πραγματικότητα -προσπαθούμε, σου λέει, να εφαρμόσουμε τη διαφάνεια, αλλά είναι λίγο δύσκολο- σημαίνει ότι ανοίγουμε πόρτες σ’ αυτούς που έρχονται και που είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που κέρδισαν δισεκατομμύρια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
(NP)
(2KO)
Συνεχίζουμε. Για να ξέρουμε, αυτό είναι ένα νομοσχέδιο, το οποίο αφορά ένα αθλητικό θέμα, αλλά και έργα για τον πολιτισμό. Να τα πούμε και αυτά.
Για την Πολιτιστική Ολυμπιάδα καμία αναφορά. Έχει δίκιο το Κ.Κ.Ε. Καμιά, μα καμία αναφορά. Ακούστε ποια είναι για μένα η υπέρβαση και καταστρατήγηση της δουλειάς μας εδώ μέσα. Ακούστε κάτι απλό: Έγιναν, λοιπόν, κάποια έργα -το στέγαστρο που ξέρουμε και το φυλάκιο- και ερχόμαστε εκ των υστέρων μέσα από τη Βουλή να νομιμοποιήσουμε τη διαδικασία. Αυτά εμένα με ενοχλούν ως Βουλευτή.
Να σας πω και κάτι άλλο; Το ΣτΕ δεν ακύρωσε την αδεία των εκσκαφών για το Μουσείο Ακροπόλεως; Δεν έγινε αυτό από το Συμβούλιο της Επικρατείας; Όμως, και πάλι από τη Βουλή το περάσαμε μόνο και μόνο, για να νομιμοποιήσουμε τις όποιες παρανομίες.
Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριοι. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί είμαστε η επισπεύδουσα αρχή. Έτσι καταντάει το Κοινοβούλιο. Να επισπεύδουμε το έργο, γιατί πρέπει να προλάβουμε τις ημερομηνίες, με συνέπεια να αναγκαστούμε να πάμε σε αναθέσεις, να πάει ο εργολήπτης π.χ. ο Καζάκος, ο Ροντούλης, ο Βελόπουλος, ο Φωτιάδης, οι διαπλεκόμενοι, αν θέλετε, για να πάρουν τα έργα, κύριε Καρτάλη! Αυτό θα γίνει! Και συνεχίζω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Στον Υφυπουργό να τα λέτε! Όχι σε εμάς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Μη διακόπτετε, κύριε συνάδελφε! Συνεχίστε, κύριε Βελόπουλε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σιδηρόδρομος Βόλος-Λάρισα. Μην κοροϊδευόμαστε! Προαστιακός. Τραμ Βόλου. Έγινε μια μελέτη; Ρωτώ, κύριε Υφυπουργέ. Πείτε μας αν έγινε μια μελέτη ή αν έγινε κάτι. Δυστυχώς, δεν έγινε. Και το λέμε αυτό, γιατί θα πάμε ταχύρρυθμα σε μελέτες και σε υλοποίηση. Ο ίδιος ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. δεν βλέπω να είναι εδώ. Δεν πρέπει να είναι ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εδώ; Δεν γνωρίζει πολλά εκ των πραγμάτων.
Φέρνουμε, λοιπόν, εδώ ένα νομοσχέδιο, κύριε Υφυπουργέ, γιατί θέλετε να νομιμοποιήσετε τις τυχόν παρανομίες που θα γίνουν για τον Γ.Ο.Κ.. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φέρνετε ένα νομοσχέδιο εδώ, κύριε Υφυπουργέ, γιατί θα γίνουν φοβερές και τρομερές παρανομίες και πολεοδομικές και για τον Γ.Ο.Κ.. Θέλουμε δηλαδή να νομιμοποιήσουμε πολεοδομικές παραβάσεις και παραβιάσεις από το παράθυρο, μέσα από τη Βουλή. Ε, αυτό δεν είναι λογικό! Δεν είναι καθόλου λογικό! Και εγώ δεν μπορώ να συναινέσω, διότι δεν μπορεί ο κακομοίρης, ο οποίος έφτιαξε τον ημιυπαίθριο χώρο να πληρώσει ένα πρόστιμο τώρα, αλλά ο διαπλεκόμενος, ο μεγαλοεργολάβος να παραβιάζει πολεοδομικώς ό,τι υπάρχει και να μην πληρώνει τίποτα με την ανοχή ή με τη συναίνεση του Κοινοβουλίου! Αυτά είναι τα ενοχλητικά. Θα σας τα αποδείξω σε λίγο.
Να σας πω και κάτι άλλο, γιατί λέω ότι όλη η ιστορία είναι «άρπα-κόλλα». Θα αναφέρω άλλο ένα παράδειγμα, κύριε Υφυπουργέ, γιατί μου είπατε κάτι απλό. Ακούστε, λοιπόν, κύριε Υφυπουργέ.
Είπατε εσείς προσωπικά για τα STAGE –αφού το πάτε εκεί- ότι είναι για εμπειρία. Γι’ αυτό παρακαλούν οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να βάζουν κόσμο εκεί μέσα, γιατί είναι οι περισσότεροι άνεργοι και είναι όμηροι. Είναι για εμπειρία τα STAGE ή για να βολεύουμε δικά μας παιδιά; Κάποια στιγμή θα αναλάβουμε και τις ευθύνες μας. Δεν μπορείς να στέλνεις σε STAGE και χωρίς διαφανείς διαδικασίες το προσωπικό, γιατί πολύ απλά θέλεις να βολέψεις «γαλάζια» παιδιά! Αυτό θέλω να σας πω. Να είμαστε αντικειμενικοί και διαυγείς.
Και για να δείτε τι κράτος «άρπα-κόλλα» έχουμε –γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα- θα σας πω το εξής για τη θέση του Μεσογειακού Χωριού στον πρώτο και δεύτερο φάκελο. Διεκδίκηση ήταν δύο εκτάσεις ιδιοκτησίας του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Αρχαιολογικοί χώροι, κύριε Υπουργέ. Δεν φταίτε εσείς. Οι προηγούμενοι. Ήταν αρχαιολογικοί χώροι. Το λέω, για να δείτε τι κράτος έχουμε. Το κράτος δίνει εκτάσεις που είναι αρχαιολογικοί χώροι. Ούτε να συντονιστούν μπορούν. Ούτε να οργανωθούν.
Κατά τα άλλα –θα το πω ακόμη μια φορά- πουλάμε φύκια για μεταξωτές κορδέλες στους ξένους. Αυτή είναι η αλήθεια. Τους λέμε ότι τα ξέρουμε όλα και ότι τα γνωρίζουμε όλα και πάμε –ειλικρινά το λέω αυτό- να κάνουμε Μεσογειακούς Αγώνες, λες και η Ελλάδα χρειάζεται και άλλους Αγώνες! Η Ελλάδα δεν χρειάζεται Μεσογειακούς Αγώνες. Η Ελλάδα χρειάζεται Αγώνες με διαφάνεια. Κυρίως, όμως, χρειάζεται αγώνες για τα πλατιά λαϊκά στρώματα εναντίον της διαπλοκής, εναντίον των εργολάβων, εναντίον των καρτέλ. Αυτό χρειάζεται η Ελλάδα!
Έτσι όπως έχει έρθει το νομοσχέδιο, εμείς δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε, γιατί η διαφάνεια είναι είδος πολυτέλειας στο νομοσχέδιο.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, ειδικό αγορητή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.
ΗΛΙΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Όχι, κύριε συνάδελφε! Το λόγο έχει ο κ. Ελευθέριος Αυγενάκης.
ΗΛΙΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πάρω το λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε συνάδελφε, δεν έχετε το λόγο!
ΗΛΙΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ: Επί προσωπικού, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Επί προσωπικού; Για ποιο θέμα;
ΗΛΙΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ: Αναφέρθηκε το όνομά μου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Πείτε μου τι εννοείτε. Έχετε το λόγο μόνο για δύο λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το προσωπικό μου κύρος και η ηθική μου ακεραιότητα δεν επιτρέπουν έστω και έναν αστεϊσμό εις την Αίθουσα αυτή, διότι εγώ δεν είμαι ούτε εργολάβος ούτε άνθρωπος που ασχολήθηκα με τέτοια έργα. Εγώ στη ζωή μου είμαι ένας απλός γεωπόνος, ένας ιεροψάλτης της δεξιάς, αν θέλετε, …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε συνάδελφε.
ΗΛΙΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ: Εν πάση περιπτώσει.
(TR)
(NP)
Θα ήθελα παρακαλώ να αναφερθεί στο όνομά μου ότι ήταν εκ περισσού ή ένα λάθος…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το είπα.
ΗΛΙΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ: Το είπατε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, το είπα.
ΗΛΙΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ: Εάν το είπε χαριτολογώντας, παρακαλώ, με καλύπτει ο κύριος συνάδελφος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ και εγώ.
Ο συνάδελφος κ. Αυγενάκης έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παρούσα συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, έρχεται σε μία πολύ σημαντική αλλά και ευχάριστη για τη χώρα μας συγκυρία.
Πραγματοποιείται λίγες μέρες μετά από τα επίσημα εγκαίνια του μεγαλόπρεπου Μουσείου της Ακρόπολης, τα οποία μάλιστα σχολιάστηκαν με τα καλύτερα λόγια από όλα τα διεθνή μέσα.
Να εκφράσω, λοιπόν, τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους όσους εργάστηκαν άοκνα για την εκπλήρωση αυτού του σημαντικού ονείρου. Βεβαίως, ιδιαίτερα συγχαρητήρια ανήκουν και στην ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.
Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω ότι το νέο Μουσείο της Ακροπόλεως αποτέλεσε το όραμα όλων ανεξαρτήτως των μεταπολιτευτικών κυβερνήσεων από το 1975, ενώ σήμερα το όραμα αυτό συνιστά απτή πραγματικότητα και διάνοιξε τις πόρτες του στο κοινό.
Το νέου Μουσείο της Ακρόπολης αποτελεί μία ακόμα συμβολή στην πολιτική της Ελληνικής Κυβέρνησης για την ενίσχυση της παρουσίας της χώρας μας και του πολιτισμού μας σε όλα τα επίπεδα. Η αρχιτεκτονική του κτιρίου αφήνοντας άπλετο φως το Αττικό φως, δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να έρθει σε επαφή με τον αρχαίο κόσμο με ένα μοναδικό τρόπο, σεβόμενος το χθες και συνάμα αντικατοπτρίζοντας την εξέλιξη και τις κατακτήσεις του ανθρώπου στον 21ο αιώνα. Αποτελεί γέφυρα του παρελθόντος με το παρόν.
Σημαντικότερη όμως, συμβολή του νέου Μουσείου είναι ότι καθιστά το σχέδιο επαναπατρισμού των μαρμάρων από τη ζωοφόρο του Παρθενώνα που στεγάζονται στο Βρετανικό Μουσείο πιο επίκαιρο από ποτέ.
Όπως, όλοι οι συνάδελφοι από όλες τις κομματικές πτέρυγες, έτσι και εγώ υποστήριξα και συνεχίζω να υποστηρίζω αυτή την ιδέα γιατί θεωρώ δεδομένο ότι τα μάρμαρα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Παρθενώνα και ανήκουν σ’ αυτόν μαζί με το υπόλοιπο μέρος. Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πλούσιας ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Τα μάρμαρα ανήκουν σε όλους μας, ανήκουν σε όλους τους Έλληνες. Σήμερα είναι καιρός να μας επιστραφεί ό,τι δικαιωματικά μας ανήκει!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμενος στο αντικείμενο του συγκεκριμένου σχεδίου επιτρέψτε μου να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου από την τροπολογία που το συνοδεύει και αφορά τη ρύθμιση ορισμένων ζητημάτων που σχετίζονται με το Μουσείο.
Με τις συγκεκριμένες διατάξεις, λοιπόν, δημιουργείται αυτοτελές γραφείο για την υποστήριξη του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και του Προέδρου ενώ αίρονται πιθανές παρερμηνείες σχετικά με τους στόχους και τους σκοπούς του Μουσείου αλλά και τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει.
Η συνεχής και ουσιαστική βελτίωση της λειτουργίας του Μουσείου αλλά και των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, συμβάλει στους στόχους, στο να δημιουργήσουμε ένα από τα καλύτερα αρχαιολογικά μουσεία στον κόσμο πλέον. Ένας στόχος που μπορεί να επιτευχθεί, γιατί το Μουσείο αποτελεί δείγμα του τι καταφέραμε στο παρελθόν αλλά και είναι ενδεικτικό, του τι μπορούμε να καταφέρουμε σήμερα ως Έλληνες όταν πιστέψουμε ότι μπορούμε να είμαστε όλοι ενωμένοι σε ένα κοινό στόχο.
Αναφορικά με το κυρίως Σώμα του νομοσχεδίου θέλω να υπογραμμίσω πόση σημαντική είναι η διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας αθλητικών γεγονότων στη χώρα μας, τόσο για την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητισμού, όσο και για τον τουρισμό. Και είναι γεγονός ότι η χώρα μας διαθέτει πια την απαραίτητη τεχνογνωσία αλλά και τις απαραίτητες και εξαιρετικές αθλητικές υποδομές για την ανάληψη μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων.
Σήμερα η συγκεκριμένη ικανότητα και τεχνογνωσία μας αναγνωρίζεται διεθνώς ύστερα μάλιστα από την επιτυχημένη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Και είναι η διεθνής αναγνώριση που συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια διεκδίκησης διοργανώσεων διεθνούς κύρους, όπως είναι οι 17οι Μεσογειακοί Αγώνες που θα διεξαχθούν στο Βόλο το 2013, βάσει της σύμβασης που υπογράφτηκε την 27η Οκτωβρίου του 2007 στην Πεσκάρα μεταξύ της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων, του Δήμου Βόλου και της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Ελλάδας.
Υπενθυμίζω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στη διοργάνωση που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2013 και για 16 ημέρες θα μετάσχουν περίπου 3.300 αθλητές, 1.500 δημοσιογράφοι, 900 μέλη της μεσογειακής οικογένειας, 10.000 εθελοντές και περίπου 500.000 θεατές.
(XF)
(TR)
Νομίζω πως οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους για το πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι αγώνες. Και να συμπληρώσω ότι στους Μεσογειακούς Αγώνες περιλαμβάνονται είκοσι εννιά αγωνίσματα και μετέχουν είκοσι τρεις χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Τα δε χαρακτηριστικά των αγώνων, καθώς και οι απαιτήσεις της διοργάνωσής τους, είναι εξαιρετικά υψηλές και εφάμιλλες των Ολυμπιακών Αγώνων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναγνωρίζοντας τη σημασία του εγχειρήματος, ενήργησε αμέσως ώστε το έργο της διοργάνωσης των αγώνων να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν. Ήδη από τις 10.6.2008 και ύστερα από τη δική σας απόφαση, κύριε Υφυπουργέ, συγκροτήθηκε η Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων 2013, η οποία και λειτουργεί σήμερα στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου. Ως τόσο οι διατάξεις του αθλητικού νόμου παρέχουν ταχύτητα και ευελιξία σε συγκρότηση επιτροπών που είναι κατάλληλες για τη διεκδίκηση αθλητικών διοργανώσεων μικρής εμβέλειας. Για την ανάληψη μεγαλύτερων και περισσότερων περίπλοκων επιχειρημάτων εμφανίζουν κενά και αδυναμίες.
Αυτά τα κοινά, λοιπόν, έρχεται να καλύψει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το εν λόγω νομοσχέδιο. Ειδικότερα, με τις διατάξεις που συζητούμε σήμερα, προτείνεται η υποκατάσταση της υφιστάμενης οργανωτικής επιτροπής από ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που θα έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και μοναδικό μέτοχο το ελληνικό δημόσιο, σύμφωνα με το ήδη δοκιμασμένο και απόλυτα επιτυχημένο πρότυπο της επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
Επιπλέον, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν ιδιαίτερες ανάγκες της διοργάνωσης των 17ων Μεσογειακών Αγώνων του 2013 στο Βόλο, παρέχοντας ευελιξία στους διοργανωτές με την απαραίτητη εποπτεία από το κράτος ώστε να διασφαλιστεί τόσο η αποτελεσματικότητα όσο φυσικά και η διαφάνεια.
Επιπροσθέτως, το νομοσχέδιο ρυθμίζει θέματα που αφορούν τη φορολόγηση της οργανωτικής επιτροπής παγκόσμιων αγώνων Special Olympics Αθήνα 2011 που έχει συσταθεί με υπουργική απόφαση, όπως ορίζεται στο μνημόνιο, για την οργάνωση και διεξαγωγή τον αγώνων, που υπεγράφη στις 14.2.2008 από τους εκπροσώπους της πολιτείας, της οργανωτικής επιτροπής και της διεθνούς επιτροπής Special Olympics.
Και κλείνοντας επιτρέψτε μου να σταθώ συνοπτικά σε μια ακόμη σημαντική τροπολογία που συνοδεύει το παρόν σχέδιο νόμου. Αναφέρομαι στην τροπολογία που προβλέπει την αύξηση των θέσεων του ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών και η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην προσπάθεια πάταξης της αρχαιοκαπηλίας.
Δυστυχώς εμείς στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρουμε καλά ότι η αρχαιοκαπηλία αποτελεί μορφή του οργανωμένου εγκλήματος με διεθνή δικτύωση, αλλά και τις ομάδες αρχαιοκαπήλων, που όπως έχει δείξει η πρακτική, να εμπλέκονται και σε άλλες μορφές του οργανωμένου εγκλήματος, όπως είναι η παράνομη εμπορία όπλων και ναρκωτικών ουσιών. Και δυστυχώς η χώρα μας αποτελεί βασικό στόχο αυτών των δικτύων λόγω του μεγάλου αρχαιολογικού πλούτου.
Συνεπώς, η θεσμική θωράκιση της πάταξης της αρχαιοκαπηλίας, που αποτελεί το αντικείμενο της συγκεκριμένης τροπολογίας, είναι πολύ σημαντική. Όμως, πιστεύω ότι ο περιορισμός του φαινομένου πρέπει να αποτελέσει ουσιαστική προτεραιότητα, όχι μόνο των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και όλων των αρμοδίων φορέων ακόμη και των απλών πολιτών. Γιατί είναι στο χέρι όλων μας να περιορίσουμε τη λεηλασία του αρχαιολογικού μας πλούτου και να προστατεύσουμε την πλούσια εθνική μας πολιτιστική κληρονομιά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αυγενάκη.
Θα ήθελα με την αναφορά σας στη λέξη «μάρμαρα» να τονίσω ότι πρέπει να γίνει συνείδηση και να έχουμε συνειδητότητα όλοι ότι πρόκειται για τα γλυπτά του Φειδία για τη Σχολή του στον Παρθενώνα. Σκέτη η λέξη «μάρμαρα» δεν συμφέρει, δεν μας αφορά και δεν είναι έτσι.
Η κυρία Αθανασία Μερεντίτη, Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάμε σήμερα για τους Μεσογειακούς Αγώνες. Η διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων το 2013 είναι σίγουρα μια σημαντική ευκαιρία για τη Θεσσαλία και την Ελλάδα. Οι Μεσογειακοί Αγώνες είναι οι δεύτεροι σε μέγεθος κατά τους Ολυμπιακούς από άποψη συμμετοχής χωρών, αριθμού αθλητών και επισήμων καλεσμένων. Είναι, λοιπόν, αναμφίβολα μια ευκαιρία τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις πόλεις που θα τους φιλοξενήσουν.
Όμως, να κάνω μια επισήμανση. Εδώ και καιρό μαζί με άλλους συναδέλφους ζητήσαμε με πολλαπλές μας παρεμβάσεις να διεξαχθούν ορισμένα από τα αγωνίσματα και στη Δυτική Θεσσαλία, να έχει συμμετοχή δηλαδή σ’ αυτό το μεγάλο γεγονός και η Δυτική Θεσσαλία. Να μετατραπεί σαν πεδίο αναφοράς και για τους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας.
(ZE)
(XF)
Η απόφαση της Κυβέρνησης όμως να διεξαχθούν όλοι οι αγώνες μόνο στο Βόλο και στη Λάρισα και όχι σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, έχει προξενήσει δικαιολογημένα τις αντιδράσεις και την απογοήτευση των πολιτών και των φορέων της Δυτικής Θεσσαλίας που βλέπουν τις πόλεις τους να αποκλείονται από ένα τόσο σημαντικό αθλητικό γεγονός. Γιατί θα μπορούσε να έχει μια πανθεσσαλική αναφορά και πανθεσσαλική συμμετοχή και αποτελέσματα.
Όλοι ξέρουμε ότι η Δυτική Θεσσαλία υπολείπεται σημαντικά σε ανάπτυξη από την Ανατολική. Δεν διαθέτει τις αναγκαίες υποδομές που θα επέτρεπαν την άνθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μέσω των Αγώνων θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ευκαιρίες για να εξέλθει από αυτή την απομόνωση και να αναπτυχθεί με τις νέες υποδομές που θα κατασκευάζονταν για τους Αγώνες. Η διεξαγωγή αγωνισμάτων των Μεσογειακών Αγώνων και στις πόλεις των Τρικάλων και της Καρδίτσας, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μοναδική ευκαιρία για να βελτιωθούν και να αναβαθμιστούν οι αθλητικές υποδομές των δύο πόλεων, ενώ θα συνέβαλαν και στην τουριστική ανάπτυξη των περιοχών, αφού θα τις καθιστούσαν διεθνώς γνωστές. Με τον αποκλεισμό των Τρικάλων και της Καρδίτσας, διευρύνονται οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες.
Άκουσα πριν από λίγο τον Πρόεδρο να μιλάει για την αγάπη και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Λαρίσης και Βόλου. Απορώ: Τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα πότε θα είναι μέσα στην έννοια της Περιφέρειας της Θεσσαλίας;
Σας καταθέτω εδώ υπόμνημα του Προέδρου της Βουλής του κ. Σιούφα, ο οποίος ζητά –και έχει ζητήσει επανειλημμένα- τη συμμετοχή της Καρδίτσας και των Τρικάλων σε αυτούς τους Αγώνες.
Καταθέτω επίσης και το υπόμνημα του Νομάρχη Τρικάλων ο οποίος ζητά το ίδιο.
Καταθέτω και το υπόμνημα του Νομάρχη Καρδίτσας, που έχει συγκεκριμένες προτάσεις.
(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Αθανασία Μερεντίτη καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής τα προαναφερθέντα έγγραφα τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα ήθελα έστω και τώρα, να σας παρακαλέσω κύριε Υπουργέ, να τα εξετάσετε, να δούμε εάν μπορούν να διεξαχθούν αγωνίσματα, πιθανόν, αλλά και άλλες δραστηριότητες στους Νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας. Όπως, παραδείγματος χάριν, θα μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε προπονήσεις αθλητών ή και κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις των Αγώνων, προκειμένου να έχουν και οι πόλεις μας μια κάποια συμμετοχή σε αυτούς. Χρειάζεται αντισταθμιστικότητα για ολόκληρη την Ελλάδα πόσο μάλλον για τη Θεσσαλία.
Υπάρχει παραδείγματος χάριν, κύριε Υπουργέ, ένα ποδηλατοδρόμιο στα Τρίκαλα. Το είχαμε φτιάξει η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το αφήνετε και ερημώνει, σαπίζει. Παίρνουν οι αγρότες τα ξύλα για να τα χρησιμοποιήσουν για οτιδήποτε άλλο, παρά μόνο για αθλητική λειτουργία.
Άκουσα πριν από λίγο, εδώ, να μας καταγγέλλουν για τους Μεσογειακούς Αγώνες. Εγκαλούσαν μάλιστα και τον κ. Καρτάλη. Μια παράλειψη: Κυβέρνηση πεντέμισι χρόνια είναι η Νέα Δημοκρατία. Η εγκατάλειψη των υποδομών των Ολυμπιακών Αγώνων είναι αποκλειστικό, μεγάλο κατόρθωμα της Νέας Δημοκρατίας.
Οι Μεσογειακοί Αγώνες θα μπορούσαν να γίνουν εργαλείο τουριστικής προβολής της Θεσσαλίας. Στα Τρίκαλα υπάρχουν τα Μετέωρα, ένα μοναδικό στον κόσμο γεωλογικό φαινόμενο, τα σημαντικότερα επίσης από τα μνημεία της Ορθοδοξίας. Εγώ στέκομαι όμως στο γεωλογικό φαινόμενο. Θα σας θυμίσω ότι το 1989 η UNESCO ενέγραψε τα Μετέωρα στον κατάλογο των μνημείων της παγκόσμιας κληρονομιάς ως ένα ιδιαίτερης σημασίας πολιτιστικό και φυσικό αγαθό. Και αυτό εσείς το αγνοείτε μέσα στους Μεσογειακούς Αγώνες. Θα μπορούσαν να οργανωθούν κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις, να γίνουν ξεναγήσεις των επισήμων προσκεκλημένων, να είναι το επίκεντρο των Μετεώρων. Γιατί πρέπει να δημιουργήσουμε ένα θετικό κλίμα ανάμεσα σε όλες τις κοινωνίες και των τεσσάρων νομών για να έχουμε τα καλύτερα, δυνατά αποτελέσματα και να μη γίνει αυτό που έγινε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Θέλω να τονίσω ότι εμείς στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην επιτυχή διοργάνωση των Αγώνων, προκειμένου και η Χώρα και οι διοργανώτριες πόλεις να αποκτήσουν όσο το δυνατόν προστιθέμενη αξία και προβολή. Θα θέλαμε να μην επαναληφθεί το αρνητικό προηγούμενο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 που αν και η Χώρα μας οργάνωσε τους καλύτερους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν μπορέσαμε να κεφαλαιοποιήσουμε τα οφέλη από την κορυφαία αυτή διοργάνωση εξαιτίας της απαράδεκτης αβελτηρίας και της ανικανότητας της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Ειλικρινά, θα ευχόμουν να μην έπρεπε να ασκήσουμε κριτική σήμερα. Δεν θέλουμε να κάνουμε στείρα αντιπολίτευση και είδαμε και το αναγνωρίζουμε –το είπε και η Εισηγήτριά μας πριν από λίγο- ότι υπήρξε σχετική διάθεση συνεργασίας από την πλευρά του Υπουργείου και έγιναν δεκτές κάποιες από τις βελτιωτικές μας προτάσεις. Όμως, δυστυχώς, εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία στο νομοσχέδιο που χρίζουν αλλαγής και το σπουδαιότερο κατά την άποψή μας είναι ότι η Κυβέρνηση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αυτό το γεγονός σαν ένα γεγονός τοπικού χαρακτήρα και όχι σαν μία μείζονος σημασίας διεθνή αθλητική συνάντηση.
(BA)
(ZE)
Και πρέπει να το δείτε, κύριε Υπουργέ, διότι όλα στη ζωή κρίνονται εκ του αποτελέσματος και θα κριθείτε. Ήδη κρίνεστε για δυόμισι χρόνια που χάθηκαν ευκαιρίες. Σας καταθέτω εδώ σχετικές ερωτήσεις που είχα υποβάλλει επανειλημμένα για την καθυστέρηση ως προς τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων και όμως, δεν είχατε μέχρι τώρα επιδείξει το ζήλο και την εγρήγορση που χρειάζεται.
(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Αθανασία Μερεντίτη καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες ερωτήσεις, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άκουσα πριν από λίγο τον Πρόεδρο της Βουλής να λέει ότι δεν θα επιτρέψει καμία υπερτιμολόγηση εξαιτίας καθυστερήσεων για τα έργα και θα λάβει μέτρα κ.λπ.. Δεν χρειάζεται να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Ξέρετε κι εσείς, όπως κι εγώ, ότι έχετε καθυστερήσει αδικαιολόγητα. Επειδή το 2013 είναι πολύ κοντά και δεν ξέρουμε ποιος θα κυβερνάει, αλλά ξέρουμε ότι θα κληθεί η Ελλάδα -και πρέπει να φανεί αντάξια αυτής της διοργάνωσης- πρέπει να αποδεχθείτε τις παρατηρήσεις μας, να εκμεταλλευτείτε με την καλή έννοια όσο το δυνατόν περισσότερο την εμπειρία που έχουμε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σας έγιναν και παρατηρήσεις μέσα στην Επιτροπή, κύριε Υπουργέ. Ειδικά ο κ. Καρτάλης έχει τεράστια εμπειρία, αναγνωρίζουμε όλοι ότι η εμπειρία του είναι θετική, αξιοποιείστε την για το καλό της Ελλάδας, της Θεσσαλίας, αλλά, θα έλεγα, και για τη δική σας προσωπική υστεροφημία, διότι όπως σας είπα όλοι και όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Κι εσείς θα κριθείτε αυστηρά που δεν δείχνει η Κυβέρνησή σας την πρέπουσα προσοχή και εγρήγορση για ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε την κ. Μερεντίτη.
Ο συνάδελφος από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνος Καζάκος, έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μείνω σε ένα – δύο, αν προλάβω, και τρία ζητήματα αρχής, μια και συζητάμε επί της αρχής το νομοσχέδιο.
Διαπιστώνουμε σε κάθε ευκαιρία με λύπη, με πικρία και απογοήτευση, ότι όλη η νομοθετική εργασία που έρχεται εδώ από την Πλειοψηφία έχει ένα στόχο: με όλα τα νομοσχέδια να ανοίγονται πόρτες και παράθυρα και να στρώνονται καινούργιοι δρόμοι και ευκαιρίες για την ασύδοτη δράση των εμπόρων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Αυτό είναι μέσα στη γενικότερη φιλοσοφία της νεοφιλελεύθερης αντίληψης για την οικονομία, της απελευθέρωσης της αγοράς και του ανταγωνισμού που θέλουν να υποτάξουν το σύνολο της ζωής μας στους νόμους του εμπορίου και του μέγιστου κέρδους. Η καταστροφή!
Στο χώρο του αθλητισμού η δράση των εμπόρων έχει δημιουργήσει όλες αυτές τις γνωστές τερατογενέσεις και τα αδιέξοδα, για τα οποία βοά η Παγκόσμια Κοινότητα. Αυτές οι γιγαντιαίες διοργανώσεις με τα γιγαντιαία κέρδη, με την απουσία ουσίας και πολιτισμού, όλο αυτό το σπρώξιμο του αθλητισμού στην υπερπροσπάθεια, με τη δημιουργία γιγάντων του στίβου και των γηπέδων που συντρίβουν τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο, αυτός ο πρωταθλητισμός, ο ανταγωνισμός, τα φάρμακα, οι ουσίες, τα αναβολικά, η εξαγορά των συνειδήσεων, έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα που φαίνεται ότι έχουν παραδώσει τον αθλητισμό στα χέρια μιας τεράστιας σε έκταση υποκοσμικής δραστηριότητας, γιατί είναι γνωστό ότι όπου εισχωρεί ο έμπορος και το κέρδος, αποδρά ο πολιτισμός, όπως έχει αποδράσει από την παιδεία, από την υγεία, από την εργασία, δηλαδή από το σύνολο της ζωής μας, αφού έχουν παραδοθεί στη δράση των επιχειρηματιών, του μεγάλου κεφαλαίου και των μονοπωλίων.
(GM)
BA
Μέσα σε αυτήν τη λογική, σε αυτήν τη φιλοσοφία εντάσσεται και το ζήτημα των χορηγιών. Αφού πρώτα έχει λεηλατηθεί ο εθνικός πλούτος, έχουν λεηλατηθεί τα ταμεία της κοινωνίας, όπως λέμε, δηλαδή ο μόχθος των πολιτών και συγκεντρώνεται το χρήμα όλο και σε λιγότερα χέρια, ένα μικρό μέρος των κλεμμένων χρημάτων επιστρέφει με τη μορφή κάθε είδους χορηγιών. Είναι μία δραστηριότητα που έχει περιβληθεί τον μανδύα της χριστιανικής φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης. Αλλά για να έχουμε πολύ λίγους ελεήμονες χορηγούς, πρέπει να συντηρούμε τεράστια πλήθη ελεούμενων πολιτών.
Είναι φανερό ότι σε αυτό το σύστημα του απάνθρωπου καπιταλισμού που βιώνουμε ένας μεγάλος εγκληματίας μπορεί πολύ εύκολα να φορέσει την τήβεννο του μεγάλου ευεργέτη.
Σε αυτό το νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και άρθρα που, όπως συμβαίνει και σε άλλα νομοσχέδια, συσσωρεύουν σε ένα πρόσωπο τεράστιες ευθύνες με πληρεξούσια, με εξουσιοδοτήσεις. Γίνεται δηλαδή μία προσπάθεια σαν να είναι στόχος η δημιουργία αρχής του ενός ανδρός. Αυτό γίνεται σε όλη την πυραμίδα της εξουσίας, από τον Πρωθυπουργό ξεκινώντας, τους Υπουργούς, τους τομείς ευθύνης του καθενός και φθάνει μέχρι τη βάση της πυραμίδας. Έτσι κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση, ακόμα και αν γίνεται ανασχηματισμός του κυβερνητικού σχήματος, είναι ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων που διορίζονται με την ευθύνη του ενός ανδρός, από τους αρχιδικαστές, από τους αρχηγούς των όπλων και των Σωμάτων, από τους προέδρους και τους διευθυντές και τους παραδιευθυντές και τους συμβούλους και τα συμβούλια χιλιάδων οργανισμών και ανωνύμων εταιρειών και οργανωτικών επιτροπών και συμβουλευτικών σωμάτων. Δεν υπάρχει άνθρωπος, όμως, που να μπορεί να σηκώνει στους ώμους του τόσες ευθύνες. Αυτό τι σημαίνει; Στην πράξη αναιρεί και την υπευθυνότητα και την αποτελεσματικότητα του ανδρός και δημιουργεί ένα κλίμα κατάλληλο όπου φύονται αυτομάτως η ιδιοτέλεια, η συναλλαγή, η κατάχρηση εξουσίας, η γενική διαφθορά. Δεν μπορεί η αρχή ενός ανδρός ούτε να εποπτεύει, ούτε να ελέγχει, ούτε να καθοδηγεί.
Το ΚΚΕ, επειδή έχει εκ διαμέτρου αντίθετη αντίληψη και φιλοσοφία γι’ αυτά τα ζητήματα, δεν θεωρεί ότι μπορεί να διορθωθούν με μπαλώματα και πράξεις αλλά έχει μία εντελώς διαφορετική αντίληψη. Εμείς δεν θα πάψουμε, δεν θα κουραστούμε να προτείνουμε στον ελληνικό λαό και να τον παροτρύνουμε προς τον μόνο δρόμο που θεωρούμε ότι είναι σωτήριος και εφικτός, που είναι ο δρόμος προς τον σοσιαλισμό, αυτό που λέμε εμείς, προς τη λαϊκή εξουσία, τη λαϊκή οικονομία. Θεωρούμε ότι είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να δώσει στον τόπο ένα μοντέλο ανάπτυξης προς όφελος του λαού και όχι προς όφελος των μονοπωλίων και του μεγάλου κεφαλαίου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Ιδιαίτερα ευχαριστώ στον κ. Καζάκο!
Η κυρία Σοφία Ανδρεοπούλου από το ΣΥΡΙΖΑ έχει το λόγο για επτά λεπτά.
BS
GM
ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχοντας υπόψη μας και την ελληνική εμπειρία από τους Ολυμπιακούς Αγώνες πρέπει να σημειώσουμε τα εξής: Στο σχέδιο νόμου δεν γίνεται καμιά ουσιαστική αναφορά και για κανέναν από τα κρίσιμα ζητήματα που έχουν σχέση με τους Μεσογειακούς Αγώνες. Δηλαδή, την γενικότερη οικονομική διάσταση, τα περιβαλλοντικά θέματα, το μοντέλο τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης που προωθείται, τα συνοδευτικά έργα που έχουν προγραμματιστεί στον Βόλο και την Λάρισα, την πολιτιστική Μεσογειάδα κ.α.
Δυστυχώς φαίνεται ότι και η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακολουθεί την πεπατημένη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δημιουργώντας το νομικό πλαίσιο που θα επιτρέψει τη μετατροπή μιας ακόμα αθλητικής διοργάνωσης σε πεδίο αδιαφανών πράξεων, ανταγωνισμού, ιδιωτικών συμφερόντων και κατασπατάλησης του δημοσίου πλούτου με καθυστερήσεις που θα οδηγήσουν στις γνωστές λύσεις της τελευταίας στιγμής σε ειδικές ρυθμίσεις αναθέσεις έργων και ανεξέλεγκτη εκτίναξη του κόστους της διοργάνωσης.
Σύμφωνα με τα όσα ακούσαμε και από τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Επιτροπή δεν υπάρχουν ακόμα εξασφαλισμένες και χρονικά κατανεμημένες στο δημόσιο προϋπολογισμό χρηματοδοτήσεις που απαιτούνται για την αθλητική υποδομή για τα έργα στον Βόλο και την Λάρισα. Πρόκειται για τις αθλητικές υποδομές που θα υλοποιηθούν από την γενική γραμματεία αθλητισμού, τα μεγάλα έργα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας και τα ιδιαίτερα έργα της κάθε πόλης, του Βόλου και της Λάρισας, όπως είναι ο προαστιακός σιδηρόδρομος, η περιφερειακή οδός του Βόλου, το τραμ, ο εκσυγχρονισμός των λιμανιών κ.λ.π.
Σήμερα τίθενται σε αμφισβήτηση όλα αυτά τα σημαντικά συνοδευτικά έργα για τα οποία ακόμα δεν έχει γίνει προγραμματισμός ούτε ένταξη του προϋπολογισμού τους σε κανέναν λογαριασμό. Πότε θα υπάρξει σχέδιο, το πρόγραμμα των έργων με χρονοδιαγράμματα με προϋπολογισμούς, με πηγές χρηματοδότησης, με ιεράρχηση και δεδομένα αξιολόγησης αυτών των έργων και των δράσεων; Υπάρχει τραγική καθυστέρηση στον προσδιορισμό και την υλοποίηση των συνοδευτικών έργων που σχετίζονται με τους αγώνες αλλά κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει: με την ανάπτυξη της περιοχής.
Πιο συγκεκριμένα, ποιες είναι τελικά οι προθέσεις της Κυβέρνησης σχετικά με τον προαστιακό; Ακούσαμε πάλι στην Επιτροπή ότι πριν από 1,5 χρόνο ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ με την ευκαιρία συνεδρίου που διοργανωνόταν από το ΤΕΕ Μαγνησίας είχε δηλώσει ότι για την ηλεκτροκίνηση και των εκσυγχρονισμό της γραμμής Βόλου-Λάρισας είναι εξασφαλισμένη η μελέτη και η εκτέλεση του έργου με 62,5 εκατομμύρια ευρώ και θα τελειώσει τον Μάρτιο του 2012. Και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ άλλαξε όπως και ο καθ’ ύλην Υπουργός Μεταφορών. Είναι το έργο στον αέρα και ποια είναι τα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα; Η γραμμή αυτή συνδέει τις δυο σημαντικές πόλεις που διενεργούνται οι Μεσογειακοί Αγώνες. Ποια είναι η οριστική άποψη από την πλευρά του Υπουργείου σχετικά; Γιατί δεν γίνεται καμία αναφορά στο τραμ Βόλου; Έχουμε τέλος Ιουνίου και δεν έχει βγει η οικονομοτεχνική μελέτη για την δυνατότητα της υλοποίησης αυτού του μεγάλου έργου για την πόλη. Τι θα γίνει με το Μεσογειακό Χωριό; Είναι λυμένα όλα τα θέματα χωροθέτησης στην Νέα Ιωνία; Όπως έχει γίνει γνωστό οι δυο δήμαρχοι υπέδειξαν μια τοποθεσία αγορασμένη από το δημόσιο στην οποία δεν μπορούσε να γίνει το Μεσογειακό Χωριό γιατί ήταν αρχαιολογικός χώρος.
Τι θα γίνει με το γκολφ; Θα προχωρήσετε στην διοργάνωση του γκόλφ στις Νηές όπως έχετε δηλώσει; Δηλαδή, με τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπως έχει ήδη αναλυθεί από τον εισηγητή μας αλλά έχουν αναδείξει και οι τοπικοί φορείς; Και για την εξυπηρέτηση γνωστών τουριστικών και εκκλησιαστικών συμφερόντων θα επιλέξετε ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης το οποίο δεν έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία και η τοπική οικονομία;
Σχετικά με τον προϋπολογισμό των έργων της αθλητικής υποδομής, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχει δώσει η δημοτική αρχή του Βόλου και τα όσα ακούσαμε στην Επιτροπή η προεκτίμηση για τα έργα της αθλητικής υποδομής που θα γίνουν στον Βόλο είναι 54.700.000 ευρώ. Για τα μεγάλα έργα δεν υπάρχει εκτίμηση διότι δεν υπάρχουν προϋπολογισμοί εγκεκριμένοι. Ο μόνος προϋπολογισμός αφορά στην ηλεκτροκίνηση Βόλου –Λάρισας ο οποίος βρίσκεται στον αέρα και είναι περίπου στα 62,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα έργα της πόλης είναι 24.700.000 ευρώ. Αν και θεωρείται ότι ο προϋπολογισμός θα καλυφθεί από χορηγίες, για τις οποίες είναι γνωστές οι επιφυλάξεις μας, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι αυτές θα είναι ικανές να τον καλύψουν. Θα κληθούμε για ακόμα μια φορά στο τέλος να καλύψουμε το έλλειμμα από τον κρατικό προϋπολογισμό και μάλιστα σε περιόδους οικονομικής κρίσης όπου γίνεται μια απελπισμένη προσπάθεια από την Κυβέρνηση να καλύψει το έλλειμμα αυτό με το λεγόμενο από τους δημοσιογράφους «φοροσαφάρι»;
(TS)
(2BS)
Τι θα γίνει με τη μεταμεσογειακή χρήση των έργων; Δεν υπάρχουν μελέτες χρήσης και βιωσιμότητας των εγκαταστάσεων μετά τους Αγώνες και βαδίζουμε ολοταχώς προς επανάληψη του φαινομένου εγκατάλειψης και μετά άρον-άρον εκποίησης και εμπορευματοποίησης των εγκαταστάσεων των Ολυμπιακών Αγώνων.
Κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ιδίως από την εμπειρία που έχουμε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν βάλαμε μυαλό, ώστε κάθε ένα από τα έργα που πρόκειται να γίνουν να είναι χρήσιμα για την τοπική κοινωνία. Ούτε τα σημερινά προβλήματα λειτουργίας του Πανθεσσαλικού Σταδίου έγιναν μάθημα, το οποίο στάδιο δεν μπορούν να συντηρήσουν οι σύλλογοι που αγωνίζονται σε αυτό, ομάδες της οικονομικής δυνατότητας της Νίκης Βόλου και άλλοι φορείς.
Τέλος, δεν υπάρχει πουθενά καμιά αναφορά στην Πολιτιστική Μεσογειάδα, που αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές πλευρές της διοργάνωσης. Προϋπολογισμοί, κόστη, δράσεις που σχεδιάζονται είναι πραγματικά ερώτημα με ποιους όρους θα υλοποιηθούν.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε τη συνάδελφο κυρία Ανδριοπούλου.
Ο κ. Αστέριος Ροντούλης από το ΛΑ.Ο.Σ. έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει μια αντίληψη που λέει ότι είναι ευτυχής ο τόπος εκείνος που σε ένα νομοσχέδιο που τον αφορά μπαίνει ως Εισηγητής της Πλειοψηφίας Βουλευτής που προέρχεται από την περιοχή αυτή, διότι έτσι θα μπορέσει να προβάλει ένα διεκδικητικό πλαίσιο, προκειμένου να προχωρήσουν κάποια πράγματα κατά τον καλύτερο τρόπο.
Δυστυχώς, όμως, η εισήγηση που έγινε από τον κ. Αγοραστό ήταν τουλάχιστον απογοητευτική και θα σας πω γιατί. Πρώτη φορά είδα Λαρισαίο Βουλευτή ή θα δω Λαρισαίο Βουλευτή να προσπαθεί να υποτιμήσει το γεγονός ότι στην επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας δεν υπάρχει η πόλη της Λάρισας. Ακούσαμε, δηλαδή, το εξής: «Δεν είναι και τόσο τραγικό που δεν υπάρχει η Λάρισα, αλλά υπάρχει μόνο ο Βόλος».
Είναι τραγικό, αγαπητοί συνάδελφοι. Γιατί; Διότι ένα δίπολο διεκδίκησε και πήρε τους Μεσογειακούς Αγώνες του 2013. Τι θα χάνατε, κύριε Υφυπουργέ, εάν βάζατε Βόλος-Λάρισα 2013 τουλάχιστον σε επίπεδο συμβολισμού; Και μη μου πείτε ότι το κάνατε αυτό καθ’ υπόδειξιν της ΔΕΜΑ, διότι σκοτίστηκε η ΔΕΜΑ εάν η ελληνική πολιτεία στο νομοσχέδιό της ονόμαζε την εν λόγω οργανωτική επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων Βόλος-Λάρισα 2013, γιατί εάν το πείτε αυτό, θα πρόκειται για αστεϊσμό μάλλον.
Έρχομαι τώρα σε ένα δεύτερο επιχείρημα που άκουσα επίσης από τον Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι εδώ ήρθαμε να συζητήσουμε για ένα οργανωτικό σχήμα και μόνο, να μην συζητήσουμε για τα έργα καθόλου, σε μια προσπάθεια –εγώ καταλαβαίνω την αγωνία του- να προκαταλάβει τις θέσεις της μείζονος και ελάσσονος Αντιπολιτεύσεως. Το επιχείρημα ήταν «Μα, γιατί να συζητήσουμε για τα έργα, εφόσον υπάρχουν στο φάκελο διεκδίκησης των Μεσογειακών Αγώνων; Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε για τα έργα».
Υπάρχει, όμως, το εξής αντεπιχείρημα: Εφόσον υπάρχουν στο φάκελο διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων, τι θα πείραζε να υπάρχουν ρητές πρόνοιες, ρητά άρθρα σε σχέση με τα έργα που θα πρέπει να γίνουν; Και θα πει κάποιος «τι θα κερδίζαμε εάν γινόταν έτσι;». Θα κερδίζαμε τη δέσμευση των Υπουργείων, τη δέσμευση της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας, γιατί συν τω χρόνω μπορεί να μεταβληθούν τα πράγματα στην κεντρική πολιτική σκηνή και έτσι τα επιμέρους Υπουργεία θα ήταν υποχρεωμένα να χρηματοδοτήσουν τα όποια έργα, τις όποιες δράσεις.
Άρα, λοιπόν, το επιχείρημα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού είναι το εξής: Εφόσον υπάρχουν στο φάκελο διεκδίκησης, θα έπρεπε να υπάρχουν ρητές προβλέψεις για έργα και στο υπάρχον νομοσχέδιο, προκειμένου να μην κλονιστεί, θεσμικά τουλάχιστον, η οποιαδήποτε ροή χρηματοδότησης.
(ML)
(TS)
Άρα λοιπόν, εμείς θα θέλαμε να δούμε γραμμένο το Ιππικό Κέντρο Λάρισας, το Ιστιοπλοϊκό Κέντρο Βόλου και για το μεσογειακό χωριό. Θα θέλαμε να τα δούμε αυτά για να νιώσουμε ασφάλεια ως άνθρωποι της επαρχίας, της περιφέρειας που περιμένουν μία αναπτυξιακή προοπτική από την έλευση των Μεσογειακών Αγώνων.
Όμως, για να έλθω τώρα και στην μείζονα αντιπολίτευση, μια που είναι και στην Αίθουσα ο αγαπητός μου κ. Καρτάλης, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο κ. Καρτάλης, είπε το εξής: Ότι όσον αφορά τους Μεσογειακούς Αγώνες, η πιθανότητα, το σενάριο εκλογών το φθινόπωρο μπορεί να προκαλέσει μείζονες επιπλοκές στο όλο εγχείρημα. Και εγώ ερωτώ το ΠΑ.ΣΟ.Κ : Έχετε ξεκαθαρίσει αν θέλετε εκλογές ή δεν θέλετε εκλογές; Ξεκαθαρίστε επιτέλους. Διότι εάν ο Αρχηγός σας ζητάει κατ’ επανάληψη εκλογές και το ζητάει διότι –λέει- μετά τις ευρωεκλογές υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ εκλογικού σώματος και Κυβέρνησης, δεν μπορεί να έρχεστε και να λέτε ότι εκλογές που εσείς ζητάτε θα δυναμιτίσουν και θα προκαλέσουν επιπλοκές σε εκφάνσεις του δημοσίου βίου. Επιλέξτε τι από τα δύο θέλετε. Θέλετε εκλογές ή δεν θέλετε εκλογές;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: ….(Δεν ακούστηκε)
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Σας παρακαλώ, θα με ακούσετε. Εδώ είναι ο κ. Καρτάλης, θα απαντήσει στη συνέχεια. Δεν χρειάζεται συνηγόρους.
Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο θέμα. Είχα στείλει μία επιστολή –όχι σε εσάς κ. Ιωαννίδη, γιατί εσείς θα είχατε την ευθιξία, είμαι σίγουρος, να μου απαντήσετε- με e mail στον αξιότιμο Υπουργό Πολιτισμού, τον κ. Σαμαρά και του είπα το εξής, αναφερόμενος στο άρθρο 22, που αναφέρεται στα του προσωπικού που θα προσληφθεί: «Να συμφωνήσουμε στις διατάξεις αυτές υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστεί το κριτήριο της εντοποιότητας». Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα πρέπει οι άνθρωποι που θα προσληφθούν να προέρχονται από τα σπάργανα της Θεσσαλικής τοπικής κοινωνίας. Δεν θα γίνουν οι Μεσογειακοί Αγώνες, Μεσογειακοί Αγώνες Αθηνών. Θα πρέπει να είναι Μεσογειακοί Αγώνες της Περιφέρειας, της Λάρισας και του Βόλου. Αν βάλετε μία τέτοια ασφαλιστική δικλίδα θα ενισχύσετε και την τοπική οικονομία, αλλά θα δώσετε και δείγμα της πολιτικής σας βούλησης, ότι πράγματι θέλετε να κάνετε Μεσογειακούς Αγώνες στην περιφέρεια.
Και για να τελειώσω, επιτέλους κύριε Υφυπουργέ, πρέπει να μπει ένα τέλος στον εμπαιγμό και στην πολιτική ομηρία που υφίστανται εβδομήντα τέσσερις υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι από την ΟΠΑΠ Α.Ε. στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Θα πρέπει οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των ανθρώπων αυτών να γίνουν συμβάσεις αορίστου χρόνου. Πρόκειται για εβδομήντα τέσσερα άτομα τα οποία είναι εξειδικευμένα, θα βοηθήσουν τα πλείστα τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο έργο της και πρόκειται για πρόσωπα τα οποία εσείς οι ίδιοι, στο άρθρο 35 του νομοσχεδίου περί αϋλων τίτλων λέγατε και εκτιμούσατε ότι είναι απολύτως αναγκαία στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Άρα θα πρέπει να επέλθει ένα τέλος στον εμπαιγμό, στην πολιτική ομηρία που υφίστανται οι άνθρωποι αυτοί.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
((Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε τον κ. Ροντούλη.
Ο κ Μάξιμος Χαρακόπουλος έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Και εμείς.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κρίμα θέματα που θα έπρεπε να τυγχάνουν εθνικής συναίνεσης, συνεννόησης, να καθίστανται αντικείμενο κομματικής διαπάλης.
Η ανάληψη των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 αποτελεί για το δίπολο Βόλου-Λάρισας, για τη Θεσσαλία, την ελληνική περιφέρεια, αλλά και γενικότερα για τη χώρα μας, μία πρώτης τάξεως δυνατότητα προβολής της πατρίδας μας μέσω της τέλεσης των σπουδαιότερων, μετά τους Ολυμπιακούς, αγώνων.
Η ανάληψη των δέκατων έβδομων Μεσογειακών Αγώνων, βάσει της σύμβασης που υπογράφηκε στις 27 Οκτωβρίου 2007 στην Πεσκάρα της Ιταλίας, μας θέτει όλους ενώπιον των ευθυνών μας, αναφορικά με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και που οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. Ευκαιρίες για έργα υποδομών στην περιφέρεια, ευκαιρίες για διεθνή προβολή της χώρας σε όλο τον κόσμο.
(GH)
(ML)
Βεβαίως, οι Μεσογειακοί Αγώνες δεν έχουν τα τελευταία χρόνια τη λάμψη που είχαν στο παρελθόν. Το στοίχημα για τη χώρα μας είναι να ανακτήσουν οι Μεσογειακοί Αγώνες την αξία τους ως αθλητικό γεγονός παγκοσμίου ενδιαφέροντος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το περίσσευμα τεχνογνωσίας που μας κληροδότησε η επιτυχής έκβαση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 αφενός συνέβαλε στην επιτυχή διεκδίκηση των αγώνων και αφετέρου λειτουργεί ως οδοδείκτης για την επιτυχή διεξαγωγή των Μεσογειακών Αγώνων στο Βόλο και τη Λάρισα το 2013.
Χρέος μας είναι να διδαχθούμε από την εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και τις αστοχίες όσον αφορά στην πλήρη αξιοποίηση των έργων και των υποδομών μετά τη λήξη των αγώνων.
Οι απαιτήσεις της διοργάνωσης με τις οποίες θα έλθουμε αντιμέτωποι είναι υψηλές. Πιστεύω ακράδαντα μελετώντας τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων που επεξεργάστηκε το νομοσχέδιο ότι έγινε μια ουσιαστική συζήτηση που δεν επικεντρώθηκε μόνο στα σημαντικά, αλλά εστίασε επαρκώς και σε επιμέρους ζητήματα προτείνοντας διευκρινήσεις και διορθώσεις, διορθώσεις που έγιναν αποδεκτές όπως ακούσαμε από τον Υπουργό που ανακοίνωσε στην αρχή της συνεδρίασης τις διορθώσεις που κάνει αποδεκτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόμου παρέχει την απαιτούμενη ευελιξία, διασφαλίζει διαφάνεια και αποτελεσματικότητα και παρέχει στην ανώνυμη εταιρεία Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων Βόλος 2013 όλο το απαραίτητο οπλοστάσιο κατά το επιτυχημένο πρότυπο των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 να φέρει εις πέρας το σημαντικό έργο που αναλαμβάνει.
Θα πρέπει να επισημανθεί σε μια περίοδο ισχνών αγελάδων για την παγκόσμια και την ελληνική οικονομία η εθελοντική προσφορά των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής, μιας Επιτροπής που είναι απαραίτητο εργαλείο της πολιτείας για την επίτευξη του στόχου της επιτυχούς διεξαγωγής των αγώνων.
Με το νομοσχέδιο που συζητούμε εξορθολογίζεται η λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας, γίνεται περισσότερο διαφανής με πρόσωπα που θα επιτελέσουν στο ακέραιο το καθήκον τους με συναίσθηση της κοινωνικής ευθύνης που αναλαμβάνουν. Παράλληλα η εταιρεία μέσω της δυνάμενης συμμετοχής της και σε άλλες εταιρείες θα μπορεί να συμμετέχει σε κατασκευές τεχνικών έργων σε τηλεπικοινωνιακές και ραδιοτηλεοπτικές υποδομές στην επικοινωνιακή και τουριστική προβολή των αγώνων καθώς και σε λοιπές οικονομικές και πολιτιστικές δράσεις.
Υπάρχουν λοιπόν όλα τα απαραίτητα εχέγγυα ώστε η Επιτροπή να κάνει πολύ καλά τη δουλειά της υπό την υψηλή εποπτεία βεβαίως του Υπουργείου Πολιτισμού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να αναφερθώ με την ιδιότητα του Βουλευτή Λαρίσης και στην ιδιαίτερη σημασία που διαδραματίζουν οι αγώνες εκτός από την ευρύτερη περιοχή και για την ιδιαίτερη πατρίδα μου τη Λάρισα.
Μπορεί η πόλη η οποία υπέγραψε να ήταν ο Βόλος, ουσιαστικά όμως οι αγώνες θα τελεστούν από το δίπολο Βόλος-Λάρισα. Στο σημείο αυτό εγείρονται κάποια ζητήματα.
Αναφέρομαι κύριε Υπουργέ, δειγματικά στα υποκαταστήματα και τα γραφεία της επιτροπής καθώς και στις πόλεις που θα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Θεωρώ πως απαιτείται στο θέμα αυτό ιδιαίτερη ευαισθησία, διότι δεν θα πρέπει η Λάρισα από συνδιοργανώτρια πόλη να βρεθεί στο περιθώριο της όλης διαδικασίας, αλλά να συμμετέχει όσο το δυνατόν ενεργότερα στην όλη προσπάθεια. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει σαφής αναφορά στο γραφείο που θα γίνει στη Λάρισα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν αρνούμαι ότι στην όλη διαδικασία προετοιμασίας από την ανάληψη το 2007 μπορεί να υπήρξαν παραλείψεις ή καθυστερήσεις. Είναι γεγονός πως ο χρόνος που έχει μείνει είναι 3,5 χρόνια και ίσως δεν υπάρχει πολυτέλεια πλήρους ενασχόλησης με κομβικά ζητήματα υψηλών απαιτήσεων όπως η πράσινη μεσογειακή ή η πολιτιστική μεσογειάδα. Τούτη τη στιγμή προέχουν ζητήματα όπως η χωροθέτηση και ο προϋπολογισμός των έργων, καθώς και ο προγραμματικός εξορθολογισμός αναφορικά με κάποιες προεκτιμήσεις του φακέλου της υποψηφιότητας.
Παράλληλα οφείλω να καταθέσω και τους προβληματισμούς του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας που εστιάζει στο άρθρο 23.
 (ST)
(GH)
Το άρθρο αυτό επιτρέπει να ρυθμίζονται τεχνικά ζητήματα κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης εκτός από τους σχετικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να συνυπολογίσει πως το εθνικό θεσμικό πλαίσιο έχει εναρμονιστεί πλήρως με το κοινοτικό στην περίπτωση των δημοσίων έργων. Η αντίφαση αυτή, αν δεν συνιστά δεοντολογική παρέμβαση, ενέχει τον κίνδυνο να περιπέσουμε σε νομικές επιπλοκές που θα προκαλέσουν περαιτέρω χρονοτριβές. Καταθέτω στα Πρακτικά τις παρατηρήσεις του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Βεβαίως, οι προβληματισμοί αυτοί δεν αναιρούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, γιατί, πέρα από τις καθυστερήσεις και τα γραφειοκρατικά εμπόδια που δυστυχώς στην Ελλάδα είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα, οι Μεσογειακοί Αγώνες του δίπολου Βόλου – Λάρισας αποτελούν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία αναπτυξιακή για τις πόλεις που θα τους φιλοξενήσουν. Επιπροσθέτως, θα αναδείξουν αξίες, θα δώσουν πολιτιστικές ευκαιρίες, θα εμπεδώσουν ένα αίσθημα συνεργασίας και θα αποτελέσουν ισχυρή παρακαταθήκη για το μέλλον. Ειδικά για τη λεκάνη της Μεσογείου, μια περιοχή με πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και ετερόκλιτα χαρακτηριστικά, μια περιοχή με ιδιαίτερο στίγμα αναφορικά με τα ιστορικά πάθη και την πολιτισμική κινητικότητα, οι Μεσογειακοί Αγώνες αποτελούν ευκαιρία δημιουργικής σύνθεσης και άμβλυνσης των ιδιαιτεροτήτων. Μακάρι οι Αγώνες να συνδράμουν προς την κατεύθυνση αυτή και να καταστήσουν τη Μεσόγειο μια θάλασσα ειρήνης και πολιτισμού και στο δρόμο αυτό να είναι οδηγοί ο Βόλος και η Λάρισα.
Με αυτές τις σκέψεις, κύριε Πρόεδρε, υπερψηφίζω το νομοσχέδιο και εκφράζω την πίστη και τη βεβαιότητα ότι, όπως οργανώσαμε τους καλύτερους Ολυμπιακούς Αγώνες στη χώρα μας, το ίδιο καλούς Μεσογειακούς Αγώνες θα οργανώσουμε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε τον κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο.
Ο κύριος Υφυπουργός, ο κ. Ιωαννίδης, έχει το λόγο για εννέα λεπτά.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Για πόσα λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Εννέα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Είναι δυνατόν ο Εισηγητής να έχει δεκαπέντε και εγώ να έχω εννέα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Αυτό, κύριε Υπουργέ, θα το συζητήσουμε με τον κύριο Πρόεδρο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Όχι να συζητήσετε, δεν προλαβαίνω. Δεν μπορεί οι Εισηγητές να έχουν δεκαπέντε και ο Υπουργός να έχει εννέα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ναι, αλλά αυτός είναι κανόνας και έχετε ακριβώς εννέα λεπτά. Μη μου το θέτετε έτσι, δεν είναι δικό μου θέμα, είναι ο Κανονισμός της Βουλής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Ε, καλά. Πιστεύω ότι κάνετε λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Δεν κάνω κανένα απολύτως λάθος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε φέρει ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν είναι νομοσχέδιο των αγώνων, ποιοι αγώνες θα γίνουν και ποιοι δεν θα γίνουν, παρά μόνο αυτήν τη στιγμή το νομοσχέδιο αυτό λέει πώς μία οργανωτική επιτροπή μεταβιβάζεται και γίνεται μια ανώνυμος εταιρεία, κάτι που έχει γίνει μία φορά μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και γι’ αυτό το λόγο, δίνοντας βαρύτητα τεράστια στους Μεσογειακούς Αγώνες, μεταφέρουμε και βάζουμε μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία είναι πιο ευέλικτη, μπορείς να προσλάβεις τους ανθρώπους που θέλεις. Στην οργανωτική επιτροπή μπορείς να έχεις έναν άνθρωπο τρεις έως έξι μήνες, εδώ μπορείς να έχεις μεγαλύτερη ευελιξία στο χρόνο, επομένως ένας άξιος άνθρωπος που μπορεί να βοηθήσει μπορεί να έρθει σαν ανώνυμη εταιρεία που δεν θα ερχόταν σαν οργανωτική. Επομένως, αυτό είναι το θέμα μας σήμερα, για να μην μπερδευόμαστε, γιατί είπαμε πάνω στην Επιτροπή Μορφωτικών ότι θα κάνουμε μια και δύο, αν θέλετε, συγκεντρώσεις για να μιλήσουμε επάνω στα έργα.
Επειδή όμως αναφέρατε τα έργα και έχετε την αγωνία, θα σας πω πρώτα απ’ όλα ότι εδώ που λέει να λάβουμε υπόψη μας -είπε και ο κ. Χαρακόπουλος για το ΤΕΕ- τις αντιρρήσεις, δεν ξέρει το ΤΕΕ σε αυτό που έχει στείλει ότι έχουμε πει ότι «είτε οι νόμοι αυτοί έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία είτε όχι». Και το λέει παρακάτω στο χαρτί το οποίο έχει στείλει στις δύο τελευταίες παραγράφους ότι «σύμφωνα με την παραπάνω νομική προσέγγιση λέει για τους εθνικούς νόμους ότι πολλοί έχουν ενσωματωθεί». Επομένως, θέλω την άποψή τους από τη στιγμή που εμείς έχουμε συμπληρώσει το «είτε έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία είτε όχι». Για την κ. Σακοράφα, για τα Special Olympics, από τη στιγμή που παραπέμπονται με το νόμο για το θέμα των αμοιβών του προσωπικού στο άρθρο 22 παράγραφος 3 του νόμου που ορίζει ότι αυτές καθορίζονται με ΚΥΑ Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών, δεν είναι λοιπόν ανεξέλεγκτη η οργανωτική επιτροπή στο θέμα των αμοιβών. Τα Special Olympics λειτουργούν με τη μορφή της οργανωτικής επιτροπής του άρθρου 53 του αθλητικού νόμου.
(ΧΡ)
(ST)
Η οργανωτική επιτροπή ελέγχεται σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο από τον Υπουργό Πολιτισμού στον οποίο καταθέτει τον προϋπολογισμό της δια των αρμοδίων υπηρεσιών της ΓΓΑ. Από τη στιγμή που τα χρήματα που δίνει το κράτος στην οργανωτική επιτροπή των special Olympics έχουν ενταχθεί στον κρατικό προϋπολογισμό έπειτα από την κατάργηση του ειδικού λογαριασμού υπάρχει και ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δηλαδή οι δικαστές. Υπάρχει η ΚΑΕ ειδική για τα χρήματα των special Olympics, δηλαδή, κωδικός. Παρ’ όλα αυτά θα το δούμε και θα το συζητήσουμε γιατί πράγματι θέλουμε τη διαφάνεια. Κάποιος που θέλει τη διαφάνεια το αποδεικνύει όταν είναι στην εξουσία. Όταν είναι στην αντιπολίτευση όλοι θέλουν τη διαφάνεια. Αυτό το λέω χωρίς να θέλω να μειώσω τις παρατηρήσεις. Αυτό, όμως, που μετράει είναι όταν είσαι στην εξουσία να λαμβάνεις όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην μπορεί να γίνει η παραμικρή διαπλοκή. Αυτό θέλουμε εμείς. Και θα είμαστε ανοικτοί σε οτιδήποτε μπορεί να βελτιώσει από τη στιγμή που δεν αλλάζει αυτή το νόμο.
Τα απαλλοτριωθέντα ακίνητα στο άρθρο 31 εκτός όλων των άλλων είπαμε ότι παραμένουν στην αποκλειστική χρήση του δημοσίου. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει κομπίνα και να πάνε στον ιδιωτικό τομέα, σε κανέναν. Επομένως, για να το τελειώνουμε δεν μπορεί να γίνει απαλλοτρίωση, με συνεργασία δημοσίου –ιδιωτικού τομέα για να κερδίσει ο ιδιωτικός τομέας γιατί λέμε ότι οποιοδήποτε οικόπεδο απαλλοτριωθεί, πάντα στο δημόσιο. Το δημόσιο απαγορεύεται να το μεταβιβάσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ: Αν είναι για χρήση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Να το βάλουμε και για χρήση και οτιδήποτε θέλετε για να δείτε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση και καμία διάθεση να εκμεταλλευτεί κάποιος τα χρήματα του ελληνικού λαού με μία απαλλοτρίωση. Γι’ αυτό το βάλαμε τόσο αυστηρά και τα δεχθήκαμε όλα.
Στο άρθρο 22 για τη διασφάλιση ισολογισμού από το νόμο 2190 όλες οι ΑΕ έχουν ισολογισμούς. Εάν δείτε το άρθρο 1, στην παρ. 2 λέει ότι εκτός αυτού του νόμου υπάρχουν οι δεσμεύσεις που υπάρχουν για μία ανώνυμη εταιρεία.
Πάμε στο άρθρο 30. Προνόμια και τέλη του άρθρου 26 καθώς και θέματα προσωπικού του άρθρου 22 του παρόντος εφαρμόζονται υπέρ της οργανωτικής επιτροπής την οποία ανέφερα. Πάμε στο άρθρο 42-43. Είπαμε και δεσμευτήκαμε ότι όσα τετραγωνικά θα γκρεμιστούν, τα ίδια ακριβώς θα κτιστούν. Σας λέω ότι δεν υπάρχει κανένα μυστικό. Ήδη, αυτό το πάρκο το έχει η εταιρεία. Είναι στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του κανόε-καγιάκ. Έχει εξαντληθεί ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης του οικοπέδου. Έχουν ήδη κτιστεί 10.000 τετραγωνικά μέτρα και δεν υπάρχει περίσσεια συντελεστού για την ανέγερση των απαραίτητων μικρών κτισμάτων στο θεματικό πάρκο και στο υδροπάρκο.
Προτείνεται, λοιπόν, η κατεδάφιση μέχρι ποσοστού 30% στα ήδη υφιστάμενα κτίρια. Συγκεκριμένα στο παλαιό υπόστεγο της Ολυμπιακής Αεροπορίας και μάλιστα στο τμήμα του υποστέγου που στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στέγαζε τα γραφεία των δημοσιογράφων. Προτείνεται η ανέγερση ποσοστού μέχρι 30% των ως άνω απαραίτητων κτιρίων στο θεματικό πάρκο και στο υδροπάρκο. Αυτά είναι τουαλέτες, αποδυτήρια, κτίριο εισόδου των πάρκων, εκδοτήρια εισιτηρίων. Άρα, το στέγαστρο που είχε τους δημοσιογράφους θα γκρεμιστεί. Τα ίδια τετραγωνικά θα κτιστούν για να βοηθήσουμε αθλητικούς σκοπούς κυρία Σακοράφα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των δύο πάρκων χωρίς να αυξάνεται ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης διότι όποια επιφάνεια των υφισταμένων κτιρίων κατεδαφιστεί, ίση επιφάνεια θα κτιστεί στα νέα κτίρια.
Η κυρία Μερεντίτη έφυγε. Είπε για τα Τρίκαλα και για την Καρδίτσα. Εμείς, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τον φάκελο. Τον φάκελο τον βρήκαμε. Οι δύο Δήμαρχοι πολέμησαν και μετά η επιτροπή διεκδίκησης. Έχουμε ένα φάκελο και είμαστε υποχρεωμένοι να τον ακολουθήσουμε.
(MB)
(XP)
Αυτό θα συμβεί. Εκτός και αν μας δώσει μία άδεια, που δεν το συζητάει αυτή τη στιγμή η Δ.Ε.Μ.Α., για να μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Όμως τα πολιτιστικά πράγματι πρέπει να τα κάνουμε σε όλη τη Θεσσαλία και πρέπει να γίνουν σ’ όλη τη Θεσσαλία για να βοηθήσουμε όλη την Κεντρική Ελλάδα να αναπτυχθεί. Έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε αυτό. Συμφωνούμε για τα Μετέωρα, συμφωνούμε για τη λίμνη την εκπληκτική. Υπάρχουν εκτάσεις οι οποίες είναι εκπληκτικές. Πρέπει λοιπόν να τα αναδείξουμε. Είναι καλό για την Ελλάδα και είναι καλό για την Κεντρική Ελλάδα. Ορισμένα έργα -όπως λένε και το επαναλαμβάνω- μπορεί να μην έχουν σχέση τόσο πολύ με τους Μεσογειακούς Αγώνες, αλλά είναι ευκαιρία λόγω των Μεσογειακών Αγώνων να γίνουν ώστε να αυξήσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που κατοικούν στην Κεντρική Ελλάδα.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Όσο για τις καθυστερήσεις, η Γιάννα Αγγελοπούλου ανέλαβε το Μάιο του 2000, αφού περάσαμε από Στρατήγη, Μπακούρη κ.λπ.. Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες αυτά τα οποία άφησαν ιστορία και θα λέμε πάντα ότι και οι Νεοέλληνες κατάφεραν κι έκαναν κάτι για να αποδείξουν ότι και αυτοί αξίζουν, είναι δύο πράγματα που δεν κόστισαν χρήματα. Γιατί για ό,τι κόστισε χρήματα πονάει ακόμη ο ελληνικός λαός.
Το ένα είναι ότι έγιναν οι εκδηλώσεις έναρξης και λήξης από άνθρωπο ο οποίος ήταν άγνωστος σχετικά και ήταν πολύ πιο φθηνός από άλλους ανθρώπους. Άρα λοιπόν αυτό που κόστισε λίγα χρήματα έμεινε στην Ιστορία.
Και το δεύτερο ήταν ο εθελοντισμός, όπου δεν υπήρχαν χρήματα.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα σταματήσετε το κουδούνι, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Ιωαννίδη, θα το σταματήσουμε, αλλά θα σας παρακαλέσω να μην κάνετε αυτές τις παρεμβάσεις προς το Προεδρείο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Το λέω για να μπορέσω να μιλήσω, για να μην χάνουμε το χρόνο. Διότι θα μου πείτε μετά ότι χάνουμε το χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Προεδρείο ξέρει τι πρέπει να κάνει, κύριε Ιωαννίδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Επομένως είναι ηλίου φαεινότερον το τι πήγε καλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν μιλάω για μεταολυμπιακές αξιοποιήσεις κ.λπ..
Έρχομαι στον Προϋπολογισμό, επειδή είπατε δύο στοιχεία τα οποία δεν είναι στο νομοσχέδιο. Δεν είναι στο νομοσχέδιο αυτά. Σας είπα για το νομοσχέδιο. Γιατί κάποτε πρέπει εδώ ο Βουλευτής να βγαίνει και να μιλάει ακριβώς για το θέμα το οποίο συζητούμε. Ο Προϋπολογισμός της ΟΕΜΑ λοιπόν για τα έτη 2009-2013 αποτελεί προϊόν μιας σειράς ρεαλιστικών υποθέσεων εργασίας, με γνώμονα τη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο σύνολο της μεσογειακής οικογένειας και τήρηση των δεσμεύσεων που καταγράφηκαν στο φάκελο διεκδίκησης των Αγώνων και την παραγωγική αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού της Επιτροπής.
Στο επιχειρησιακό σχέδιο πραγματοποιείται σύνοψη του προϋπολογισμού εξόδων των λειτουργικών περιοχών, με στόχο τη σχηματοποίηση μιας σημαντικής εικόνας για τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό της ΟΕΜΑ, καθώς και προσέγγιση κατανομής των εκτιμώμενων εσόδων και των αναγκών ενίσχυσης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Τα μεγαλύτερα ποσοστά επί του συνολικού προϋπολογισμού εξόδων προβλέπεται να δαπανηθούν: για τις ανάγκες των λειτουργικών περιοχών αθλημάτων 15%, μάρκετινγκ και επικοινωνίας και χορηγιών 14%, ενώ σημαντικό κομμάτι καταλαμβάνει και ο προϋπολογισμός της χρηματοοικονομικής διαχείρισης 11%, που περιλαμβάνει και το κόστος προμηθειών, επίπλων, εξοπλισμού και στολών.
Στο συνολικό κόστος των 76 εκατομμυρίων δεν συμπεριλαμβάνεται το εκτιμώμενο κόστος των μεσογειακών προσαρμογών. Είναι 16,67 εκατομμύρια. Υπάρχει δέσμευση του κράτους για πλήρη χρηματοδότηση. Το ύψος της κρατικής επιχορήγησης καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ προϋπολογιστικών εσόδων και εξόδων, που σχετίζονται με τη διοργάνωση των Αγώνων. Μία αρχική εκτίμηση για το ύψος, την πηγή προέλευσης και την χρονική κατανομή των εσόδων παρουσιάζεται σε πίνακα και θα κάνουμε μία συζήτηση μόνο για τα θέματα αυτά.
Η επιχορήγηση που εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα αφορά το μετοχικό κεφάλαιο της «Βόλος 2013» και ορίζεται σε 28 εκατομμύρια. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο. Η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται τμηματικά, με την πρώτη δόση σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ενώ το υπόλοιπο σε τέσσερις ετήσιες δόσεις από το 2010 έως το 2013.
Για το Μεσογειακό Χωριό που ρωτήσατε οι ενέργειες που έχουν γίνει είναι ότι οριστικοποιήθηκε η παραχώρηση στον Ο.Ε.Κ. έκτασης από το Δήμο Λάρισας για την ανέγερση του Μεσογειακού Χωριού της Λάρισας, για εκατόν εξήντα οκτώ κατοικίες. Η έκταση είναι 250 στρέμματα και βρίσκεται έναντι του Αθλητικού Κέντρου Νεάπολης Λάρισας. Καταρτίστηκε από τις Υπηρεσίες του Ο.Ε.Κ. το πολεοδομικό σχέδιο και για την έκταση της Λάρισας.
(GK)
(3MB)
Παρουσιάστηκε η πρόταση των δύο Χωριών στη Συντονιστική Επιτροπή της ΔΕΜΑ που επισκέφθηκε το Βόλο και τη Λάρισα και κατεγράφησαν τα ερωτήματα που είχε η Επιτροπή σε θέματα μεσογειακής χρήσης του Χωριού στη βαμβακουργία.
Καταρτίστηκε αμέσως ειδική μελέτη-τεύχος για τη μεσογειακή χρήση του Χωριού με βάση τόσο τις προδιαγραφές του φακέλου όσο και την εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων.
Παρουσιάστηκε η μελέτη της μεσογειακής χρήσης του Χωριού στη συνέλευση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΕΜΑ στην Πεσκάρα.
Υποβλήθηκε αίτηση στην Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων του Βόλου για την έγκριση της κατεδάφισης των κτισμάτων στη βαμβακουργία.
Ολοκληρώθηκε ο φάκελος της πολεοδομικής μελέτης και των όρων δόμησης της βαμβακουργίας. Έχει υποβληθεί για έγκριση στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και εγκρίθηκε ήδη από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Ιωνίας Βόλου, όπου βρίσκεται σε διαδικασία ανάρτησης. Παράλληλα, αναμένεται η απόφαση του Κ.Α.Σ. για την έγκριση της κατεδάφισης του παλιού εργοστασίου.
Υποδομές των μεσογειακών έργων. Όλες σχεδόν οι απαιτούμενες για τους Αγώνες εγκαταστάσεις υπάρχουν, αλλά απαιτούν παρεμβάσεις για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διοργάνωσης είτε αυτό αφορά εγκαταστάσεις, στις οποίες είναι προγραμματισμένη η διεξαγωγή των Αγώνων είτε προπονητήρια.
Οι νέες εγκαταστάσεις είναι λίγες. Η Κάρλα –το κωπηλατοδρόμιο- το Κλειστό Γυμναστήριο για χάντμπολ, το Κέντρο Ιππασίας, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος και το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου στη Λάρισα, καθώς και το κολυμβητήριο.
Η Ελληνική Κυβέρνηση δια του αρμόδιου Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών έχει ήδη εγκρίνει το συνολικό προϋπολογισμό για τα παραπάνω αθλητικά έργα, που είναι 81 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ πιστεύω ότι θα πάνε πιο κάτω και το λέω αυτό από το Βήμα της Βουλής.
Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου στη Νεάπολη της Λάρισας, το οποίο επιβαρύνει αποκλειστικά την ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή του, συμπεριλαμβανομένης και της κατασκευής των γηπέδων τένις –πλην του κυρίου γηπέδου- καθώς και οι δαπάνη για τις προσωρινές κατασκευές, που είναι αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι όλες οι σχετικές διαδικασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου στη Λάρισα και των γηπέδων τένις έχουν ολοκληρωθεί εκ μέρους της πολιτείας.
Ο χρόνος έναρξης των έργων για την υλοποίηση τόσο των νέων έργων όσο και των άλλων –όποιος ανοίξει το φάκελο και διαβάσει, θα τα δει- είναι η διετία 2011-2012. Μέχρι τότε είναι οι μελέτες. Η δική μας τεράστια αγωνία ήταν για το Μεσογειακό Χωριό, στο οποίο καθυστερήσαμε, χωρίς να έχουμε καμία ευθύνη. Γιατί την ώρα που έδειχναν το οικόπεδο, ήξεραν τι είναι το οικόπεδο. Δεν υπάρχει ντόπιος που να μην ξέρει.
Επομένως, όταν εμείς βρισκόμαστε προ απροόπτου και έχουμε έναν χώρο, τον οποίο δεν τον έχουμε, είναι θαύμα και ευλογία το ότι καταφέραμε και λύσαμε αυτό το πρόβλημα, με τη βοήθεια του Δήμου της Νέας Ιωνίας και του Δήμου Λάρισας, ώστε για το σοβαρότερο έργο που είναι το Μεσογειακό Χωριό να μην έχουμε πρόβλημα και να κατασκευαστεί.
Συνεπώς, αν δείτε το φάκελο, θα καταλάβετε ότι δεν αργήσαμε καθόλου. Καθόλου δεν αργήσαμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Βλέπουμε, λοιπόν, το φάκελο και την υλοποίηση. Ήδη έχουμε κάνει εργασίες σαν Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τα τέσσερα έργα, τα οποία ανέφερα στην Επιτροπή.
Αύριο θα μιλήσω επί του νομοσχεδίου. Όσα σας είπα σήμερα ήταν απαντήσεις στις αγωνίες που αναφέρατε, που δεν είναι όμως στο σχέδιο νόμου. Πιστεύω να έλυσα ορισμένες απορίες. Θα γίνουν δύο συνεδριάσεις στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, να καθίσουμε να μιλήσουμε, να πείτε τις απόψεις σας και να συζητήσουμε αποκλειστικά για τα έργα.
Αύριο, λοιπόν, θα επανέλθω και θα μιλήσω επί του νομοσχεδίου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έχουν ζητήσει το λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του Κ.Κ.Ε., του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και του ΛΑ.Ο.Σ. και θα πάμε με τη σειρά της δύναμης των Κομμάτων.
Θα ξεκινήσουμε με την κ. Μελά, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.
Ορίστε, κυρία Μελά, έχετε το λόγο.
ΕΥΑ ΜΕΛΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάμε σήμερα για τους Μεσογειακούς Αγώνες του 2013. Αν θέλουμε να ακριβολογούμε, συζητάμε για τη διαχείριση των Μεσογειακών Αγώνων του 2013. Κι εδώ σε ένα νομοσχέδιο που αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού και που ρυθμίζει ζητήματα αθλητισμού και πολιτισμού, πάλι συγκρούονται δύο δρόμοι ανάπτυξης.
(DP)
(GK)
Τα έργα που πρόκειται να γίνουν, για ποιον θα γίνουν και ποιον θα ωφελήσουν; Αυτό είναι σχετικό με την ίδια την ιδεολογία των αγώνων και με το πώς αντιλαμβανόμαστε τον αθλητισμό σε σχέση με την πνευματική και τη σωματική υγεία και τις επιπτώσεις των έργων στο περιβάλλον.
Μπαίνει το ζήτημα τι εννοεί η Κυβέρνηση σήμερα, όπως τι εννοούσαν τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν ακούγονται λέξεις, όπως η «αξιοποίηση των υποδομών». Πραγματικά το μεγάλο ζήτημα είναι: Αξιοποίηση για ποιον; Αξιοποίηση για τους εργαζόμενους, για τα λαϊκά στρώματα, για τη νεολαία, για τους μαθητές, ή αξιοποίηση για το ιδιωτικό κεφάλαιο; Αυτό, δηλαδή, που έχουμε βιώσει όλοι, όταν τα φώτα των Ολυμπιακών Αγώνων έσβησαν.
Ο χαρακτήρας του συγκεκριμένου νομοσχεδίου που συζητάμε, όπως και τα κομμάτια του που αναφέρονται σε άλλα ζητήματα του Υπουργείου Πολιτισμού στην κυριολεξία αντιμετωπίζουν το δικαίωμα στον αθλητισμό στα πλαίσια των κανόνων της ελεύθερης αγοράς. Αυτό απέχει παρασάγγας από την έννοια του αθλητισμού, όπως ακριβώς όλοι μας την κατανοούμε ή θα θέλαμε να την κατανοούμε ή τουλάχιστον όπως εμείς στο Κομμουνιστικό Κόμμα την κατανοούμε, που ο αθλητισμός είναι πνεύμα αλληλεγγύης, επικοινωνίας, άμιλλας, συνεργασίας και αρμονίας.
Ο αθλητισμός –και με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο- αντιμετωπίζεται σαν εμπόρευμα, όπως άλλωστε και στα άρθρα εκείνα που αναφέρονται στον πολιτισμό. Οι επιδόσεις, όταν η Κυβέρνηση μιλάει για τον αθλητισμό, έτσι και αλλιώς είναι σε άμεση συνάρτηση με την αγορά. Και αυτό για μας, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι η στρέβλωση του ίδιου του αθλητικού ιδεώδους. Το νομοσχέδιο παραβιάζει κανόνες και κανονισμούς δίνοντας στη Βουλή το ρόλο να νομιμοποιεί εκ των υστέρων ζητήματα που σχετίζονται με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με τα κτήρια.
Θα πρέπει να πούμε ότι η ουσία του νομοσχεδίου είναι ότι ο αθλητισμός, δηλαδή οι Μεσογειακοί Αγώνες του 2013, είναι πεδίο δράσης λαμπρό των μεγάλων επιχειρήσεων, όπως άλλωστε είχε γίνει και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Βλέπουμε –αυτό λέει και η εμπειρία- ότι τα έργα σήμερα εκχωρούνται.
Να δούμε όμως, ποιο είναι το μεγάλο ζήτημα. Τι είναι αυτές οι διοργανώσεις; Τι σημαίνουν αυτές οι φιέστες; Είναι συνδεδεμένες με τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες για άθληση; Σχετίζονται με την έννοια της ανάπτυξης προς όφελος του λαού της περιοχής; Τι είναι αυτοί οι Αγώνες; Είναι ο παρά φύσιν πρωταθλητισμός, η ντόπα και το εμπόριο των φαρμάκων, αυτή η στρέβλωση, ο αθλητισμός-επιχείρηση;
Εμείς είμαστε αντίθετοι με τη φιλοσοφία του συγκεκριμένου νομοσχεδίου: Με τα προγράμματα που θα υλοποιήσει σε συνεργασία με το ιδιωτικό κεφάλαιο μέσω των ΣΔΙΤ. Παρόλο που δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή τα συγκεκριμένα πράγματα, όπως είπε πριν και ο κ. Υπουργός, είναι γνωστό ότι μέσα από τα ΣΔΙΤ θα γίνουν μια σειρά από πράγματα κι αυτό είναι σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων.
Το νομοσχέδιο ανοίγει δρόμο, πάλι στο όνομα εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων, να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον. Εκχώρηση εκ των υστέρων χώρων. Αυτό το ζήσαμε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήδη υπάρχουν οι τεράστιοι αγώνες του λαού του Λεκανοπεδίου σε σχέση με τη χρήση των Ολυμπιακών χώρων και τα αποτελέσματα είναι φανερά.
Και το μεγάλο κομμάτι είναι πώς αντιλαμβάνεται σήμερα η Κυβέρνηση –και πώς αντιλήφθηκε και παλαιότερα η Κυβέρνηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες- το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων που θα στηρίξουν όλη αυτή την τεράστια διοργάνωση. Οι εργασιακές σχέσεις που προβλέπονται είναι μέσα από την ελαστικοποίηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, τη συμπίεση τους προς τα κάτω μέσα από STAGE, συνολικά μέσα από το θεσμό των συμβασιούχων και από εργαζόμενους ομήρους. Βεβαίως δεν έχει και τόση σημασία αν θα είναι Θεσσαλοί ή από πού θα είναι, αλλά σημασία είναι ότι δεν θα εξασφαλιστεί κανενός είδους εργασία. Θα είναι προσωρινή δουλειά.
(DE)
(DP)
Και εδώ υπάρχει ένα ακόμη ζήτημα: Οι αξίες της συλλογικότητας και της άμυνας, που είναι μέσα στα ιδεώδη του αθλητισμού. Μέσα από το συγκεκριμένο τρόπο αντίληψης για τη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων καταρρακώνονται. Και καταρρακώνονται μέσα από την εμπορευματοποίηση, μέσα από τη διαφημιστική προβολή των χορηγών, μέσα από το σφιχτό εναγκαλισμό των ίδιων των Αγώνων από την εμπορευματική δράση, μέσα από το ξέπλυμα χρήματος.
Εμείς, λοιπόν, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, απέναντι σε αυτήν την εμπορευματοποίηση του αθλητισμού αντιτάσσουμε το μεγάλο ζήτημα του ότι αντιλαμβανόμαστε και τους Μεσογειακούς Αγώνες και όλων των ειδών τις μεγάλες διοργανώσεις μέσα στο πνεύμα του διεθνισμού, της αλληλεγγύης και της φιλίας των λαών, σαν μία διοργάνωση που θα έπρεπε να συγκεντρώνει σαν στόχο την ανάπτυξη πρώτα απ’ όλα του αθλητισμού, στη βάση της ενίσχυσης και του μαζικού λαϊκού αθλητισμού και της συμμετοχής των φορέων και των κατοίκων της περιοχής.
Για μας, το κεφαλαιώδες, όταν συζητάμε για αθλητισμό, είναι ο αθλητισμός δωρεάν δικαίωμα για όλους, είναι ο αθλητισμός στο σχολείο, ο αθλητισμός των εργαζομένων, η δυνατότητα των εργαζομένων να αθληθούν και αυτό βεβαίως, δεν είναι ξεκομμένο από τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, από την υγειονομική φροντίδα των αθλητών και από τις υποδομές που θα είναι ελεύθερες για το λαό.
Για να περάσω τώρα στο δεύτερο κομμάτι, στο κομμάτι που σχετίζεται με ρυθμίσεις που αφορούν συνολικότερα το Υπουργείο Πολιτισμού, θα πρέπει να πούμε, κύριοι Βουλευτές, ότι τα φώτα του Μουσείου της Ακρόπολης, των εγκαινίων έσβησαν και βεβαίως, όλη η Ελλάδα είναι περήφανη, όπως έχουμε ξαναπεί, για το περιεχόμενο του Μουσείου της Ακρόπολης. Και εμείς θα συμφωνήσουμε ότι είναι λάθος να λέγεται «τα Μάρμαρα του Παρθενώνα». Δεν είναι οποιαδήποτε μάρμαρα. Είναι γλυπτά. Εμπεριέχουν την ανθρώπινη εργασία στην ύψιστη μορφή της, στην τέχνη.
Ως προς το νέο Μουσείο, λοιπόν, της Ακρόπολης με τις ρυθμίσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο, προχωράει η Κυβέρνηση στο να ζητάει από τη Βουλή να νομιμοποιήσει εκ των υστέρων παραβάσεις πολεοδομικές που έχουν ήδη γίνει, έχουν ήδη κατασκευαστεί.
Και εδώ είναι και ένα ζήτημα, κύριε Υπουργέ, ποιο ρόλο επιφυλάσσει η Κυβέρνηση για τη Βουλή, να έρχεται να δίνει νομιμοποίηση σε έργα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, όπως, άλλωστε, είχε κάνει και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Και θα θυμίσω -το είπε και ο Εισηγητής μας- ως προς το ίδιο το Μουσείο της Ακρόπολης, όταν είχε χωροθετηθεί ότι θα γίνει στη συγκεκριμένη θέση και είχαμε διαφωνήσει, μια σειρά ρυθμίσεις που δεν υπήρχε περίπτωση να πάρουν άδεια από τις πολεοδομίες, ήρθαν και δόθηκαν άδειες από τη Βουλή. Αυτό είναι μία πάγια τακτική των κυβερνήσεων, κατά παρέκκλιση.
Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και με την τροπολογία που κατατέθηκε πρόσφατα πάλι για το θέμα του Μουσείου της Ακρόπολης, επιβεβαιώνεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε μία πρόβλεψη που είχε κάνει, όταν αποσχίστηκε το Μουσείο της Ακρόπολης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Είχαμε προβλέψει ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα για τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ήδη έχετε φέρει σήμερα τροπολογίες και μέσα σε αυτές τη διεύρυνση, αν θέλετε, της ιδιωτικοποίησης κάποιων λειτουργιών του Μουσείου.
Και θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ένα σκέλος το οποίο είχε καταγγελθεί από τότε: Τα έσοδα του Μουσείου, που αυτήν τη στιγμή και με την τροπολογία που φέρνετε, θα στερούν συνολικά την Αρχαιολογική Υπηρεσία και τα μικρότερα μουσεία από χρήματα τα οποία μέχρι στιγμής διατίθενται συνολικά για το έργο διάσωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
(LM)
(DE)
Επίσης, να πούμε ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, η Κυβέρνηση επιχειρεί, ζητώντας από τη Βουλή λευκή επιταγή προς τον Υπουργό Πολιτισμού για έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, να ρυθμίσει θέματα μουσικής παιδείας, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αναγνώρισης τίτλων μουσικών σπουδών που σήμερα είναι αδιαβάθμητες, όπως ξέρετε.
Εμείς λέμε ότι δεν θεωρούμε ότι πρέπει με λευκή επιταγή να διαμορφώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση τίτλων σπουδών. Θεωρούμε ότι η μουσική εκπαίδευση στη χώρα μας, όπως και η θεατρική και συνολικά η καλλιτεχνική παιδεία, θα πρέπει να διαπερνά όλη τη ραχοκοκαλιά της εκπαίδευσης μέσα στο σύστημα της αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν παιδείας.
Επίσης, να πω ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα με το κανόε-καγιάκ και το χώρο του Ελληνικού, όπου το νομοσχέδιο θέτει ζητήματα παραπέρα εμπορευματοποίησης των χώρων αυτών και εμείς έχουμε συνταχθεί με τους…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Δεν είναι παραπέρα. Το είπα με τη μεγαλύτερη σαφήνεια.
ΕΥΑ ΜΕΛΑ: Το είπατε. Ήδη οι χώροι αυτοί έχουν εκχωρηθεί στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι είναι μια λάθος πολιτική, μια πολιτική που εξυπηρετεί συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, ενώ έπρεπε να έχουν διατεθεί, όπως ζητάει και ο λαός της περιοχής, για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό για τους κατοίκους της περιοχής και συνολικά του Λεκανοπεδίου. Είναι λαϊκή περιουσία και σαν τέτοια θα έπρεπε να προστατευθεί.
Τέλος, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει το ζήτημα με τις χορηγίες που βεβαίως ζητάτε μια ρύθμιση τεχνική, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι στο όνομα της χορηγίας έχουν διαπραχθεί τεράστια εγκλήματα σε βάρος του πολιτισμού. Και μη δημιουργούμε συγχύσεις. Άλλο πράγμα είναι η δωρεά προς το Κράτος για την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων και άλλο πράγμα είναι αυτό που και εσείς σήμερα και οι προηγούμενες Κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχουν υλοποιήσει μέσα από τους νόμους για την πολιτιστική χορηγία. Εμείς λέμε ότι αυτός ο εναγκαλισμός της καλλιτεχνικής δημιουργίας με τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, των επιχειρηματιών, αλλοιώνει τη φύση του ίδιου του πολιτισμού.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπως είπαμε, καταψηφίζει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και θεωρούμε ότι οι Μεσογειακοί Αγώνες Βόλου 2013, που εμείς θα συμφωνήσουμε να είναι Λάρισας-Βόλου 2013, θα έπρεπε να γίνουν σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες της περιοχής και υπό την εποπτεία και μόνο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, χωρίς να είναι αυτή η ανώνυμη εταιρεία, η οποία τελικά με τη δομή της και με τις λειτουργίες της θα συμβάλλει ακόμη παραπέρα στην εμπορευματοποίηση αυτού του ύψιστου αγαθού που είναι ο αθλητισμός.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε ένα ακόμη πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που κινείται στα πλαίσια, όχι της ανάδειξης του αθλητισμού και των αναπτυξιακών μοντέλων που σέβονται το περιβάλλον και θα μείνουν ως παρακαταθήκη υποδομών στις τοπικές κοινωνίες, αλλά κινείται στο ίδιο πρότυπο των Ολυμπιακών Αγώνων που πληρώνουν ακόμη οι φορολογούμενοι πολίτες και βέβαια θα συνεχίσουν και οι επόμενες γενιές.
Για τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις είχαμε δει τι έχει συμβεί.
Πρώτον, η απαξίωση. Ρημάζουν και είναι έγκλημα να στερούνται οι πολίτες αθλητικούς χώρους και εγκαταστάσεις που θα έπρεπε να έχουν περάσει στις τοπικές κοινωνίες και να είναι ανοιχτές σε όλους τους πολίτες.
Δεύτερον, εκποιούνται ή παραχωρούνται σε ημέτερους που εμπλέκονται σε ιερά σκάνδαλα, όπως της Μονής Βατοπεδίου, αντί να δίδονται σε δημόσιους οργανισμούς, όπως προείπα και υπηρεσίες. Και εδώ θέλω να πω για το Υπουργείο Απασχόλησης που παραγκωνίστηκε με τις ευλογίες βέβαια του Εφραίμ και πολλών άλλων.
(ΚΟ)
(3LM)
Όσες εταιρείες ενεπλάκησαν στα Ολυμπιακά Έργα, έφαγαν με χρυσά κουτάλια, ενώ κάποια έργα έμειναν ημιτελή. Όμως, ο ελληνικός λαός καλείται να πληρώσει την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος μέσα από φοροεπιδρομές που η Κυβέρνηση ψηφίζει στα προτεινόμενα νομοσχέδια, ενώ απαλλάσσει προκλητικά το μεγάλο κεφάλαιο.
Εμείς ως Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς δεν αντιτασσόμαστε στα έργα, στις υποδομές, στους αθλητικούς αγώνες, αλλά στην πολιτική σας, κύριοι της Κυβέρνησης και κυρίες και κύριοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Αλληλοκατηγορείστε για τις ίδιες πολιτικές, όταν τα αναπτυξιακά σας μοντέλα έχουν ως στόχευση τη διαχείριση δημόσιου πλούτου και το πέρασμά τους σε ιδιωτικά χέρια, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο παράγων «άνθρωπος» και ο παράγων «περιβάλλον». Κατά τα άλλα βέβαια, κάποιοι ευαγγελίζονται την «πράσινη ανάπτυξη».
Αυτό το νομοσχέδιο που αναφέρεται στους Μεσογειακούς Αγώνες-Βόλος 2013 -και καλά ειπώθηκε εδώ ότι δεν θα έπρεπε να είναι μόνο Βόλος, αλλά και Λάρισα μαζί, Βόλος-Λάρισα 2013- δεν μας έχει πείσει ότι θα φέρει ανάπτυξη στο σύνολο της Θεσσαλίας. Δεν υπάρχει πλάνο για τον προϋπολογισμό όλων των έργων και βέβαια, μέσα σ’ αυτά τα έργα είναι οι αθλητικές υποδομές, το Μεσογειακό Χωριό, η ηλεκτροκίνηση Βόλου, οι υποδομές της περιοχής, τα συνοδευτικά έργα, ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος, η περιφερειακή οδός Βόλου, το τραμ, ο εκσυγχρονισμός λιμανιών.
Και εδώ επειδή είπα «εκσυγχρονισμός λιμανιών», θέλετε να κάνετε σε μια περιοχή, αν δεν κάνω λάθος, του Δήμου Ιωλκού, να χωροθετήσετε εκεί -εκεί είναι μία έκταση για να γίνει το γκολφ που εσείς θέλετε- να κάνετε τουριστικό λιμένα. Και αν θυμάμαι καλά, σε άλλο νομοσχέδιο είχε περάσει μία τροπολογία για τουριστικούς λιμένες που θα είναι ιδιωτικοί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Δεν ξέρετε ότι το γκολφ…
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Υπουργέ, αφήστε με να μιλήσω. Εσείς μιλήσατε. Αν θέλετε, μιλήστε μετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Υφυπουργέ, σας θυμίζω ότι κατά τον Κανονισμό αν θέλετε να πάρετε το λόγο, θα πρέπει να το ζητήσετε από το Προεδρείο. Και όταν υπάρχει ομιλητής στο Βήμα, θα πρέπει να συμφωνήσει για τη διακοπή που θα επιχειρήσετε να κάνετε.
Θα σας παρακαλέσω να μην το επαναλάβετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Να μου έδινε το χρόνο ο προηγούμενος Πρόεδρος που δεν ήξερε και δεν μου έδωσε το χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Ιωαννίδη, κάντε τον κόπο να διαβάσετε πάλι τον Κανονισμό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Ξέρω πολύ καλά τον Κανονισμό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο συνάδελφός μου, ο προηγούμενος Πρόεδρος, ο Προεδρεύων που κατέβηκε από το έδρανο του Προεδρείου πριν ανέβω εγώ, εφήρμοσε ορθά τον Κανονισμό.
Ο Κανονισμός λέει στο σχετικό άρθρο ότι όταν Υφυπουργός ζητά το λόγο, παίρνει το λόγο για το ήμισυ του χρόνου που δικαιούται ο Υπουργός. Όμως, σας λέω …
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Ο οποίος είναι παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Δεν λέει κάτι τέτοιο το άρθρο. Όμως, όπως είδατε, στην ουσία άφησα να εξελιχθεί η δική σας τοποθέτηση και σας διέθεσα δεκαπέντε λεπτά, δηλαδή σχεδόν διπλάσιο χρόνο από τον αρχικό χρόνο που σας είχε παραχωρηθεί από τον προκάτοχό μου. Άρα, δεν έχετε δικαίωμα τώρα να παραπονιέστε.
Αν θέλετε, επίσης, μετά τους ομιλητές, μετά τους Κοινοβουλευτικούς…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε Ιωαννίδη. Σας παρακαλώ! Μάθετε να ακούτε. Εδώ κάνουμε ένα διάλογο και πετάγεστε συνεχώς.
Έχετε, λοιπόν, δικαίωμα από τον Κανονισμό να κάνετε τρίλεπτες παρεμβάσεις. Αν κρίνετε κάποια στιγμή ότι μετά από όσα ακούτε από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους ότι χρειάζεστε μια τρίλεπτη παρέμβαση, ευχαρίστως θα σας δώσω το χρόνο, όπως προβλέπει ο Κανονισμός. Όμως, θα σας παρακαλούσα να μην διακόπτετε συνεχώς. Διακόψατε νωρίτερα την κα Μελλά και είπα να μην παρέμβω. Τώρα διακόπτετε την κα Αμμανατίδου και πετάγεστε κάθε τόσο. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε τον Κανονισμό.
Κυρία Αμμανατίδου, συνεχίστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νομίζω, βέβαια, ότι ο χρόνος θα μου δοθεί μετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα έχετε ανοχή χρόνου εκ των πραγμάτων.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Άκουσα τον Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Αγοραστό, να λέει ότι είναι υπερήφανος για το έργο. Τι νόημα έχει σήμερα να νιώθει κάποιος υπερήφανος; Ας έρθει το 2013, ας δούμε τα έργα που θα παραδοθούν στο τέλος, ας κοστολογήσουμε τους τελικούς προϋπολογισμούς, ας δούμε τι θα γίνει με τις απαλλοτριώσεις και μετά το 2013 να κάτσουμε και να δούμε τι θα γίνουν οι όποιες εγκαταστάσεις έχουν γίνει μέχρι τότε και τα οφέλη των τοπικών κοινωνιών και τότε θα καταλήξουμε ποιος τελικά είναι υπερήφανος και ποιος όχι.
Το νομοσχέδιο αυτό καθορίζει τους όρους σύστασης ανώνυμης εταιρείας για τη διαχείριση των Μεσογειακών Αγώνων. Η εταιρεία που θα συσταθεί θα διαχειριστεί τους Μεσογειακούς Αγώνες και πουθενά δεν αναφέρεται η πολιτιστική «Μεσογειάδα», που αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πλευρές της διοργάνωσης.
(NP)
(3KO)
Οι χρηματοδοτήσεις δεν είναι εξασφαλισμένες και μέσα από το νομοσχέδιο γίνεται μεγάλη μνεία για τις χορηγίες. Εκεί βασίζεται τελικά η Κυβέρνηση, στις χορηγίες, για ένα τόσο μεγάλο έργο; Αν δεν υπάρχει σήμερα η ξεκάθαρη εικόνα του συνολικού κόστους όλων των έργων με κατανεμημένους και εξασφαλισμένους προϋπολογισμούς, ξεκινάμε λάθος. Και το έργο αυτό το έχουμε ξαναδεί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Κανένας λόγος δεν γίνεται για το περιβάλλον, για τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, τους υδατικούς πόρους, τους βιολογικούς καθαρισμούς.
Η χωροθέτηση γκολφ, κύριε Υπουργέ, είναι επιβεβλημένη για τους Μεσογειακούς Αγώνες. Προβλέπεται; Θα μου απαντήσετε μετά στην ομιλία σας. Όλοι θυμόμαστε την επιμονή κάποιων γύρω από τη χωροθέτηση μιας συγκεκριμένης περιοχής για γκολφ, που εμπλέκεται, βέβαια, και η Μητρόπολη Δημητριάδος.
Και αναρωτιέμαι: Πώς κάθε φορά άραγε πίσω από τα μεγάλα έργα σε εμβέλεια και σε κόστος βρίσκεται μια μητρόπολη, ένα μοναστήρι ή κάποιοι παράγοντες που τα προωθούν;
Και επειδή αναφέρθηκα στο γκολφ, επιμένετε σε ένα άθλημα, που για μια μεσογειακή χώρα θα επιφέρει ανεπανόρθωτες καταστροφές στην περιοχή. Οι μόνοι κερδισμένοι θα είναι τα μεγάλα ξενοδοχεία που θα φέρουν κλειστά γκρουπ τουριστών. Το κλειστό γκρουπ σημαίνει ότι δεν βγαίνει από το ξενοδοχείο. Δεν θα έχουν καμία σχέση και δεν θα αφήνουν κανένα κέρδος στις τοπικές κοινωνίες, αλλά θα αυξάνουν μόνο τα δικά τους τα κέρδη, δηλαδή των μεγαλοεπιχειρηματιών.
Το αναπτυξιακό τουριστικό μοντέλο σας είναι καταστροφικό για τη χώρα μας και δεν βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται γύρω από τον τουρισμό.

Ο εισηγητής μας Περικλής Κοροβέσης σας κατέθεσε το έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που αναφέρει ότι υπάρχει καταστρατήγηση της κοινοτικής νομοθεσίας για τα δημόσια έργα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προσφυγές και να αναστείλει τα έργα. Το έχετε λάβει υπόψη ή αν προκύψει, τότε θα το αντιμετωπίσετε; Βέβαια, τον τρόπο εσείς θα μας τον πείτε.
Η Βουλευτής μας Σοφία Ανδριοπούλου περιέγραψε με σαφή τρόπο την εικόνα που προδιαγράφει το έργο. Εγώ θέλω να σταθώ στους εργαζόμενους. Αναφέρεται ότι περιορίζεται σε ποσοστό 10% επί του προσωπικού συνόλου της ανώνυμης εταιρείας ο αριθμός των εργαζομένων που προσλαμβάνονται με προγράμματα STAGE.
Οι αμοιβές, αντιμισθίες και αποζημιώσεις του προσωπικού που προβλέπονται στο άρθρο 22 και ο τρόπος καταβολής αυτών ορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση. Εμείς πιστεύουμε ότι για άλλη μια φορά μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση θα στηριχθεί αφενός μεν σε μια μικρή ομάδα αδρά αμειβόμενων εξωτερικών τεχνοκρατών ή των αποσπασμένων από άλλες υπηρεσίες, αφετέρου δε στην εκμετάλλευση των ελαστικά και επισφαλώς απασχολουμένων νέων ανθρώπων μέσα από τα προγράμματα STAGE, αλλά και των εθελοντών, που και αυτοί ανασφάλιστοι θα προσφέρουν την εργασία τους εκτός των άλλων.
Η μετατροπή των Μεσογειακών Αγώνων σε εργαλείο προεκλογικών ρουσφετιών και ομηρίας μιας ακόμη γενιάς νέων εργαζόμενων είναι προ των πυλών. Το είδαμε με τους Ολυμπιακούς. Αύριο θα γίνει με τους Μεσογειακούς. Μεθαύριο με κάτι άλλο. Θα βρείτε εσείς τον τρόπο.
Βεβαίως, ένα άλλο θέμα είναι και η αξιοποίηση των ήδη εργαζόμενων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, τι ρόλο θα παίξει ο κορμός της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με την πλούσια τεχνογνωσία στους αγώνες και τι θα γίνει με τους συμβασιούχους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τους αποσπασμένους από τον Ο.Π.Α.Π. με τις συμβάσεις μιας ημέρας.
Εμείς έχουμε καταθέσει για τους συμβασιούχους μια τροπολογία. Θα αναφερθούμε μεθαύριο στη συζήτηση εκτενέστερα. Θέλω, όμως, να πω ότι ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς έχει κάνει αρκετές ερωτήσεις και παρεμβάσεις για τους συμβασιούχους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που ασχολούνται σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και τους οποίους κρατάτε σε ομηρία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είστε μόνον εσείς. Είναι και το ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Έχουμε ζητήσει να μπει τέρμα σε αυτό το καθεστώς και να μετατραπούν οι συμβάσεις του σε αορίστου χρόνου. Δυστυχώς, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν τους πάει σε μόνιμες λύσεις, αλλά από τρίμηνο σε εξάμηνο και πάει λέγοντας. Πάλι στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμία λύση για τους εργαζόμενους και φαίνεται ότι τους εμπαίζετε.

(TR)
(NP)
Θέλω να αναφερθώ σε εκείνα τα δύο άρθρα για το Ελληνικό, στα άρθρα 42 και 43, τα οποία βέβαια τα καταψηφίζουμε. Αναφέρονται στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Ελληνικού.
Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του νόμου 3342/2005 επιδιώκεται η προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου στο σχέδιο ανάπτυξης του χώρου όπως αυτό έχει κατατεθεί από ιδιώτη επενδυτή. Συγκεκριμένα επιδιώκεται η εκ των υστέρων τακτοποίηση των θεμάτων που είχε αναδείξει ο Δήμος Ελληνικού και μιλάμε για ένα Δήμο που με το Δήμαρχό του πρωτοπόρο έκανε απεργία πείνας για να ανοίξει η παραλία και να είναι ελεύθερη προς όλους τους πολίτες. Και βέβαια ο Δήμος Ελληνικού ανέδειξε το πολύ σημαντικό ζήτημα με την αίτηση ακυρώσεως που είχε υποβληθεί από τη δημοτική αρχή και το Δικηγορικό Σύλλογο στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Κάνατε εδώ μία νομοτεχνική βελτίωση, αλλά φοβάμαι ότι θα επανέλθετε. Είναι μία πολιτική που σε ένα επόμενο νομοσχέδιο, εάν το έχετε βάλει στόχο, θα το υλοποιήσετε τελικά.
Αντιθέτως, από τα αναφερόμενα στην αιτιολόγηση των σχετικών άρθρων της προωθούμενης νομοθετικής ρύθμισης και χωρίς να αναφέρεται απαλείφεται ο δεσμευτικός όρος «αθλητικός» ως προς την ανάπτυξη του θεματικού πάρκου και νομιμοποιείται η πρόταση που έχει την έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Με απλά λόγια το θεματικό πάρκο δεν είναι υποχρεωτικό να έχει αθλητικό χαρακτήρα και σε αυτό μπορούν σταδιακά να αναπτυχθούν ποικίλες εμπορικές δραστηριότητες.
Προστίθεται η χρήση συνάθροισης κοινού καθώς και κινηματογράφος που είχε ενταχθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο. Δεν τροποποιούνται μεν οι όροι δόμησης, αλλά επιτρέπεται η κατεδάφιση τμήματος του κτίσματος που κατασκευάστηκε για την υποστήριξη της αθλητικής εγκατάστασης του κανόε – καγιάκ και η χρησιμοποίηση του συντελεστή δόμησης για την κατασκευή κτισμάτων στον περιβάλλοντα χώρο. Αυτός ο χώρος ήταν μία περιοχή φυτεύσεων.
Επιτρέπεται η τοποθέτηση προσωρινών λυόμενων κατασκευών στο σύνολο της έκτασης με χρήση εστίασης κοινού, καταστήματα πώλησης αναμνηστικών ειδών ή ειδών σχετικών με το θεματικό πάρκο και το υδροπάρκο.
Ορίζεται ότι δεν προσμετράται η τοποθέτηση, η εγκατάσταση παιχνιδιών, κατασκευών συνδεδεμένων με τη λειτουργία του θεματικού πάρκου και του υδροπάρκου.
Με τα παραπάνω άρθρα νομιμοποιείται έντεχνα η υπέρβαση των ορίων της εγκατάστασης με τη χωροθέτηση του χώρου στάθμευσης εκτός αυτής. Επί της ουσίας η έκταση του πάρκου επεκτείνεται εις βάρος της ευρύτερης έκτασης, καθώς δεν αναλώνεται χώρος της συγκεκριμένης για την κάλυψη των θέσεων στάθμευσης που δημιουργεί, αλλά ο χώρος αυτός λαμβάνεται από την ευρύτερη περιοχή, δηλαδή αυτήν που προορίζεται για τη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου. Σημειώνεται ότι τις ημέρες αιχμής, βάσει μελέτης, αναμένονται δεκαπέντε χιλιάδες επισκέπτες. Ας αναλογιστεί ο καθένας από εμάς τι θα γίνει στην περιοχή.
Καταψηφίζουμε σίγουρα αυτά τα δύο άρθρα για το Δήμο Ελληνικού. Επί της αρχής καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο, όπως είπα κι εγώ και οι συνάδελφοί μου. Στα υπόλοιπα, θα δούμε την τελική μορφή και θα αποφασίσουμε και περιμένω να ακούσω τι θα πει ο Υπουργός για όλα αυτά τα θέματα που έβαλα.
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ κ. Μαυρουδής Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ενόψει του ότι διάφορα ζητήματα ανεδείχθησαν και από τους ομιλητές του Κόμματός μας και από τον Εισηγητή μας, επιτρέψτε μου να θέσω κατά τη γνώμη μου το κεντρικό ζήτημα το οποίο αποτελεί την οργανωτική αρχή αυτού του σχεδίου νόμου.
Εγώ θα μείνω, ακολουθώντας την αυστηρή παραίνεση του κυρίου Υπουργού, στο σχέδιο νόμου, δεν θα συζητήσω για τίποτε διαφορετικό.
Το σχέδιο νόμου λέει ένα απλό πράγμα. Μιλώ στο βασικό του κομμάτι, δεν μιλώ στις λοιπές διατάξεις. Στο βασικό του κομμάτι υιοθετεί μία οργανωτική αρχή. Αυτό κάνει αυτό το σχέδιο νόμου. Φτιάχνει μία εταιρεία η οποία ουσιαστικά έχει μία δουλειά να οργανώσει τους Μεσογειακούς Αγώνες. Και εξοπλίζει αυτή την εταιρεία με μία σειρά από προνόμια, τα οποία είναι προνόμια διοικητικά, είναι προνόμια δικαστικά, είναι προνόμια διαδικαστικά και υποθέτω, αν καταλαβαίνω καλά ότι επιλέγεται το συγκεκριμένο σχήμα με την ίδια ακριβώς επιχειρηματολογία που υιοθετήθηκε και το συγκεκριμένο σχήμα για τη διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων.
Το επιχείρημα από την πλευρά της Κυβερνήσεως είναι ότι αυτό είναι ένα σχήμα ευέλικτο και αποτελεσματικό και ότι μ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε όπως διεξήγαμε αποτελεσματικά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να οργανώσουμε αποτελεσματικά και τους Μεσογειακούς Αγώνες.
(XF)
(TR)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν έχεις να κάνεις ένα έργο, ένα ζήτημα βέβαια είναι το να το κάνεις. Επομένως, να κάνεις τη δουλειά. Αλλά υπάρχει ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο είναι το πόσο θα το πληρώσεις. Και υπάρχει και ένα τρίτο ζήτημα, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό. Όταν το έργο αυτό φτιάχνεται από το δημόσιο πρέπει να εξασφαλίσεις τη διαφάνεια των συναλλαγών ακριβώς γιατί μιλάμε για δημόσιο χρήμα. Αυτό είναι μια δημόσια λειτουργία. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την επιτυχία ενός έργου μόνο και μόνο γιατί κάτι θα γίνει. Πρέπει να συσχετιστεί με το κόστος του και πρέπει επίσης να συσχετιστεί με τη διαφάνεια, δηλαδή με τη χρηστή διαχείριση των χρημάτων όλων των οικονομικών μεγεθών που θα εμπλακούν, αν θέλετε, στη διαδικασία της κατασκευής του έργου.
Όταν αρχίζουν, κύριε Υφυπουργέ, οι εξαιρετικές ρυθμίσεις, εγώ, που σας λέω ευθέως ότι υπερασπίζομαι την ευελιξία, υπερασπίζομαι πολλώ μάλλον τον ιδιωτικό τομέα, θα σας πω ότι οι νόμοι, οι διατάξεις, οι διαδικασίες οι δύσκαμπτες πολλές φορές που υπάρχουν στο δημόσιο λογιστικό, δεν υπάρχουν μόνο εξαιτίας της διαστροφής της διοικήσεως. Υπάρχουν ακριβώς γιατί αυτές οι δύσκολες διατάξεις διασφαλίζουν τη χρηστή διαχείριση, διασφαλίζουν τη διαφάνεια. Γι’ αυτό και τίθενται όλες αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες.
Όταν, λοιπόν, αρχίζουμε και τις αφαιρούμε αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες, χωρίς ταυτοχρόνως να μεταφέρουμε αρμοδιότητες στον ιδιωτικό τομέα, τότε στην πραγματικότητα φτιάχνουμε και νομικά εκτρώματα και κυρίως εκείνο το οποίο κάνουμε είναι να υπονομεύουμε τη δυνατότητα της διοικήσεως να λειτουργήσει αποτελεσματικά με την έννοια που σας περιέγραψα. Όχι αποτελεσματικά μόνο με την έννοια ότι θα κάνει το έργο, αλλά αποτελεσματικά με την έννοια ότι το έργο αυτό θα είναι σωστά κοστολογημένο και αποτελεσματικά υπό την έννοια ότι δεν θα υπάρχει διασπάθιση του δημοσίου χρήματος.
Ακούστε τι ορίζετε στο συγκεκριμένο καταστατικό, στο οποίο φτιάχνετε μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία διέπεται βεβαίως στις βασικές της διατάξεις από τις διατάξεις του ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών. Φτιάχνετε, λοιπόν, μια ανώνυμη εταιρεία που λειτουργεί με αυτές τις αρχές και λέτε το εξής στο άρθρο 23 «Συμβάσεις»: «Με κανονισμούς, που καταρτίζονται από το Δ.Σ…» -δηλαδή από την ίδια την εταιρεία- «…εγκρίνονται από τους Υπουργούς, γνωστοποιούνται στην επιτροπή της Βουλής…» -απλή γνώση δηλαδή- «…ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την ανάθεση εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών, τη διενέργεια προμηθειών, την κατασκευή έργων, τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των σχετικών με τις παραπάνω περιπτώσεις α’ και β’ συμβάσεων». Άρα, με την κατάρτιση ενός κανονισμού, στον οποίο θα συμφωνήσουν οι Υπουργοί χωρίς καμία άλλη πρόσθετη διαδικασία, παρακάμπτοντας όλη τη νομοθεσία για τα δημόσια έργα, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε τους συγκεκριμένους Μεσογειακούς Αγώνες.
Το ερώτημα, λοιπόν, που έχω να κάνω εγώ είναι: Γιατί είναι αυτό αναγκαίο; Και η κλασική και στερεότυπη απάντηση που ακούμε από την κυβερνητική πλευρά είναι ότι είναι αναγκαίο γιατί πρέπει να έχουμε αποτελεσματικότητα και ευελιξία. Αυτό βεβαίως δημιούργησε ένα τεράστιο κόστος στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Και ερωτώ: Γιατί αυτά δεν μπορούν να γίνονται έγκαιρα; Γιατί αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε χρόνο ώστε και να τηρηθούν οι διατάξεις του δημοσίου λογιστικού και ταυτόχρονα να γίνει πραγματικά το έργο; Βάζετε επίσης, για να είμαι απολύτως δίκαιος στην κριτική μου, ότι όταν οι συμβάσεις είναι ύψους μεγαλύτερου του ενός εκατομμύριου ευρώ, τότε αυτές θα ελέγχονται ως προς τη νομιμότητά τους και τη συμφωνία τους με τους όρους του καταστατικού –προσέξτε- και των οικείων κανονισμών από την τριμελή ελεγκτική επιτροπή.
(ZE)
(XF)
Είναι η τριμελής επιτροπή του άρθρου 9 η οποία απαρτίζεται από μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παρά ταύτα δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι υπάρχει μια διαδικασία παρακάμψεως αυτό που είναι το δημόσιο λογιστικό. Τι είναι εκείνο, ξαναλέω, που διασφαλίζει ότι αυτή η παράκαμψη δεν θα οδηγήσει σε αδιαφάνεια; Τι είναι εκείνο που μας το διασφαλίζει αυτό; Πώς θα πείσουμε εδώ το ελληνικό Κοινοβούλιο σήμερα ότι πράγματι θα γίνει χρηστή διοίκηση των χρημάτων του ελληνικού λαού; Διότι, ξαναλέω, πάντα στη δημόσια διαχείριση κοιτάμε δύο πράγματα. Κοιτάμε βεβαίως το αποτέλεσμα που είναι οι καλοί Μεσογειακοί Αγώνες που είμαι βέβαιος ότι όλοι θέλουμε να οργανωθούν, αλλά δεν μπορώ εγώ να αποσυνδέσω αυτό το αποτέλεσμα από το κόστος, δεν μπορώ να το αποσυνδέσω από τη διαφάνεια. Πώς διασφαλίσατε τη διαφάνεια; Με αυτή την τριμελή ελεγκτική επιτροπή; Με κανονισμούς που θα φτιάχνει η ίδια η εταιρεία οι οποίοι θα εγκρίνονται από τον Υπουργό και εν συνεχεία θα κάνουν ουσιαστικά ό,τι θέλουν στο επίπεδο των αναθέσεων;
Κάτι άλλο. Κάπου μέσα λέει στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στο προτελευταίο εδάφιο «κατακερματισμός συμβάσεων που έχουν το αυτό ή συναφές αντικείμενο, δεν επιτρέπεται». Ορθώς. Εάν συμβεί ποια είναι η κύρωση; Πώς ελέγχεται αυτό στα πλαίσια της λειτουργίας μιας ανώνυμης εταιρείας; Στα πλαίσια του δημοσίου, το καταλαβαίνουμε. Στα πλαίσια της λειτουργίας μιας ανώνυμης εταιρείας, πώς θα το ελέγξετε; Εγώ λέω ότι παρανομεί κάποιος και τις κατακερματίζει. Τι θα γίνει πρακτικά; Ποιος θα στραφεί εναντίον του; Διότι προφανώς ο αντισυμβαλλόμενος έχει νόημα να τις κατακερματίζει, γιατί είναι αντισυμβαλλόμενος. Ο ίδιος που τις έχει κατακερματίσει, προφανώς δεν πρόκειται να το κάνει. Η Ελεγκτική Επιτροπή που είναι δικαστική του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν θα το πάρει χαμπάρι γιατί ακριβώς είναι κατακερματισμένες. Ποιος; Οι ορκωτοί ελεγκτές που ελέγχουν ούτως ή άλλως κάθε ανώνυμη εταιρεία;
Εκείνο που λέω λοιπόν, είναι ότι επιλέγετε μια οργανωτική μορφή η οποία θα μου επιτρέψετε να σας πω, είναι μια μορφή που δεν διασφαλίζει όλα τα μεγέθη μιας αποτελεσματικής λειτουργίας του δημοσίου. Δεν το λέω αυτό ξανά γιατί εμείς a priori και καταρχήν είμαστε ξανά υπέρ του περιορισμού του δημοσίου τομέα, είμαστε υπέρ μιας αποτελεσματικής λειτουργίας, είμαστε υπέρ των συμπράξεων. Όλα αυτά, ναι. Αλλά, όταν έρχεται η διαχείριση του δημοσίου χρήματος, δεν μπορείτε εύκολα να φεύγετε από τις δεσμεύσεις του δημοσίου λογιστικού. Και στην πραγματικότητα με αυτή την οργανωτική αρχή, αυτό κάνετε σήμερα, κύριε Υφυπουργέ, και υπ’ αυτή την έννοια η αντίρρησή μας είναι πράγματι επί της αρχής. Δεν πιστεύουμε ότι σώζεται με βελτιώσεις του καταστατικού για να σας πούμε βάλτε ακόμη μια πρόσθετη δικλίδα ασφαλείας εδώ ή μια πρόσθετη δικλίδα ασφαλείας εκεί, διότι σε τελευταία ανάλυση αν εσείς θέλατε να υπάρχουν όλες αυτές οι δικλίδες ασφαλείας, τότε προφανώς δεν θα επιλέγατε ένα σχήμα το οποίο σας δίνει αυτές τις ελαστικότητες. Με αυτή την έννοια διαφωνούμε, αυτή είναι η διαφωνία μας επί της αρχής και γι’ αυτό το λόγο, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουμε το σχέδιο νόμου.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑ.Ο.Σ.)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σε τι συνίσταται το προσωπικό; Γιατί όση ώρα ήμουν στην Αίθουσα βέβαια, δεν αντιλήφθηκα κάποια αναφορά που δικαιολογεί την αναφορά σας επί προσωπικού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο. Δεν ήσασταν εσείς εδώ ούτε εγώ ήμουν στην Αίθουσα αλλά όπως πληροφορήθηκα και όπως διάβασα στα Πρακτικά αναφέρθηκε το όνομά μου. Αναφέρθηκε γιατί υπήρχε μια λάθος κατανόηση αυτών που είπα σήμερα εδώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Το προσωπικό θέμα τίθεται στο τέλος της συνεδρίασης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Δεν ξέρουμε σε τι συνίσταται το προσωπικό αλλά ζητώ και την κατανόηση των συναδέλφων. Ας κάνει μια σύντομη αναφορά ο κ. Αγοραστός σε αυτό που θεωρεί ότι αποτελεί προσωπική αιχμή από ό,τι αντιλαμβάνομαι από την ομιλία κάποιου άλλου συναδέλφου για σας.
Έχετε δύο λεπτά, κύριε Αγοραστέ, για να αναπτύξετε το θέμα.
(BA)
(3ZE)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συναδέλφους.
Πρέπει να καταλάβουμε, όταν αποσπασματικά παρακολουθούμε ένα νομοσχέδιο, ότι οπωσδήποτε δικαιολογούνται και λάθη και αδυναμίες στην κατανόηση της προσπάθειας ανθρώπων οι οποίοι ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια και έθεσαν ορισμένα θέματα και πέτυχαν πολλά.
Θέλω να σας πω ότι παρερμηνεύτηκε αυτό που πρότεινα στην Επιτροπή -και χάρηκα που στη συνέχεια βρήκε και άλλους μιμητές για άλλους λόγους- να ονομαστεί η ανώνυμος αυτή εταιρεία, όπως λένε τα Πρακτικά που έχω στο χέρι μου, «Βόλος-Λάρισα 2013». Πήρα τις απαντήσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μέχρι εδώ πάνε όλα πολύ καλά, προτείνατε.. κ.λπ. Το προσωπικό σε τι συνίσταται;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Ο συνάδελφος κ. Ροντούλης χρησιμοποίησε τη φράση «δεν είναι τόσο τραγικό που δεν υπάρχει η Λάρισα, αλλά μόνο ο Βόλος» και το έχει εντός εισαγωγικών. Αυτό δεν ειπώθηκε ποτέ. Και χρησιμοποίησε κάποιες εκφράσεις οι οποίες είναι ατυχέστατες.
Θέλω να πω για την ιστορία πως όταν κάποιοι ανακάλυψαν τους Μεσογειακούς Αγώνες, σήμερα ή χθες, έπρεπε να καταλάβουν την ιστορία τους από την ημέρα της σύλληψης, της συμπλήρωσης του φακέλου, αλλά και της διεκδίκησης να πετύχουμε να είναι ο Βόλος και η Λάρισα από τις πόλεις που θα προκριθούν από την Ελλάδα να πάρουμε τους Μεσογειακούς Αγώνες. Το πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, πρέπει κάποιοι να κατανοήσουν ότι υπάρχουν κανονισμοί και οι διεθνείς αυτοί κανονισμοί δεν μπορούν να ανατραπούν χάριν οποιουδήποτε λαϊκισμού ή τακτικιστικής μικροπολιτικής. Οπωσδήποτε, θα πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι δεν υπήρχε στο φάκελο «Μεσογειακό Χωριό» για τη Λάρισα και κάποιοι προσπάθησαν, ένωσαν τις δυνάμεις τους συντονισμένα και γίνεται στη Λάρισα Μεσογειακό Χωριό εκατόν εξήντα οκτώ κατοικιών. Και ακόμη, θα πρέπει να πούμε ότι στη Λάρισα πετύχαμε, διεκδικήσαμε να γίνουν και κλειστό γυμναστήριο καινούργιο χάντ μπολ και το νέο γήπεδο της Λάρισας, που εδώ μέσα δώσαμε μάχες για να γίνει, και το Κέντρο Ιππασίας και το κολυμβητήριο, αλλά οπωσδήποτε να αναβαθμιστούν όλοι οι αθλητικοί χώροι. Συνεπώς, κάποιοι, οι οποίοι έχουν άγνοια αθλητικής διεκδίκησης, προσπαθούν εφήμερα, πρόσκαιρα, εντυπωσιοθηρικά να δημιουργήσουν μια άλλη εικόνα. Σας είπα και το επαναλαμβάνω ότι ο αθλητισμός δεν έχει χρώματα, έχει αχρωματοψία και ο αθλητισμός ενώνει και πρέπει κάποτε να μιλάμε επί της αλήθειας. Βέβαια, υπάρχει και το δόγμα ότι όταν η αλήθεια δεν μας συμφέρει, τόσο χειρότερο για την αλήθεια. Αυτό το δόγμα εγώ δεν πρόκειται να το παρακολουθήσω ποτέ. Υπάρχει συνέπεια, υπάρχει ιστορία, έχουν καταγραφεί, υπάρχει ποιοι διεκδίκησαν και ποιοι ήταν απόντες, υπάρχουν τα αποτελέσματα, τα οποία είναι απτά, μετρήσιμα, καταγεγραμμένα.
Σας ευχαριστώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε Ροντούλη. Όλοι αντελήφθημεν ότι εσάς εννοεί. Άλλωστε, το ανέφερε ο κ. Αγοραστός. Ως Λαρισαίο θα δώσω και σε εσάς το λόγο, αν και κατά την άποψή μου –φαντάζομαι και την ίδια εκτίμηση κάνουν και οι συνάδελφοι- δεν πρόκειται περί προσωπικού θέματος, ούτε και υφίσταται ανάγκη τώρα να πάρει έκταση αυτό το θέμα. Φαίνεται, κύριε Ροντούλη, ότι κάνατε μία αναφορά, η οποία έχει καταγραφεί στα Πρακτικά, την οποία θεώρησε ο κ. Αγοραστός, εκ Λαρίσης επίσης, μειωτική για τον εαυτό του. Εκτιμώ, κύριε Ροντούλη, ότι δεν θα είχατε την πρόθεση αυτή, αλλά θα σας δώσω το λόγο για να επαναβεβαιώσετε και εσείς ότι δεν είχατε καμία πρόθεση μείωσης του συναδέλφου κ. Αγοραστού.
Ο έτερος των Λαρισαίων κ. Ροντούλης έχει το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ βεβαίως δεν είχα καμία πρόθεση, αλλά ο κ. Αγοραστός θα πρέπει να καταλάβει ότι είναι ο Εισηγητής του νομοσχεδίου αυτού. Άρα, λοιπόν, αναποφεύκτως το όνομά του θα ακουγόταν στην Αίθουσα, διότι προσπάθησε –και καλά έκανε- να υποστηρίξει το νομοσχέδιο. Όμως, προσπαθώντας τώρα με την παρέμβασή του αυτή να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα είπε κάποιες αλήθειες που χαρακτηρίζουν την όλη προσπάθεια του κόμματός του σε σχέση με τους Μεσογειακούς Αγώνες. Τι μας είπε δηλαδή; Ότι μόνο κάποιοι της Νέας Δημοκρατίας γνώριζαν τα της διεκδίκησης, τα των κατασκευών, τα των έργων κ.λπ. και κανείς άλλος.
(TS)
(BA)
Άρα, τι θέλει να πει; Θέλει ξεκάθαρα να κομματικοποιήσει μια αθλητική προσπάθεια που είναι εθνικής εμβέλειας, εθνικής και περιφερειακής σημασίας. Επομένως, λοιπόν, πρώτο ολίσθημα.
Δεύτερο ολίσθημα: Αυτό το οποίο ισχυρίστηκα, κύριε Πρόεδρε, είναι το εξής, που είναι και η μεγάλη μας διαφορά: Ο κ. Αγοραστός στην εισήγησή του τώρα, στην Ολομέλεια, έκανε μνεία στο ότι θα πρέπει να υπάρχει και η Λάρισα στην επωνυμία της ανωνύμου εταιρείας. Χαίρομαι γιατί ήρθε στη δική μας θέση, την οποία εκφράσαμε στην Ολομέλεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Είπε ότι είχε κάνει από την αρχή αυτήν την πρόταση ο κ. Αγοραστός.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεύτερον, το μεγάλο ζήτημα είναι η αναφορά ή μη των έργων στο παρόν νομοσχέδιο. Άποψή μας, ταπεινή αν θέλετε, είναι ότι εφόσον υπάρχουν κάποια έργα στο φάκελο διεκδίκησης, δεν πειράζει απολύτως τίποτα, ίσα-ίσα βοηθάει στην υλοποίηση των όποιων έργων, τα ίδια αυτά έργα να καταγραφούν και στο σχέδιο νόμου.
Ο κ. Αγοραστός το θεώρησε περιττό. Δικαίωμά του να το θεωρεί αυτό περιττό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Ροντούλη, όμως, τώρα τοποθετείστε επί της εισήγησης του κ. Αγοραστού.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Περιττό, όμως, δεν είναι για τον πολίτη της Λάρισας, διότι τίθεται ένα μεγάλο θέμα υλοποίησης των συνοδών έργων, των υποδομών δηλαδή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έχει λήξει το θέμα, κύριε Ροντούλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να πω μια λέξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Αγοραστέ, έχει λήξει το θέμα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο διάλογος έχει σημασία όταν γίνεται με λογική. Όταν δεν υπάρχει λογική στο διάλογο και δεν υπάρχουν κανόνες, δεν χρειάζεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έχει λήξει το θέμα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να ανακαλέσει, διότι χρησιμοποιεί υβριστικούς χαρακτηρισμούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ, κύριε Ροντούλη!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Να ανακαλέσει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Είστε και οι δύο εκ Λαρίσης. Συζητάμε εδώ για τους Μεσογειακούς Αγώνες. Συμφωνείτε όλοι για τα έργα που θα πρέπει να γίνουν και στη Λάρισα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ελλείψει επιχειρηματολογίας καταθέτει απαράδεκτους χαρακτηρισμούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Προεδρείο διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν προσωπικά θέματα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Να μάθει να ανέχεται την κριτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για αυτό το παρεμπίπτον θέμα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Βενιζέλο, έχετε το λόγο επί της διαδικασίας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή έχουμε τρεις συνεδριάσεις σύμφωνα με τα όσα έχουμε πει στη Διάσκεψη των Προέδρων και επειδή απομένουν αρκετοί συνάδελφοι για να ολοκληρωθεί ο κατάλογος, έχουμε τη δυνατότητα να διακόψουμε εδώ και να συνεχίσουμε αύριο τη συζήτηση. Θεωρώ ότι γίνεται μια παράλληλη συζήτηση επί της αρχής και επί των άρθρων, τουλάχιστον για τον κορμό του νομοσχεδίου, δηλαδή για τους Μεσογειακούς Αγώνες. Την Πέμπτη μπορούμε να συζητήσουμε για τα άλλα θέματα και για τις τροπολογίες.
Άρα, προτείνω τώρα να διακόψουμε και να συνεχίσουμε αύριο επί της αρχής. Θα συζητηθούν μετά και τα άρθρα του κορμού και την Πέμπτη, όπως είπα, τα υπόλοιπα. Να τελειώσουμε τώρα, διότι βλέπω ότι η συνεδρίαση λόγω κοπώσεως παράγει πολλά προσωπικά θέματα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κατ’ αρχήν, γιατί λέτε «λόγω κοπώσεως»; Δεν έχουμε πάρα πολλές ώρες που συνεδριάζουμε. Το θέμα είναι αθλητικό, βέβαια, αλλά δεν έχουμε αρχίσει να τρέχουμε και να σηκώνουμε βάρη εντός της Αίθουσας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια στην προπόνηση και τώρα είναι κοπωμένοι οι συνάδελφοι. Νομίζω ότι πρέπει να διακόψουμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι αναμένουν τη σειρά τους να ομιλήσουν. Άκουσαν με πολλή υπομονή και τους προλαλήσαντες, αλλά και τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, γι’ αυτό και προτείνω να συνεχίσουμε δι’ ολίγον και ανάλογα με την εξέλιξη της συζήτησης παίρνουμε μετά την απόφαση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θέλετε να κάνετε τώρα μία παρέμβαση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Σγουρίδη, μία τρίλεπτη παρέμβαση θα κάνει ο κύριος Υφυπουργός και αμέσως μετά θα έχετε το λόγο.
Ορίστε, κύριε Ιωαννίδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Θα μιλήσω δύο λεπτά και μετά θα μιλήσει ο κ. Σγουρίδης, ο οποίος πράγματι είναι από την αρχή εδώ.
Ο κ. Αγοραστός έχει δώσει αγώνα στην Επιτροπή για το θέμα αυτό της Λάρισας. Αυτά, όμως, είναι θέματα της Δ.Ε.Μ.Α.. Εμείς δώσαμε μάχη για να γίνει το Μεσογειακό Χωριό στη Λάρισα, όχι για τους τύπους, αλλά για να έχει η πόλη ουσία και κέρδος. Καταφέραμε ένα πράγμα το οποίο δεν το δεχόταν η Δ.Ε.Μ.Α. με τίποτα, να γίνει η διάσπαση του Μεσογειακού Χωριού.
Όσον αφορά την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. η οποία έχει φύγει, μίλησε για τα γκολφ. Είπα, λοιπόν, πολλάκις ότι είκοσι εννέα αθλήματα περιλαμβάνουν οι Μεσογειακοί Αγώνες. Το γκολφ δεν είναι στα υποχρεωτικά. Είναι καθαρά θέμα της τοπικής κοινωνίας, εάν το θέλει ή δεν το θέλει.
(ML)
 (TS)
Εάν τυχόν λοιπόν θέλουμε να το βγάλουμε, θα το βγάλουμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και αν μας βάλει με το ζόρι να κάνουμε το γκόλφ, θα πούμε πλέον ότι έχουμε κόψει την Αθήνα.
Επομένως, για να μην συζητούμε εδώ περί διαφάνειας ή γκολφ ή περιοχών, αν τυχόν η τοπική κοινωνία δεν το θέλει το γκολφ, γιατί έχει έλλειψη ύδατος, πράγματι, που είναι σοβαρό, δεν θέλει την ανάπτυξη, είναι δικό της πρόβλημα. Είναι καθαρά θέμα της τοπικής κοινωνίας.

Τρίτον, απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΛΑΟΣ, η τριμελής επιτροπή και οι ορκωτοί λογιστές είναι αυτοί οι οποίοι επιβλέπουν αν τυχόν γίνονται ή δεν γίνονται σωστά τα πράγματα. Βάλαμε τη διάσπαση για να έχουμε πλήρη διαφάνεια και να μην χρησιμοποιήσει κάποιος τη διάσπαση –έχουν γίνει αυτά στο παρελθόν- ώστε να κερδίσει. Από εκεί και πέρα τώρα, εάν τυχόν το κάνει κάποιος, είναι άκαιρη η σύμβαση και δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει.
Να λάβουμε υπόψη ότι θέλουμε να κάνουμε τους αγώνες. Καλό είναι να κάνουμε τους αγώνες με όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα, αλλά κάνουμε ανώνυμη εταιρεία για να γίνουν οι αγώνες. Και η ανώνυμη εταιρεία δεν έχει σχέση με τα έργα. Δεν μπορεί λοιπόν η ανώνυμη εταιρεία να κάνει οτιδήποτε πάνω στα έργα. Τα έργα τα κάνει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τα κάνει το δημόσιο, τα κάνουμε εμείς τα έργα, με τη δική μας υπηρεσία. Αυτό που γίνεται χρόνια, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και πριν, κάνουμε μία Ε.Ι.Δ.Ε., αν χρειαστούμε βοήθεια σε μελέτη ή οτιδήποτε άλλο, για να χρησιμοποιήσουμε την Ε.Ι.Δ.Ε.. Τα έργα θα τα κάνουμε εμείς. Είναι τέσσερα καινούργια έργα και πάρα πολλά τα οποία πρέπει πράγματι να αναβαθμιστούν και να γίνουν πολύ καλύτερα απ’ ό,τι είναι και οπωσδήποτε χρειάζεται η Γενική Γραμματεία.
Το λέω αυτό, γιατί η ανώνυμη εταιρεία θα διαχειριστεί κρατικά χρήματα, εφόσον όλα πάνω καλά, 28.000.000, για να γίνουν οι αγώνες και όχι για να γίνουν τα έργα. Γι’ αυτό θέλω να είμαστε πάνω στο σχέδιο νόμου, για να μπορέσουμε να μην μπερδεύουμε τα έργα, γιατί οι περισσότεροι μπερδεύονται με το τι έργα έχουμε να κάνουμε, ενώ δεν είναι θέμα το οιοδήποτε έργο της ανώνυμης εταιρείας. Είναι της Γ.Γ.Α., με το προσωπικό το οποίο έχει και αν χρειαστεί με την Ε.Ι.Δ.Ε., που το έχουμε τροπολογία για να περάσει και να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μία Ε.Ι.Δ.Ε.. Δηλαδή τα έργα θα γίνουν καθαρά από το δημόσιο. Το λέω για να μην παρεξηγηθούμε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Και σε ό,τι αφορά το γκολφ φαντάζομαι ότι και ο κ. Αγοραστός και ο κ. Ροντούλης θα συμφωνήσουν είτε ότι πρέπει να γίνει είτε ότι δεν πρέπει να γίνει, λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης ύδατος. Ως Λαρισαίοι θα έχετε μία κοινή άποψη για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει το γκολφ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Είναι στο Βόλο. Δεν μας πέφτει λόγος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο κ. Σγουρίδης έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχήν θα κάνω μία διαδικαστική παρατήρηση. Ο Κανονισμός είναι άδικος για το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Έχουμε μιλήσει από τις 19.00΄ έως τις 22.00΄, τρεις ώρες και μόνο δύο Βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης μίλησαν, παρ’ όλο που στη σειρά ήταν γραμμένοι πρώτος-δεύτερος. Διότι αυτός που παρεμβάλλεται με την κάρτα του όγδοος ή ένατος, του ΛΑΟΣ ή αν θέλετε του Συνασπισμού, προηγείται και αυτομάτως όλοι οι υπόλοιποι έπονται. Και ενώ έχουν μιλήσει από τα μικρότερα κόμματα τρεις, από το κόμμα της Συμπολιτεύσεως τρεις, από το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης μόνο δύο. Είναι άδικος ο Κανονισμός. Τέλος πάντων. Είπαμε ισότητα, αλλά όχι ισοπέδωση.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ: Ο Κανονισμός έγινε επί κυρίου Κακλαμάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ: Συνεχίστηκε και επί κυρίου Σιούφα και επί της κυρίας Μπενάκη κ.ο.κ..
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ: Είναι κληρονομιά …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ: Ο κ. Κακλαμάνης ευτυχώς βελτίωσε τον Κανονισμό και τον βελτίωσε, διότι κάποτε οι Βουλευτές δεν μιλούσαν καθόλου, γιατί μιλούσε ο Υπουργός επί μία ώρα …
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ: Συμφωνώ μαζί σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ: Αφού συμφωνείτε λοιπόν αφήστε με να μιλήσω.
(GH)
(ML)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έχετε δίκιο. Δεν αφορά όμως θα έλεγα αυτή η διάταξη έτσι όπως είναι και προβλέπει στο άρθρο 64 την εναλλαγή των έξι πρώτων ομιλητών ειδικών αγορητών, δεν λειτουργεί θα έλεγα σε βάρος μόνο της Αντιπολίτευσης γενικώς, αλλά λειτουργεί σε βάρος των Βουλευτών με τη σειρά εγγραφής που κάνουμε ανεξαρτήτως από ποιο πολιτικό χώρο προέρχονται. Και ίσως θα πρέπει σε κάποια νέα προσπάθεια εκσυγχρονισμού του Κανονισμού να το δούμε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ: Μελετήστε το καλύτερα κύριε Προεδρεύοντα και θα δείτε ότι οποιοσδήποτε είναι από μικρότερο κόμμα αυτομάτως προηγείται, διότι οι πρώτοι πέντε είναι από τα κόμματα κατά σειρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Από τη στιγμή λέγω που πηγαίνει …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ: Αν δεν είσαι πρώτος γραμμένος από την Αντιπολίτευση, δεν μπορείς να μιλήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Δεν έχει να κάνει όμως μόνο με την Αξιωματική Αντιπολίτευση. Έχει να κάνει με τους πρώτους έξι εγγραφόμενους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ: Εφόσον στους πρώτους έξι δεν είναι εγγεγραμμένος από μικρότερο κόμμα, που δεν μπορεί να είναι, τότε προηγείται.
Τέλος πάντων το θέμα δεν θα λυθεί τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Είναι κατανοητό. Ας έλθουμε τώρα επί του νομοσχεδίου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ: Η δεύτερή μου παρατήρηση είναι η εξής κύριε Πρόεδρε. Άκουσα τους δύο Λαρισαίους Βουλευτές να διαγκωνίζονται και μου θύμισε το γεγονός ότι διαγκωνίζονται δύο ξένοι για μία άλλη πόλη, διότι οι αγώνες είναι «Μεσογειακοί Αγώνες – Βόλος 2013». Παρεμπιπτόντως έρχεται και η Λάρισα.
Η τρίτη παρατήρησή μου έχει να κάνει με το συλλογισμό του κυρίου Βορίδη από το ΛΑΟΣ. Ο κ. Βορίδης ανέπτυξε μία πραγματικά σοβαρή λογική ως προς το θέμα της εκτέλεσης των έργων και ότι το δημόσιο θα πρέπει να παίζει ρόλο. Αλλά ποιο δημόσιο; Το δημόσιο εκείνο το οποίο είναι πραγματικά ευέλικτο, έχει θεσμούς τους οποίους και τηρεί. Έχουμε ένα τέτοιο κράτος όπου το δημόσιο να λειτουργεί με πλήρη επίγνωση του στόχου και του ρόλου που πρέπει να έχει; Γι’ αυτό αναγκαζόμαστε πολλές φορές νομοθετικά να παρακάμπτουμε το δημόσιο γιατί αν δεν το παρακάμψουμε η αρτηριοσκληρωτικές διαδικασίες που υπάρχουν στο δημόσιο δεν θα μπορέσουν να οδηγήσουν σε αποτέλεσμα.
Τώρα θα αναπτύξω τα δικά μου επιχειρήματα πάνω σ’ αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός. Είπε ο κύριος Υπουργός, μα μιλάμε τώρα εδώ πέρα για την οργανωτική επιτροπή των Μεσογειακών Αγώνων. Γιατί ασχολείστε με τα έργα;
Θα σας πούμε, κύριε Υπουργέ, γιατί ασχολούμαστε με τα έργα. Και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η Ελλάδα ως χώρα έχει προικοδοτηθεί από πολλές απόψεις και από απόψεως γεωπολιτικής , γεωστρατηγικής. Από απόψεως θέσεως είμαστε η εύκρατη Πολυνησία. Αλλά και από απόψεως φήμης φρόντισαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι γι ‘αυτό. Αλλά κάποια στιγμή και η θέση μας και η φήμη μας θα πρέπει να ξαναυπομνίσκονται διεθνώς. Άρα η οργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων είτε αθλητικών, είτε άλλων παγκόσμιας εμβέλειας νομίζω ότι ξεσκονίζουν από τη μία μεριά την φήμη της Ελλάδος, από την άλλη δε μεριά είναι η αφορμή για επεμβάσεις σε υποδομές των οργανωτριών πόλεων και περιοχών.
Ο ΟΟΣΑ σε μια μελέτη την οποία είχε κάνει για τον «ΑΘΗΝΑ 2004» αναφέρει ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες άλλαξαν την εικόνα της Αττικής. Από απόψεως μεταφορών, Αττική Οδός, ο Κηφισός που έκλεισε και έγινε ο δρόμος, το τραμ, το Μετρό. Από απόψεως πολιτισμού, κτίρια καινούργια, πολλά αναπαλαιώθηκαν, αλλά έγιναν και πολλές πολεοδομικές παρεμβάσεις με αποτέλεσμα περιοχές που είναι στο θαλάσσιο μέτωπο στον Πειραιά και γενικά στην Αττική να έχουν αναβαθμιστεί. Ουσιαστικά άλλαξε το πρόσωπο της Αθήνας, της Αττικής με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κατέστησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες την Αθήνα ελκυστικό τόπο για προσέλευση τουριστών, αλλά και κεφαλαίων. Δυστυχώς για τη Θεσσαλία με τους Μεσογειακούς Αγώνες το 2013 που θα γίνουν στο Βόλο και τη Λάρισα, με την κυβέρνηση της απραξίας της Νέας Δημοκρατίας δεν θα ωφεληθούν, ούτε ο Βόλος, ούτε η Λάρισα, ούτε γενικά η Θεσσαλία.
(XP)
(GH)
Και αυτό γιατί δεν υπάρχει σχέδιο για την ανάπλαση, δεν υπάρχει όραμα και καταργούνται οι υποδομές. Ουσιαστικά ελάχιστα θα ωφεληθούν ώστε να γίνουν ελκυστικές σε κεφάλαια και επισκέπτες.
Θα επανέλθω στην Αθήνα, για να δείτε πού βρίσκεται η αγωνία μας. Η Αθήνα όταν τελείωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες είχε ένα σχέδιο που το είχε ετοιμάσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την αξιοποίηση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Αυτή η αξιοποίηση έμεινε στα χαρτιά. Ξεκινήσατε από την αρχή και χάσατε χρόνο. Πέντε χρόνια εκτός από το εμπορικό κέντρο του Αμαρουσίου που ουσιαστικά συσσώρευσε κυκλοφοριακά αλλά και περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή, δεν έχετε κάνει τίποτα. Οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις καταρρέουν. Το κόστος της στοιχειώδους συντήρησής τους είναι περίπου 25.000.000 ευρώ το χρόνο.
Λεηλατήθηκαν οι στολές από τις τελευτές έναρξης και λήξης αλλά και οι στολές από τους παραολυμπιακούς αγώνες. Λεηλατήθηκε υλικό όπως κομπιούτερς. Ότι απέμεινε ουσιαστικά έχει απαξιωθεί γιατί θα μπορούσατε τα κομπιούτερς να τα δώσετε στα σχολεία αλλά τα αφήσατε μέσα στις αποθήκες. Ο Άγιος Κοσμάς τελματώθηκε. Το κωπηλατοδρόμιο είναι κλειστό. Το κανόε-καγιάκ είναι ράβε ξήλωνε. Τώρα ψηφίζουμε διάταξη. Το μπιτς βόλευ, το τάε κβο ντό, η Βουλιαγμένη, το θαλάσσιο μέτωπο έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους. Όλα είναι μνημεία της απραξίας της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Τα μεγάλα σχέδια του νόμου Πετραλιά 3342/2005 ουσιαστικά έμεινα άπρακτα. Οι δηλώσεις του γκόλντεν μπόυ κ. Χατζηεμμανουήλ καθώς και του αλήστου μνήμης κακήν κακώς εκδιωχθέντος Κλαδά έμειναν στα λόγια. Ψέματα είναι αυτά που λέω; Τι έγινε με αυτά που έλεγε ο κ. Κλαδάς; Τι έγινε με αυτά που έλεγε ο κ. Χατζηεμμανουήλ; Τι έγινε με αυτά που περιγραφόντουσαν στο νόμο της κυρίας Πετραλιά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Υπουργέ, ο κ. Σγουρίδης εδώ και ώρα απευθύνεται σε εσάς θέτοντας ερωτήματα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ: Δεν πειράζει, δεν τον ενδιαφέρουν, όπως δεν τους ενδιαφέρουν και οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις που είναι κλειστές. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να κερδίσουν πολιτικό χρόνο και τίποτα άλλο.
Φέρατε το νόμο για τα ΣΔΙΤ ως εργαλείο για μεταρρύθμιση του κράτους. Από την ιστοσελίδα του κ. Κορρέ βλέπουμε μόνο να υπάρχουν 327 ΣΔΙΤ που θα γίνουν αλλά παράλληλα υπάρχουν χρυσοπληρωμένες επιτροπές. Όμως, τίποτα δεν γίνεται. Πλήρης απραξία. Τα πάντα καρκινοβατούν. Μόνο πέντε πυροσβεστικοί σταθμοί τελείωσαν και δεν έχουν βάλει θεμέλιο. Ούτε καν το συνεδριακό κέντρο του τάε κβο ντο που θα ήταν η ναυαρχίδα του συνεδριακού τουρισμού στην Αθήνα για την Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει. Τώρα που έχουμε ανάγκη από άλλες μορφές τουρισμού όλα αυτά είναι τελματωμένα.
Όση καλή θέληση και να δείχνει ο κύριος Υπουργός δεχόμενος κάποιες παρατηρήσεις μας στο νομοσχέδιο μόνο διαχείριση μπορεί να κάνει γιατί ο πολιτικός τους χρόνος έχει τελειώσει, κύριε Πρόεδρε. Όσο δε γρηγορότερα φύγουν τόσο καλύτερα για την Ελλάδα και για τους Μεσογειακούς Αγώνες του 2013.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Βενιζέλος, έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αύριο θα μιλήσω αναλυτικότερα. Θέλω μόνο να πω ότι έχω ζήσει την εμπειρία του Υπουργού που είχε την ευθύνη της οργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων και έχω εισηγηθεί εδώ σχεδόν όλα τα ολυμπιακά νομοσχέδια αντιμετωπίζοντας μια σκληρή και κακόπιστη αντιπολίτευση από το 1998 μέχρι το 2004.
(MB)
(XP)
Όπως είπε η εισηγήτριά μας και όλοι οι συνάδελφοι, εμείς ψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο αυτό, παρά τις κριτικές παρατηρήσεις, τις συστάσεις, τις επιφυλάξεις, γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι αντιλαμβανόμαστε την προσπάθεια αυτή ότι είναι μια προσπάθεια εθνική, μια προσπάθεια συλλογική, μέσα σε κλίμα συναίνεσης. Όμως θέλουμε εγγυήσεις και οι εγγυήσεις πρέπει να είναι νομοθετημένες για να μπορεί να ελέγχεται η εφαρμογή τους.
Είμαι βέβαιος ότι ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα αθλητισμού, κ. Ιωαννίδης, αγωνίστηκε να φέρει πολύ συντομότερα το νομοσχέδιο αυτό στην Βουλή, αλλά προφανώς προσέκρουσε στην κορυφή της Κυβέρνησης, στο οικονομικό επιτελείο, σε δυστοκίες πέραν του δικού του επιπέδου. Διότι αλλιώς δεν θα εδικαιολογείτο να έχουν περάσει άπρακτοι είκοσι ένας μήνες από την ανάθεση των Μεσογειακών Αγώνων στη χώρα μας, στο Βόλο και τη Λάρισα.
Θέλω να σας πω ότι το πρώτο νομοσχέδιο για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων κατατέθηκε και συζητήθηκε στη Βουλή στις αρχές του ’98, μέσα σε λιγότερο από έξι μήνες από την ανάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα μας. Και τώρα τα πράγματα είναι εύκολα, διότι στην πραγματικότητα έχουμε μια αναπαραγωγή του ολυμπιακού μοντέλου. Όμως το ολυμπιακό μοντέλο ήθελε και μία κυβέρνηση, μια Διυπουργική επιτροπή συντονισμού της ολυμπιακής προετοιμασίας που επιλύει θέματα, θέλει υπουργούς που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ευθύνες μεγάλες, έναν Πρωθυπουργό που έχει προσωπική εμπλοκή, ανάμιξη, που καθοδηγεί το κυβερνητικό έργο. Αλλιώς μην νομίζετε ότι μπορεί να γίνει μια μεγάλη διοργάνωση και να αφήσει μια μεγάλη κληρονομιά, κληρονομιά σε υποδομές, κληρονομιά σε λειτουργίες, κληρονομιά σε σύμβολα. Διότι όλα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μία περιοχή, όπως είναι η Θεσσαλία, η οποία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο ανάπτυξης ως περιφέρεια. Και έχει ζήσει η Θεσσαλία την ευεργετική επίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων: όχι μόνον ο Βόλος ως ολυμπιακή πόλη –το ξέρει πολύ καλά ο κ. Καρτάλης, ο οποίος είχε την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας της ολυμπιακής προετοιμασίας- αλλά και η Λάρισα και όλες οι πόλεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελλάδα 2004».
Εμείς δεν μεμψιμοιρούμε. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο επώδυνο είναι το να βάλεις μια πέτρα από εδώ εκεί, πόσο μάλλον να διαμορφώσεις το δίκτυο των ολυμπιακών υποδομών. Θα μου πείτε: Μπορεί να συγκρίνει κανείς τα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων με τα τέσσερα πρόσθετα έργα των Μεσογειακών; Τηρουμένων των αναλογιών. Και το ένα έργο είναι δύσκολο!
Επιφυλάσσομαι να σας πω λεπτομέρειες αύριο, συζητώντας επί των άρθρων, και επιφυλάσσομαι να διατυπώσω τις παρατηρήσεις μου για τις διατάξεις που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, παρισταμένου του Υπουργού Πολιτισμού, τον οποίο τον καλούμε να είναι τη στιγμή που θα συζητήσουμε τα θέματα που αφορούν τις δικές του αρμοδιότητες, το Μουσείο Ακρόπολης, τα θέματα του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων, θέματα τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά.
Θέλω επίσης να πω μόνο -και τελειώνω- ότι στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και μία διάταξη που αφορά ποινική πολιτική, αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και παρατήρησα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν υπογράφει το νομοσχέδιο ούτε την αιτιολογική έκθεση, παρότι τίθενται πολύ σοβαρά προβλήματα σεβασμού της αρχής της αναλογικότητας, ποινικού φιλελευθερισμού και γιατί επιπλέον δικαιώνεται και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. που είχε πει όσα έπρεπε να πει όταν ψηφίστηκε η τώρα τροποποιούμενη διάταξη, η οποία υπερέβαινε τα όρια του κράτους δικαίου. Όμως τότε δεν γίναμε αντιληπτοί. Κάποιοι θεώρησαν ότι με δρακόντειες διατάξεις και με επίδειξη ποινικής αυστηρότητας θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα της βίας στα γήπεδα, ενώ το ζήτημα είναι πολυσύνθετο και το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο κ. Ιωαννίδης γιατί είναι του επαγγέλματος, δεν είναι περαστικός. Αντιλαμβάνεται τώρα τι εννοούσα κι εγώ ως Υπουργός, τι εννοούσε και ο κ. Λιάνης ως Υφυπουργός και πόσο δίκιο είχαμε.
Όμως θα ήθελα να ενημερώσετε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος και θα υπογράψει αναγκαστικά τον ψηφισμένο νόμο, γιατί πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη του και στις δικές του ρυθμίσεις για μια σειρά από θέματα που έχουμε παρατηρήσει ότι αποκλίνουν από την αρχή της αναλογικότητας και από το πλαίσιο, το φιλοσοφικό και αξιακό πλαίσιο του ποινικού φιλελευθερισμού.
(GK)
(4MB)
Νομίζω ότι καλό θα ήταν, κύριε Υπουργέ, να έχετε ανοικτά τα αυτιά σας στις παρατηρήσεις, ιδίως τις παρατηρήσεις συναδέλφων που έχουν ζήσει τα προβλήματα και που μπορούν με πολύ συγκεκριμένο και πρακτικό τρόπο να βοηθήσουν στη βελτίωση των διατάξεων.
Είδα με χαρά ότι ήδη από τη φάση της Επιτροπής δεχθήκατε κάποια πράγματα και βελτιώσατε διατάξεις. Για παράδειγμα, δεχθήκατε να υπάρχει ένα τριμελές ελεγκτικό όργανο, κατά τα πρότυπα του ελεγκτικού οργάνου που λειτούργησε στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων.
Και βεβαίως είναι προφανές ότι κανείς δεν μπορεί να υπερβεί ούτε το Σύνταγμα ούτε την κοινοτική νομοθεσία, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της Οργανωτικής Επιτροπής, διότι πάντα ισχύει ούτως ή άλλως και το Σύνταγμα και η ευρωπαϊκή κοινοτική νομοθεσία και αυτό να το έχουν καλά στο μυαλό τους όποιοι αναλάβουν να διοικήσουν και να διαχειριστούν τα θέματα αυτά, πέραν της ΕΥΔΕ βεβαίως και πέραν των τεχνικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που εφαρμόζει μια νομοθεσία περί δημοσίων έργων λίγο ή πολύ γνωστή.
Κρατήστε, λοιπόν, τις σημειώσεις που πρέπει να κρατήσετε και να εκτιμήσετε τον τρόπο, με τον οποίο αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά το ΠΑ.ΣΟ.Κ. τώρα, έχοντας συνείδηση ότι όπως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, κάποια δικά μας στελέχη θα είναι αυτά που θα έχουν την ευθύνη να ολοκληρώσουν αυτή την προσπάθεια και να παρουσιάσουν το πλήρες πρόγραμμα των Μεσογειακών Αγώνων του 2013, που ελπίζουμε να είναι μία πολύ καλή συνέχεια στην αλυσίδα των θετικών εντυπώσεων της χώρας μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γεώργιος Νικητιάδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Σγουρίδη, ενώνω τη φωνή μου μαζί σας σε όσα είπατε προηγουμένως.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι βέβαιο ότι όλοι αποδεχόμαστε πως η οργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων αποτελεί ένα τεράστιο διεθνές αθλητικό γεγονός, ένα αθλητικό γεγονός το οποίο μπορεί να έχει για τη χώρα μας εθνικά οφέλη, μπορεί να έχει για τη χώρα μας αναπτυξιακά οφέλη, μπορεί να έχει για τη χώρα μας τουριστικά οφέλη και βέβαια αυτά τα τελευταία υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν οι Αγώνες με μια άλλη κυβέρνηση.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ)
Γιατί αν δούμε τι έγινε με τα τουριστικά οφέλη που είχαμε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούμε να αισθανόμαστε αισιόδοξοι ότι θα έχουμε τα τουριστικά οφέλη που μπορεί να έχει ένα τέτοιο γεγονός, όταν γίνεται στη χώρα σου.
Με όλα αυτά, λοιπόν, εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσαμε να μην δεχθούμε επί της αρχής το νομοσχέδιο, αλλά κυρίως για να μην πω μόνο γι’ αυτά. Διότι η Νέα Δημοκρατία με το νομοθέτημα που φέρνει, νομίζω ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μας κάνει ακόμα και επί της αρχής να προβληματιζόμαστε.
Κύριε Ιωαννίδη, σέβομαι απολύτως την προσφορά σας στον αθλητισμό. Θεωρώ ότι είστε έντιμος κι ένας άνθρωπος με καλή πρόθεση, αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτά δεν αρκούν για να μπορέσει κάποιος να οργανώσει με επιτυχία αντίστοιχους Αγώνες και αυτά δεν αρκούν, για να μπορέσει πολιτικά να τοποθετηθεί και να αντιπαρατεθεί, όταν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
Πρέπει να σας πω ότι έμεινα άναυδος, όταν μετά τη δεκαεξάλεπτη ομιλία σας κλείσατε λέγοντας ότι αύριο θα αναφερθείτε και στο νομοσχέδιο, εσείς, ο κατ’ εξοχήν εισάγων το νομοσχέδιο αυτό στο Εθνικό Κοινοβούλιο και ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος να θέσει τα πολιτικά ζητήματα που σχετίζονται με αυτό το νομοσχέδιο.
Θα διατυπώσω τις ενστάσεις μου επί της αρχής για το νομοσχέδιο, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο που προβλέπεται γι’ αυτή την εταιρεία, την ανώνυμη εταιρεία που θα διευκολύνει την οργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων, διορίζεται ολόκληρο από τον Υπουργό! Ένας θεσμικός δεν είχε η Κυβέρνηση την ευαισθησία να αποδεχθεί ότι θα πρέπει να υπάρχει στο Διοικητικό Συμβούλιο;
Με τους Ολυμπιακούς Αγώνες υπήρχαν θεσμικοί. Εσείς δεν προβληματιστήκατε; Δηλαδή, τι θα πείτε στο δήμαρχο του Βόλου ή της Λάρισας; Τι θα πείτε στα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων; Έναν θεσμικό δεν μπορούσατε να κατοχυρώσετε μέσα από το νόμο; Δηλαδή, ο Υπουργός όποιους θέλει –ή για να το πω με λαϊκότερη έκφραση- όποιους γουστάρει θα είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου;
(DP)
(GK)
Για να δείτε καμιά φορά και την προχειρότητα –επαναλαμβάνω ότι δεν νομίζω ότι είναι δική σας η ευθύνη σε ό,τι αφορά τις διατυπώσεις- λέω το εξής:
Έρχεστε και φέρνετε κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις και λέτε ότι η παράγραφος 3 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συγκρότησή του σε σώμα αποφασίζει τη συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής αποτελούμενης από πέντε μέλη κατά ανώτατο όριο. Επικεφαλής της Επιτροπής ορίζεται ο διευθύνων σύμβουλος. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύνανται να αποτελέσουν μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής».
Πέρα από οποιεσδήποτε ουσιαστικές ενστάσεις –και σας παρακαλώ, σημειώστε το, γιατί αύριο-μεθαύριο θα ψάχνετε και δεν θα μπορείτε να εφαρμόσετε το νόμο- ακούστε τούτο: Αυτό που φέρατε τώρα αντικαθιστά αυτό που θα σας διαβάσω, που είναι το προηγούμενο και λέει:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συγκρότησή του σε σώμα αποφασίζει τη συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής αποτελούμενης από πέντε μέλη κατά ανώτατο όριο. Τα καθήκοντα της Εκτελεστικής Επιτροπής θα είναι συγκεκριμένα και διακριτά και θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου».
Αυτό λέγατε στο προηγούμενο και εδώ το εξαφανίσατε. Και εγώ ερωτώ: Ποιος θα καθορίζει τις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής, αφού το απαλείψατε και δεν σκεφθήκατε να βάλετε και εδώ αυτό που θέλατε, ανεξαρτήτως του αν διαφωνούμε ή δεν διαφωνούμε.
Παρακαλώ, προσέξτε το γιατί νομοτεχνική παρατήρηση είναι, αλλά –προς Θεού!- οδηγεί σε αδιέξοδο τη λειτουργία που εσείς επιθυμείτε, χωρίς να υπεισέλθω –το επαναλαμβάνω- στο ότι δεν είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και δεν καταλαβαίνω γιατί φοβάστε να είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Έρχομαι τώρα σ’ ένα άλλο θέμα. Λέει ότι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού –προσέξτε το εσείς που είσαστε ένας κατ’ εξοχήν εντιμότατος, κατά την εκτίμησή μου, πολιτικός- δεσμεύουν την εταιρεία. Δηλαδή, ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος υπογράφει έχων την εξουσιοδότηση για την εταιρεία μία συναλλαγή που δεν έχει καμία σχέση με τους Μεσογειακούς Αγώνες. Δεσμεύεται η εταιρεία να πληρώσει, δεσμεύεται η εταιρεία να αποζημιώσει και το λέτε στο νόμο. Και μην έλθει κάποιος να μου πει ότι ο νόμος περί ανωνύμων εταιρειών θέτει παρόμοια ζητήματα, διότι ακόμη κι αν ήταν έτσι –που δεν είναι έτσι- θα μπορούσατε με το νόμο το δικό σας –νόμο κάνουμε εδώ πέρα, ό,τι θέλουμε εμείς μπορούμε να ψηφίσουμε- να προβλέψετε ότι εάν οποιαδήποτε συναλλαγή υπογραφεί που εκφεύγει των εταιρικών σκοπών, αυτή να μη δημιουργεί αξιώσεις στην άλλη πλευρά.
Να σας πω για τη δια περιφοράς δυνατότητα να αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως είχε κάνει τότε ο Άρειος Πάγος να αποφασίσει δια τηλεφώνου και να γίνουμε ρεζίλι; Γιατί; Γιατί τόσο σημαντικά θέματα μπορεί να αποφασίζονται δια περιφοράς; Να πάρουμε, δηλαδή, τηλέφωνο λέγοντας «ψηφίζεις», «δεν ψηφίζεις» και εκ των υστέρων να βάζουμε υπογραφές; Γιατί; Για ποιο λόγο; Γιατί τόση σπουδή; Δύο χρόνια έχετε μπροστά σας.
Έπειτα λέει ότι η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια για συγχωνεύσεις, για διάσπαση, για μετατροπή. Αυτά υπάρχουν στο άρθρο 16. Τι έχετε κατά νου; Υπάρχει περίπτωση αυτή η ανώνυμη εταιρεία να συγχωνευθεί με κάποια άλλη;
Τι πάει να πει «να συγχωνευθεί»; Με ποιον θα συγχωνευθεί; Με ποιον θα διασπαστεί; Πώς θα εξελιχθεί; Δεν θα είναι μία ανώνυμη εταιρεία από την αρχή μέχρι το τέλος που θα κάνει τα έργα; Θα συγχωνευθεί με κάποια άλλη από τον ιδιωτικό τομέα; Κι αν γίνει αυτό έρχεστε και μου λέτε ότι θα αποσπώνται υπάλληλοι από τα υπουργεία για να πηγαίνουν να εργάζονται σ’ αυτή την εταιρεία; Να πληρώνονται από τα υπουργεία και να έχει συγχωνευθεί αυτή με μία ιδιωτική εταιρεία και να πληρώνει το Δημόσιο αυτούς που θα κερδίζουν με την ιδιωτική εταιρεία;
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Προσλήψεις προσωπικού: Τι πάει να πει δημόσια προκήρυξη, έτσι γενικά; Με ποια διαδικασία θα προσληφθούν ; Αλλά νομίζω εν τη ειλικρινεία σας είπατε ότι κάναμε μία ανώνυμη εταιρεία –εδώ το είπατε- για να μπορείς να προσλάβεις τους ανθρώπους που θέλεις. Και περί αυτού πρόκειται.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Όχι, λάθος έχετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΙΤΙΑΔΗΣ: Στα πρακτικά έτσι είναι γραμμένο. Δείτε το και διορθώστε το. Εγώ σας τονίζω ότι είναι έτσι. Το κατέγραψα, όπως ακριβώς το είπατε. Μακάρι να μην είναι έτσι. Εμείς είναι προφανές ότι θέλουμε κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΙΤΙΑΔΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Να πω κάτι που αφορά τους δικηγόρους. Νομική υπηρεσία: Θα προσλάβει τέσσερις δικηγόρους «αυξημένων προσόντων». Αυτή είναι η διατύπωση.
(DE)
(DP)
Τι σημαίνει «αυξημένων προσόντων»; Δεν έχει διατυπωθεί μέχρι σήμερα από την επιστήμη τη νομική, ούτε από το δικαιακό μας σύστημα, ούτε από πουθενά. Και προσέξτε τώρα τι λέει: Θα προσλάβουμε τους τέσσερις, δηλαδή, θα πάρουμε τέσσερις δικούς μας και για συγκεκριμένη υπόθεση θα μπορούμε να ορίζουμε άλλο δικηγόρο. Δηλαδή, θα πάρουμε που θα πάρουμε τέσσερις, που μπορεί και να μην είναι ικανοί, διότι δεν προβλέπεται πως θα τους πάρουμε και αν βρούμε τα ζόρια σε κανένα ποινικό, σε καμία χονδρή υπόθεση, να μπορούμε να πάρουμε και πέμπτο δικηγόρο για να μας ξελασπώσει.
Πού τα βρήκατε όλα αυτά, Νομική Υπηρεσία, τέσσερα άτομα για τους Μεσογειακούς Αγώνες και να μπορείτε να προσλαμβάνετε και πέμπτο;
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ: Κλείνοντας, για το θέμα των Special Olympics, επειδή αναφερθήκατε, κύριε Υπουργέ, σας πληροφορώ ότι δεν υπάρχει νόμος μέχρι σήμερα να καθορίζει τη λειτουργία των Special Olympics. Διεθνείς νόμοι καθορίζουν πώς γίνονται οι Special Olympics, αλλά το όργανο που σήμερα διαχειρίζεται την υπόθεση Special Olympics στην Ελλάδα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Κλείστε, κύριε Νικητιάδη. Κλείστε, παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ: …μόνο με Υπουργικές αποφάσεις έχει καθοριστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Μάλιστα. Ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ: Και θα πρέπει να το δείτε. Και τα λέω σε εσάς, γιατί πιστεύω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Κύριε Νικητιάδη, παρακαλώ τελειώσατε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Ευχαριστώ και εγώ.
Κύριε Λιντζέρη, σας βλέπω ότι είστε οπαδός της Δωδεκανήσου. Εκεί θα παραθερίσετε απόψε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ: Για να γραφεί «παρατεταμένα χειροκροτήματα», κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Ο Υπουργός ορίζει, αλλά είναι ξεκαθαρισμένο ότι είναι το λιγότερο πέντε άτομα ex officio. Είναι οι τρεις δήμαρχοι και είναι τα δύο άτομα, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματεύς της ΕΟΕ. Επομένως, αυτά…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ: Το λέει ο νόμος, κύριε Υπουργέ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Βιάζεστε, βιάζεστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ: Το λέει ο νόμος, κύριε Υπουργέ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Μα, βιάζεστε. Θέλετε να τα πείτε; Πέστε τα. Κανένας δεν πληρώνει εφορία όταν λέει. Πέστε τα. Μα, λέει: Θα ορίσει ο Υπουργός. Δε γίνεται, λοιπόν, να ορίσει και άτομα, όπως είναι οι τρεις δήμαρχοι, Βόλου, Νέας Ιωνίας και Λάρισας, να μην είναι στην Επιτροπή και να μην είναι ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματεύς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Να υπάρχει θεσμική εκπροσώπηση. Είναι σαφές αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Όχι, ένα λεπτό.
Δεύτερον. Δια περιφοράς. Όταν θέλει να πάρει μια καθαρίστρια θα πρέπει -γι αυτό μιλάμε, όχι για σοβαρά θέματα- να μαζεύονται όλοι και να πληρώνουν και να έχουμε όλα αυτά τα έξοδα τα οποία για μία απόφαση, η οποία δια περιφοράς μπορεί να γίνει; Δε μιλάμε για σοβαρά θέματα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ: Επουσιώδη. Προσθέστε το.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Ναι. Επουσιώδη. Θα το βάλουμε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ: Προσθέστε το: Για επουσιώδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Ακούστε. Μα, δε μπορεί…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ: Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά βοηθάμε. Για επουσιώδη θέματα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Εντάξει. Τα λέτε με καλή πίστη και τα δεχόμαστε.
Τα Special Olympics, ο ν. 2725/1999 -ο Φούρας τον έκανε- μιλάει για το τι είναι οι οργανωτικές επιτροπές και πώς λειτουργούν. Έχουν γίνει πάρα πολλές οργανωτικές επιτροπές και μία από τις οργανωτικές επιτροπές είναι τα Special Olympics.
Το ίδιο ακριβώς μέχρι τώρα ήταν και οι Μεσογειακοί Αγώνες, Οργανωτική Επιτροπή και Εκτελεστική Επιτροπή. Και η Εκτελεστική Επιτροπή πλέον, αυτό που γινόταν βάσει του αθλητικού νόμου μέχρι τώρα, το μεταφέρουμε και το κάνουμε Α.Ε., για να βοηθήσουμε να γίνονται πιο γρήγορα και πιο ευέλικτα τα σχήματα. Και όταν χρειαζόμαστε κάποιον, εάν θέλουμε έναν άνθρωπο που έχει μία εξειδίκευση που δε μπορούμε να τη βρούμε μέσα στους δικούς μας εργαζόμενους, εάν τυχόν είναι οργανωτική επιτροπή, έχει δικαίωμα μέχρι τρεις και έξι μήνες. Δε θα έρθει κάποιος άνθρωπος να αφήσει τη δουλειά του για να δουλέψει τους τρεις μήνες ή τους έξι, ενώ στην ανώνυμη εταιρεία μπορείς να το κάνεις ένα χρόνο, δύο χρόνια.
Αυτή είναι η διαφορά και το λέω, για να καταλαβαίνουμε ότι ούτε είναι δυνατόν ποτέ δήμαρχοι να μείνουν έξω, δήμαρχοι που διεκδίκησαν, που κέρδισαν…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Γράψτε το.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Μα, το λέω ξεκάθαρα. Να σας πω κάτι; Ξέρετε πόσοι δήμαρχοι ήθελαν; Ήθελε ο παλιός ο δήμαρχος, ο καινούργιος, ο νομάρχης. Εγώ λέω, λοιπόν: Οι δήμαρχοι οι τρεις, γιατί ο Νέας Ιωνίας είναι τα αθλητικά έργα, είναι το Μεσογειακό Χωριό, οι άλλοι δύο δήμαρχοι διεκδίκησαν και κέρδισαν τους Μεσογειακούς Αγώνες, επομένως, θα είναι σίγουρα. Διότι, πράγματι το λέω, για να το ξεκαθαρίσω, για να μην γίνεται η συζήτηση αυτή, ότι είναι ex officio, όπως είναι και ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΕ.
Με αυτά τα πέντε άτομα ξεκινούμε και μετά είναι όποιος άλλος μπορεί να μπει. Το λέω για να το ξεκαθαρίσω, γιατί πράγματι, έτσι όπως είναι, μπορεί να πιστεύετε ότι, αν είναι δυνατόν, να τους βγάλουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγούνε. Έχουν προσφέρει και θα προσφέρουν μέχρι το τέλος στους Μεσογειακούς Αγώνες και μακάρι να είναι από πάνω, όπως είναι μέχρι τώρα και να βοηθούν.
(LM)
(DE)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο Νομό Λακωνίας, Καθηγητής κύριος Γρηγοράκος.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με ένα παράπονο. Το παράπονο της Λακωνίας είναι ότι μια πόλη σύμβολο, όπως η Σπάρτη, δεν έχει τιμηθεί ανάλογα, όπως έχουν τιμηθεί άλλες πόλεις.
Εγώ δεν έχω εμπόλεμη κατάσταση με καμία πόλη. Η Αθήνα τιμήθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τιμώνται τώρα οι πόλεις της Θεσσαλίας, ο Βόλος και η Λάρισα, έχει επανειλημμένως τιμηθεί η Θεσσαλονίκη. Αυτή η πατρίδα μου η Σπάρτη, με τόσο μεγάλη ιστορία που μπορεί να σας την πει και ο σύμβουλός σας ο κ. Μαρτάκος, ο οποίος έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο, πιστεύω να το έχετε διαβάσει …
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Το έχω προλογίσει τρεις φορές.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Πολύ ωραία, λοιπόν.
… έχει το δικαίωμα να έχει παράπονο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Μπορώ να σας διακόψω για ένα δευτερόλεπτο;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Μπορείτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Επειδή με κτυπάτε σε ευαίσθητες χορδές, θα πω ότι είναι αδικημένη πράγματι η Λακωνία. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Παντού είναι αδικημένη.
Έχω πει και στους Βουλευτές και θα ενημέρωνα και τους υπολοίπους ότι θέλω να πάω κάτω για να δω τι ελλείψεις έχουν, τουλάχιστον εγώ να προσφέρω ό,τι καλύτερο μπορώ σ’ αυτή την περιοχή, η οποία πράγματι είναι αδικημένη. Το λέω και ήθελα να γραφτεί κιόλας και συμφωνώ μαζί σας.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Αν και προνομιακή η παράταξή σας στο Νομό αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Συμφωνώ σε αυτά που είπατε ότι είναι αδικία.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Πολύ ωραία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Και ο κ. Μαρτάκος, επειδή είναι Λάκωνας, ξέρει αν τα λέω με την ψυχή μου ή όχι.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Δεύτερον. Είπατε προηγουμένως για κάποια χρήματα, για 28.000.000, ότι είναι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και ότι τα έργα θα κοστίσουν περίπου 81.000.000. Ο Δήμαρχος Βόλου είπε ένα ποσόν.
Εγώ δεν μπαίνω σ’ αυτά, κύριε Υπουργέ. Ξέρω ότι είστε ένας έντιμος πολιτικός. Δεν έχετε δώσει δικαίωμα σε κανέναν να αμφισβητήσει την εντιμότητά σας. Μπορεί κάποιοι να αμφισβητήσουν τα άλλα σας προσόντα στην προπονητική ή στον αθλητισμό ή σε οτιδήποτε άλλο, αλλά στην πολιτική σας εντιμότητα όχι.
Θέλω να σας πω, λοιπόν, το εξής. Δεν μπορούμε να παίρνουμε θέση και να βάζουμε το στήθος μας για κάποιους άλλους. Το λέω αυτό, γιατί ένα έργο που είχε ξεκινήσει έξω από τη Σπάρτη και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το είχε προκηρύξει με 48.000.000 ευρώ. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία λέγοντας ότι θα κάνει περικοπές σε όλα και ότι όλα αυτά γίνονταν ανέντιμα και προκήρυξε το έργο με 32.000.000 ευρώ. Τώρα το έργο, μετά από πέντε χρόνια, έχει φτάσει 64.000.000 ευρώ και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Ολημερίς το φτιάχνανε, το βράδυ γκρεμιζόταν.
Στο νομοσχέδιο τώρα, κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου με τα λόγια ενός σημαντικού ανθρώπου για τον ελληνικό αθλητισμό, αλλά και για την ελληνική πεζογραφία.
«Στην Αθήνα» είχε πει «ασφαλώς δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να διοργανώσουμε μεγαλοπρεπείς γιορτές, αλλά ταις πολλαίς ελλείψεις μας θα αναπληρώσει η εγκαρδιότητα της υποδοχής μας. Δεν θα προσφέρουμε στους επισκέπτες μας διασκεδάσεις άξιες προς την περίσταση, αλλά έχουμε να δείξουμε τα μνημεία και τον πολιτισμό της αρχαιότητας και να τους οδηγήσουμε στους τόπους όπου τελούσαν οι Αρχαίοι Έλληνες τους αγώνες τους».
Αυτός ήταν ο εμπνευσμένος λόγος που εκφωνήθηκε από το συγγραφέα του περιλάλητου Λουκή Λάρα, που γαλούχησε γενιές ελληνοπαίδων, τον Έλληνα λόγιο, ποιητή, πεζογράφο, Δημήτριο Βικέλα. Ήταν το 1894, σε ένα Συνέδριο στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης που έγινε από τις 16 έως τις 23 Ιουνίου, όταν ο Βαρόνος Πιερ Ντε Κουμπερτέν παρουσίασε τις ιδέες του για την αναβίωση των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων.
Οι κανονισμοί που έθεσε ο Βαρόνος ήταν σαφείς. Ο πρώτος Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής έπρεπε να είναι από τη χώρα η οποία θα διοργάνωνε τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και πίστευε βέβαια ότι θα είναι το Παρίσι. Έγινε, όμως, η μεγάλη ανατροπή κι έτσι, ο Δημήτριος Βικέλας ήταν ο πρώτος Πρόεδρος των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 1896.
Ο ίδιος ήταν απλά εκεί, αυτός ο μεγάλος Έλληνας άνδρας, επειδή βρισκόταν σαν αντιπρόσωπος του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου. Από εκεί και πέρα, αυτή και μόνο η τοποθέτησή του ήταν η ικανή και η κύρια αιτία να βγει ένας ανεπανάληπτος ενθουσιασμός, απρόσμενος για την ελληνική γοητεία του πολιτισμού κι έτσι, λοιπόν, κερδήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες για το 1896.
(KO)
(4LM)
Έτσι, ιδρύθηκε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, της οποίας πρώτος Πρόεδρος ήταν ο Βικέλας. Έτσι, λοιπόν, έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα.
Ερχόμαστε τώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Η επιτυχημένη διοργάνωση των Αγώνων οφείλεται σε ένα σημαντικό βαθμό στην εγκαρδιότητα της υποδοχής μας, όπως είχε πει ο Βικέλας. Έτσι, λοιπόν, εμείς δεν στερηθήκαμε ούτε στερήσαμε από κανέναν τη φιλοξενία, τη ζεστασιά και το φιλότιμο των εθελοντών μας που άφησαν το ανεξίτηλο σημάδι τους στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Όμως, αυτή είναι η μία άποψη των Ολυμπιακών Αγώνων.
Η άλλη είναι αυτή των υπέρογκων ποσών που δαπανήθηκαν για λόγους εξω-αγωνιστικούς και της πλήρους εγκατάλειψης από την Κυβέρνηση όλων αυτών των υπερσύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων που τόσο ακριβά πλήρωσε και θα συνεχίσει να πληρώνει ο ελληνικός λαός.
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι δέκατοι έβδομοι Μεσογειακοί Αγώνες θα γίνουν το καλοκαίρι του 2013 στην Ελλάδα, στην περιφέρεια, στο Βόλο, στη Λάρισα και στις άλλες πόλεις της Θεσσαλίας. Θα γίνουν στη χώρα του Ιάσωνα και της Έλλης, θα γίνουν στη χώρα των Αργοναυτών, στη Θεσσαλία, στη χώρα του Αχιλλέα, τη χώρα των γενναίων Μυρμιδόνων, του Ολύμπου και των Θεών του. Θα έχουν τόσα πολλά να μάθουν όσοι έρθουν εδώ τότε και θα έρθουν πάρα πολλοί. Θα είναι πολύ μεγάλοι αγώνες. Θα έρθουν, λοιπόν, πολλοί για να γνωρίσουν την ιστορία μας, να τους πούμε ότι στη ζωή υπάρχουν και αξίες και όταν αγωνίζεται κανείς, τότε υπάρχουν και χρυσόμαλλα δέρατα που μπορεί να τα κερδίσει κανείς μέσα από την εντιμότητα και μέσα από το «ευ αγωνίζεσθαι».
Έτσι, λοιπόν, σ’ αυτούς τους ανθρώπους που θα έρθουν τότε πρέπει να πούμε -και πρέπει από σήμερα να τους το πούμε- ότι υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα και ότι δεν υπάρχει μόνο η Ελλάδα του Βατοπεδίου, της Siemens και των ομολόγων. Υπάρχουν Έλληνες που ονειρεύονται, υπάρχουν παιδιά που ονειρεύονται και θα συνεχίσουν να ονειρεύονται, επειδή είναι Έλληνες.
Έτσι, λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι οι Μεσογειακοί Αγώνες είναι ένα καινούριο καλό εθνικό χαρτί. Όπως και να το δει κανείς, οι Μεσογειακοί Αγώνες θα ωφελήσουν και κυρίως θα ωφελήσουν από τη χρηστή διαχείριση του εγχειρήματος.
Οι Μεσογειακοί Αγώνες είναι η δεύτερη σε μέγεθος μετά την Ολυμπιάδα διοργάνωση που υπάρχει στον κόσμο. Αυτή η διοργάνωση ξεπερνά ακόμα και τους σημερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
Έτσι, λοιπόν, οι Μεσογειακοί Αγώνες είναι οι αγώνες των αθλητών. Όχι των προβεβλημένων αθλητών, αλλά αυτών οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν μέσα στους στίβους. Είναι αλήθεια ότι έχουν αλλάξει πολλά, κύριε Υπουργέ, στον αθλητισμό. Όμως, και στο μυαλό των υποψιασμένων πολιτών έρχεται αμέσως ο ανελέητος ανταγωνισμός, το ντόπινγκ, το χρήμα και η δόξα που τα είδαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου.
Αυτήν την καχυποψία που αιωρείται πάνω από τον αθλητισμό εμείς, κύριε Υπουργέ, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με συνεννόηση, συναίνεση και τόλμη. Η αποτυχία τόσων ετών έχει στοιχειώσει τέτοιου είδους προσπάθειες και έχει αποκαλύψει σαπίλα, διαπλοκή και διαφθορά στον ελληνικό παραγοντικό αθλητισμό, τον οποίο εσείς επανειλημμένως έχετε καταγγείλει.
Σήμερα καλούμαστε όλοι να σταθούμε με υπευθυνότητα απέναντι σε λάθη που αγκυροβόλησαν την Ελλάδα στο 2004 και έγιναν στρατηγικά σφάλματα που διέπραξαν οι δικές σας κυβερνήσεις. Όμως, και εμείς κάνουμε την αυτοκριτική μας γι’ αυτό.
(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ειδικά η ερήμωση ειδικά διαμορφωμένων χώρων, το μαράζωμα των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, η απώλεια της δυναμικής που αναπτύχθηκε από την παγκόσμια προβολή της χώρας μας κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, η τόνωση του τουρισμού, όλα αυτά, η μοναδική αύρα που περιέβαλε την Αθήνα και την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2004 χάθηκε ή για την ακρίβεια πετάχτηκε χωρίς όραμα και χωρίς στρατηγική για τη χώρα.
Η αδιαφορία και ο μικροκομματισμός κυριάρχησαν όλα αυτά τα χρόνια και σήμερα, παρά τη δική σας επιμονή –πραγματικά εγώ βλέπω ότι επιμένετε και αγωνίζεστε- το νομοσχέδιο αυτό είναι ένα καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας των Ολυμπιακών Αγώνων.
Ας μην απολέσουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ευκαιρία που μας δίνεται. Η Ελλάδα είναι χώρα-κλειδί στη Μεσόγειο. Διαμορφώνει αποφασιστικό ρόλο στην περιοχή και αποτελεί μόνιμη έδρα της Διεθνούς Επιτροπής των Μεσογειακών Αγώνων. Η περιφέρεια έχει παραγκωνιστεί τα τελευταία χρόνια και μπορεί να αναζωογονηθεί σε σημαντικό βαθμό από αυτή τη συγκυρία. Δεν θα γίνουν κοσμοϊστορικές αλλαγές μ’ αυτό το νομοσχέδιο ούτε με τους Μεσογειακούς Αγώνες στη Λάρισα και στο Βόλο. Όμως, κάποια πράγματα μπορούν να βελτιωθούν τόσο στους νομούς που θα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες όσο και στους άλλους νομούς γύρω. Οι σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και τα έργα υποδομής στις πόλεις της Θεσσαλίας πρέπει αυτή τη φορά να μείνουν κληροδοτήματα προστιθέμενης αξίας βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών και τονώνοντας την τοπική περιφερειακή οικονομία και ανάπτυξη.
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι, όπως δείχνουν τα πολιτικά γεγονότα, η επόμενη κυβέρνηση θα είναι του ΠΑ.ΣΟ.Κ., η οποία και θα διαχειριστεί τη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων του Βόλου, όπως έγινε βέβαια με τη δική σας Κυβέρνηση που διαχειρίστηκε τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004.
(NP)
(4KO)
Η ευθύνη που βρίσκεται ενώπιόν μας είναι μεγάλη. Είναι ευθύνη όλων μας. Μεγάλη ευθύνη σημαίνει πολλή δουλειά, ευέλικτη προσέγγιση, σφυρηλατημένη εθνική λαϊκή ενότητα και πάνω απ’ όλα, κύριε Υπουργέ, όχι σπατάλη στο χρήμα του λαού. Γι’ αυτό και οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Πετύχαμε όλοι μαζί –εγώ ο λέω αυτό- να διορθώσουμε και να απαλείψουμε ή να παραλείψουμε και να προσθέσουμε κάτι σε αυτό το νομοσχέδιο. Υπάρχουν ακόμη πολλά που μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα και από τους Έλληνες. Εγώ δεν έχω χάσει την ελπίδα μου. Πιστεύω ότι αυτήν την προσπάθεια πρέπει να τη στηρίξουμε όλοι, διότι είναι αληθινή και πάνω απ’ όλα είναι μια εθνική υπόθεση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ: Και εκ Λακωνίας, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Σας βλέπω ανήσυχο, κύριε Λιντζέρη. Τι συμβαίνει;
Είχε ρομαντικά στοιχεία, είχε και ιστορικά στοιχεία η αγόρευση του συναδέλφου. Ε, τα πολιτικά στοιχεία δεν μας βρίσκουν όλους συμφώνους. Όμως, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Το λόγο έχει ο κ. Σαμπαζιώτης, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Νομό Μεσσηνίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Μεσογειακοί Αγώνες του 2013 αποτελούν ένα πραγματικά μεγάλο και διεθνές γεγονός, που έχει όχι μόνο τοπικό ή περιφερειακό χαρακτήρα, αλλά έχει σίγουρα εθνικό χαρακτήρα. Είναι οι δεύτεροι σε μέγεθος αθλητικοί αγώνες μετά τους Ολυμπιακούς από άποψη συμμετοχής χωρών, αριθμού αθλητών, συνοδών και επίσημων καλεσμένων. Θα συγκεντρωθούν περίπου 3.300 αθλητές, 1.500 δημοσιογράφοι, 900 μέλη της μεσογειακής οικογένειας, 10.000 εθελοντές και 500.000 θεατές. Θα συμμετάσχουν 23 μεσογειακές χώρες από τρεις ηπείρους: την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική.
Οι Μεσογειακοί Αγώνες έχον ένα ιδιαίτερο στίγμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί απευθύνονται στις χώρες και στους λαούς της Μεσογείου. Είναι μια λεκάνη που φιλοξενεί τόσο διαφορετικούς πολιτισμούς, μια λεκάνη που έχει γνωρίσει έντονα πάθη, μια λεκάνη που τη θέλουμε αναμφίβολα θάλασσα ειρήνης και πολιτισμού.
Παράλληλα, είναι μια ευκαιρία για τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αυτούς τους αγώνες να αναπτύξουν την αστική τους υποδομή και, βεβαίως, να δημιουργήσουν πάνω απ’ όλα δεσμούς φιλίας, συνεργασίας και πολιτισμού με άλλες πόλεις.
Για τους λόγους, λοιπόν, αυτούς έχουν δίκαια χαρακτηριστεί απ’ όλους οι συγκεκριμένοι αγώνες ως ένα μεγάλο γεγονός με αθλητικό, πολιτισμικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα.
Με γνώμονα, λοιπόν, αυτά η Κυβέρνηση τη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων από το Βόλο και τη Λάρισα δεν τη θεώρησε ως ένα απλό γεγονός που πραγματοποιείται μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αλλά ως μία ισχυρή παράμετρο, για να ενισχύσει την περιφερειακή ανάπτυξη με έργα και δράσεις, αλλά και σημαντικές παρεμβάσεις.
Η πολιτεία, πέρα από τη διεκδίκηση και την επιτυχία της ανάθεσης στην Ελλάδα της τέλεσης των αγώνων, προχώρησε με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ενήργησε αμέσως, ώστε το έργο της προετοιμασίας της διοργάνωσης να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. Γι’ αυτό το λόγο και δημιουργήθηκε η πρώτη οργανωτική επιτροπή μεσογειακών αγώνων. Σήμερα λειτουργεί στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου και οι διατάξεις αυτού του αθλητικού νόμου τις παρέχουν τη δυνατότητα της ευελιξίας και της ταχύτητας στη συγκρότηση των επιτροπών.
Σήμερα με το νομοσχέδιο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάνουμε ένα νέο μεγάλο εγχείρημα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, διότι ιδρύουμε μια επιχείρηση Α.Ε., με τίτλο «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων – Βόλος 2013», που η επιτυχία της στελέχωσης και της λειτουργίας θα κρίνει την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και την επιτυχή τέλεση των αγώνων, αλλά προπάντων τη σωστή κατασκευή όλων των προβλεπομένων έργων και αθλητικών εγκαταστάσεων, που έχουν προβλεφθεί μέσα από το φάκελο διεκδίκησης, όπως αυτός τροποποιήθηκε μετά τις συναντήσεις της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων.»
Συνεπώς, σήμερα συστήνεται ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, που πρόκειται να λειτουργήσει, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και θα τελεί, βεβαίως, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να είναι μέχρι 15 μέλη. Μέσα στο νομοσχέδιο προτείνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Πολιτισμού να ορίζονται και να καθορίζονται οι μηνιαίες αποδοχές του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, οι οποίες, βεβαίως, πρέπει να είναι λελογισμένες και να συναρτώνται άμεσα με την αποτελεσματικότητα.
Εδώ πιστεύουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και αγαπητέ, κύριε Υπουργέ, ότι θα πρέπει η συμμετοχή των μελών να είναι τιμητική και άμισθη.
(TR)
(4NP)
Δηλαδή, όποιος θέλει να προσφέρει μέσα από αυτές τις επιτροπές, θα πρέπει να προσφέρει άμισθα -τέτοιους ανθρώπους έχουμε πολλούς- και μάλιστα να το θεωρεί ότι είναι και ιδιαίτερη τιμή του.
Επίσης, προβλέπεται ότι η σύσταση οργανωτικής επιτροπής αποτελούμενη από ανώτατο όριο από τριάντα μέλη και εδώ βεβαίως το Διοικητικό Συμβούλιο που θα πάρει αυτή την απόφαση, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, ώστε αυτές οι επιτροπές να έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα….
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Έχει αλλάξει, είναι μέχρι πέντε μέλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ: Μέχρι πέντε μέλη. Πολύ ωραία!
Έχουν λοιπόν συγκεκριμένα καθήκοντα όπως αγωνιστικό, υποδομής, διοικητικής υποστήριξης αλλά να είναι επίσης ευέλικτες και αποτελεσματικές.
Σχετικά με το θέμα του προσωπικού θα ήθελα να πω ότι είναι ένα σημαντικό θέμα, διότι πολλοί νομίζουν ότι τέτοιες οργανωτικές επιτροπές, πιθανόν να είναι και ένας εύκολος τρόπος για να αυξήσουν το εισόδημά τους. Όμως, αυτές οι οργανωτικές επιτροπές δεν είναι τέτοιο καταφύγιο, αλλά είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να πετύχουμε ένα στόχο και ένα όραμα για την περιοχή. Γι’ αυτό και όσοι θέλουν να αποσπασθούν από το δημόσιο, πρέπει να πάνε εκεί με το μισθό τους και τα επιδόματα που έπαιρναν στην οργανική τους θέση, χωρίς καμία μα καμία πρόσθετη αμοιβή.
Η ανάληψη των Μεσογειακών Αγώνων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τη χώρα μας, είναι μία μεγάλη στιγμή για την ελληνική περιφέρεια, γιατί είναι οι μεγαλύτεροι αγώνες που έχουν γίνει ως τώρα εκτός Αθηνών.
Τα χαρακτηριστικά των αγώνων και οι απαιτήσεις της διοργάνωσης είναι αρκετά υψηλές. Δεν θέλω να πω ότι είναι εφάμιλλες των Ολυμπιακών Αγώνων, αφού οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μοναδικοί, αλλά είναι και αυτοί πολύ υψηλού επιπέδου.
Στους Μεσογειακούς Αγώνες λοιπόν του 2013, έχουμε έναν αριθμό δεκαεπτά αθλημάτων που πραγματοποιούνται στο Βόλο και στις όμορες πόλεις, καθώς επίσης και επτά αθλημάτων, τα οποία πραγματοποιούνται στη Λάρισα.
Άκουσα πάρα πολλούς συναδέλφους να μιλούν για το πράσινο, αλλά κύριοι συνάδελφοι δεν τίθεται ζήτημα γιατί από τα είκοσι εννέα αγωνίσματα δεν είναι όλα υποχρεωτικά. Κάποια είναι υποχρεωτικά, κάποια είναι προαιρετικά. Σε ό,τι αφορά το γκολφ για παράδειγμα που ανήκει στα μη προαιρετικά, εμείς αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εγκαταστάσεις, έχουμε την εναλλακτική λύση να τους μεταφέρουμε στην Αθήνα. Ως εκ τούτου, δεν νομίζω ότι μπαίνει περιβαλλοντικής προστασίας, γιατί το συγκεκριμένο άθλημα δεν είναι υποχρεωτικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το νομοσχέδιο αυτό δημιουργούμε ένα ευέλικτο σχήμα που πιστεύουμε πως θα επιτελέσει στο ακέραιο το καθήκον του, χωρίς τις καθυστερήσεις και τα λάθη του παρελθόντος. Θεωρώ πως και το στοίχημα της επιτυχίας των αγώνων θα κερδίσουμε, ανταποκρινόμενοι με άψογο τρόπο στις προσδοκίες της διεθνούς αθλητικής κοινότητας, αλλά και την τοπική κοινωνία θα ωφελήσουμε, αξιοποιώντας τους Μεσογειακούς Αγώνες, ως μοχλό ανάπτυξης της Κεντρικής Ελλάδος, με όρους διαφάνειας αλλά και σεβασμό στα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω το εξής. Άκουσα για άλλη μία φορά απόψε σε αυτή την Αίθουσα υψηλούς τόνους αντιπαράθεσης. Διεκδικούμε για τον εαυτό μας –το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές- την πολυτέλεια για μικρά ή για μεσαία θέματα να διαφωνούμε σε πολύ υψηλούς τόνους, ανάγοντάς τα σε πρώτα θέματα. Τουλάχιστον, ας στείλουμε ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή στους πολίτες που μας παρακολουθούν, ότι σε ζητήματα σαν το αποψινό που είναι υψίστης εθνικής σημασίας, μπορούμε επιτέλους να ομονοήσουμε.
Σας καλώ λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, να ψηφίσετε το παρόν νομοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Σαμπαζιώτη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο νομό Μαγνησίας ο κ. Κώστας Καρτάλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα ξεκινώντας την τοποθέτησή μου να αναφερθώ στον κ. Βελόπουλο, τον Εισηγητή του ΛΑ.Ο.Σ., ο οποίος είχε δεσμευτεί ότι θα παραμείνει μέχρι το τέλος για να παρακολουθήσει τις απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσε, αλλά προφανώς, ακολουθώντας την προσφιλή του συνήθεια είναι απών. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που το ΛΑ.Ο.Σ. είναι απόν και στις τέσσερις συνεδριάσεις της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων που επεξεργάστηκε το νομοσχέδιο, δείγμα της μεγάλης του ευαισθησίας και της προστασίας που θέλει να δώσει στους Μεσογειακούς Αγώνες.
Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι κάνατε μία πολύ φιλότιμη προσπάθεια για να τροποποιήσετε το νομοσχέδιο και να ικανοποιηθούν τέσσερις βασικές αρχές που πρέπει να έχει η Οργανωτική Επιτροπή. Να έχει ευελιξία, πάντα στα πλαίσια της νομιμότητας, να έχει διαφάνεια, να έχει αξιοκρατία και να έχει επαρκή συνέργεια με το δημόσιο τομέα. Όμως, οι καθυστερήσεις στην προετοιμασία των Μεσογειακών Αγώνων, είναι πολλές και μεγάλες.
Εμείς υποστηρίζουμε τη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων, υποστηρίζουμε την ανάγκη να δρομολογηθούν τα έργα που θα στηρίξουν και τη διοργάνωση αλλά και το μέλλον της περιοχής και ανησυχούμε για την πορεία της προετοιμασίας.
(XF)
(TR)
Και αυτό το οποίο υποστηρίζουμε είναι ότι θα έπρεπε να υπάρξει ένα σχέδιο διάσωσης των Μεσογειακών Αγώνων. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν θα γίνουν οι αγώνες, απλώς ισχυρίζομαι ότι με τους ρυθμούς με τους οποίους κινείται η σημερινή Κυβέρνηση, οι αγώνες θα γίνουν με εκπτώσεις, σοβαρές εκπτώσεις, σε έργα που έχουν περιγραφεί στο φάκελο διεκδίκησης και αναμένονται από την τοπική κοινωνία για να υπάρχει μία επόμενη μέρα που είναι καλύτερη από τη σημερινή.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε κύριε Υπουργέ, ότι στην τοποθέτησή σας είπατε για τέσσερα καινούργια έργα, γιατί προφανώς έχετε βγάλει από το σκεπτικό σας ως Κυβέρνηση τον προαστιακό σιδηρόδρομο Βόλου-Λάρισας, το τραμ του Βόλου, που αναφέρονται στο φάκελο διεκδίκησης. Και αν τα προσθέτατε στα τέσσερα νέα έργα, θα τα είχατε κάνει έξι. Άρα, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα.
Δεν υπάρχει διαφοροποίηση αθλητικών και μη αθλητικών έργων. Όταν διεκδικείς και αναλαμβάνεις ένα μείζον γεγονός σαν αυτό, έχεις την υποχρέωση να δρομολογήσεις έργα που είναι αθλητικά και έργα που δεν είναι αθλητικά. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε τη μεταφορά των αθλητών εάν δεν είχε γίνει η Βάρης-Κορωπίου, εάν δεν είχε γίνει η σύνδεση της Αττικούς Οδού και της Εθνικής Οδού με τους Θρακομακεδόνες. Δεν ήταν αθλητικά έργα, όμως έγιναν για τις ανάγκες των αγώνων.
Άρα, εδώ δρομολογείτε μία σειρά από εκπτώσεις που είναι σημαντικές για την ανάπτυξη της περιοχής και είναι εκπτώσεις τις οποίες δεν μπορείτε να ξεπεράσετε, γιατί δεν έχετε ακόμη φτιάξει ένα ενιαίο κέντρο συντονισμού. Το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά στη Βουλή και φαίνεται να μην θέλετε να καταλάβετε –όχι εσείς προσωπικά, η Κυβέρνηση- ότι χρειάζεται ένα ενιαίο κέντρο συντονισμού που θα φέρει στο ίδιο μήκος κύματος τους φορείς του δημόσιου φορέα, θα φέρει στο ίδιο μήκος κύματος τους δήμους και την Οργανωτική Επιτροπή, που σήμερα συγκροτείται ως ανώνυμη εταιρεία. Αυτό το συντονιστικό σχήμα δεν υπάρχει και αυτό έχει σημαντικές καθυστερήσεις στη διοργάνωση.
Μας φέρατε σήμερα κάποιες τροποποιήσεις και θέλω να αναφερθώ ειδικότερα σε αυτήν που έχει να κάνει με το διοικητικό συμβούλιο.
Προσωπικά δεν δέχομαι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι θα συμμετέχουν οι δήμαρχοι και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Δεν είναι ότι δεν σας πιστεύω, αλλά αν είστε τόσο βέβαιος ότι αυτό θα γίνει, γιατί δεν το γράφετε μέσα στο νομοσχέδιο από τη στιγμή που είναι θεσμικά όργανα; Η πρακτική των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν ότι υπήρχε ρητή νομοθετική αναφορά. Αύριο κύριε Υπουργέ, μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, μπορεί να έλθει ένας άλλος Υπουργός και να θέλει να αλλάξει τη δομή της Οργανωτικής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου εννοώ και να μην συμπεριλάβει αυτούς που έχουν θεσμικό χαρακτήρα.
Το χειρότερο από αυτά και αυτό έρχεται και αντιφάσκει στη διαφάνεια που εσείς υποστηρίζετε ότι έχει το σχέδιο νόμου σε ό,τι αφορά την ανώνυμη εταιρεία, είναι ότι αποφασίζετε να γίνει μια εκτελεστική επιτροπή. Και διαβάζουμε σήμερα στη νομοτεχνική τροποποίηση που κάνατε, ότι σε αυτήν την εκτελεστική επιτροπή, που αποτελείται από πέντε μέλη, τα μέλη της δεν θα είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μα, αυτό είναι τελείως αντιφατικό.
Εμείς στην Επιτροπή σας είπαμε σε όλους τους τόνους ότι το πρότυπο των Ολυμπιακών Αγώνων έλεγε ότι το δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο επέλεγε πέντε μέλη του –άρα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου- ως εκτελεστική επιτροπή. Είχαν την καθημερινή παρακολούθηση, τον καθημερινό έλεγχο της προόδου, τον καθημερινό έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών θεμάτων και το δεκαπενταμελές, η ολομέλεια, συνεδρίαζε μια φορά το μήνα για θέματα μείζονος σημασίας κυρίως οικονομικού αντικειμένου. Εδώ έρχεστε και λέτε ότι έχω ένα Διοικητικό Συμβούλιο που έχει την ευθύνη κατά το νόμο και διαλέγω πέντε άλλους ανθρώπους εκτός Διοικητικού Συμβουλίου που είναι η εκτελεστική επιτροπή, που κάνουν τους αγώνες.
Πρόκειται για μια τεράστια αντίφαση. Δεν ξέρω αν είναι λάθος νομοτεχνικό. Αλλά αν αυτή είναι η πρόθεση του νομοθέτη, δηλαδή η πρόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού, κάνετε τεράστιο λάθος, καλλιεργείτε την αδιαφάνεια, υποβαθμίζετε το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβαθμίζετε το θεσμικό ρόλο των δημάρχων και του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και τελικά οι τέσσερις συνεδριάσεις που κάναμε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, δεν ήταν αληθινές. Δεν μας είπατε την πραγματικότητα.
Περιμένουμε λοιπόν από εσάς να μας απαντήσετε. Αν επιμείνετε, κάνετε τεράστιο λάθος.
Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα σχέδιο διάσωσης των Μεσογειακών Αγώνων. Το σχέδιο διάσωσης πρέπει να εξασφαλίσει συντονισμό των δημοσίων φορέων. Πρέπει να υπάρχει μια ειδική διϋπουργική επιτροπή στο πρότυπο της διϋπουργικής επιτροπής ολυμπιακής προετοιμασίας σε επίπεδο Υπουργών. Γενικοί Γραμματείς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα του γεγονότος. Μπορεί να είναι μικρότερο το γεγονός από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά το γεγονός ότι γίνεται στην περιφέρεια της χώρας, καθιστά το γεγονός το ίδιο πολύπλοκο όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Πρέπει λοιπόν να φτιάξετε και ένα στρατηγικό σχέδιο, να μας το παρουσιάσετε στη Βουλή με δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα. Γιατί φοβάμαι ότι υπάρχει από το Υπουργείο σας άγνοια κινδύνου. Μιλάτε μόνο για τα έργα που έχουν καθυστερήσει πολύ, αλλά δεν ακούσαμε καμία αναφορά στην τοποθέτησή σας για το πώς έχει ξεκινήσει η προετοιμασία του προγράμματος διαπίστευσης, ασφάλειας, μεταφορών, φιλοξενίας, αθλητικής προετοιμασίας. Όλα αυτά συνθέτουν τους Μεσογειακούς Αγώνες. Γι’ αυτό υποστηρίζω ότι έχετε άγνοια κινδύνου. Και επειδή έχετε άγνοια κινδύνου, αφήνετε το χρόνο να φεύγει και να μην κερδίζετε έστω την κάθε μέρα που περνά.
 (ZE)
(XF)
Πρέπει να περιγράψετε στο νομοσχέδιο και αν όχι σε αυτό στο αμέσως επόμενο, τα έργα που θα γίνουν με δεσμευτικό τρόπο και τις απαλλοτριώσεις που θα γίνουν για να μην υπάρχουν σκιές για καμία περίπτωση. Πρέπει να προσδιορίσετε τα έργα που θα γίνουν για τη γενικότερη αναβάθμιση των υπόλοιπων νομών στο επίπεδο του τουρισμού και των Μεσογειακών προπονητηρίων και προφανώς να συνδυάσετε το μεσογειακό πρόγραμμα με το ΕΣΠΑ 2007-2013.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι το Υπουργείο Οικονομίας προκήρυξε ένα έργο που λέγεται «πράσινη ζωή στις πόλεις» δηλαδή πρακτικά να ενισχύσει την παρουσία του πρασίνου σε πόλεις της χώρας αλλά έχει ως πεδίο εφαρμογής για τα επόμενα δύο χρόνια μόνο την Αθήνα; Πού είναι η περίφημη συνέργεια λοιπόν, που θα έπρεπε να έχει ο δημόσιος τομέας; Εσωτερικά δεν θα έπρεπε ο Βόλος και η Λάρισα αφού διεκδικούν μια καλύτερη εικόνα για τους Μεσογειακούς Αγώνες να είναι επιλέξιμες πόλεις γι’ αυτό το πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ 2007-2013; Γι’ αυτό σας είπα ότι δεν υπάρχει ενιαίο κέντρο συντονισμού και όσο δεν υπάρχει ενιαίο κέντρο συντονισμού χάνεται πολύτιμος χρόνος παρά τις καλές προθέσεις που κάποιοι μπορεί να έχουν τις οποίες δεν αμφισβητώ. Πρέπει στο σχέδιο διάσωσης των Μεσογειακών Αγώνων να φτιάξετε ένα πλαίσιο διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες. Οι τοπικές κοινωνίες δεν γνωρίζουν, δεν μαθαίνουν εύκολα και είναι πάντα κακόπιστες και καχύποπτες. Όσο δεν βάζετε τις τοπικές κοινωνίες στην υπόθεση, χάνετε ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Θα το βρει μπροστά της η διοργάνωση όταν θα διεκδικήσει εθελοντές για να βοηθήσουν τις προσπάθειές της.
Πρέπει στο σχέδιο διάσωσης των Μεσογειακών Αγώνων να συμπεριλάβετε τη δομή, το χρονοδιάγραμμα και τη χρηματοδότηση της πολιτιστικής Μεσογειάδας που προφανώς αφορά ολόκληρη τη χώρα και δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλία αν και επικεντρώνεται στη Θεσσαλία. Πρέπει να τιμήσετε τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι πρέπει να γίνει στο Βόλο με αφορμή τους Μεσογειακούς Αγώνες, το κέντρο Μεσογειακού Πολιτισμού. Και γι’ αυτό δεν ακούσαμε τίποτα τις τέσσερις μέρες που συζητάμε και δεν ακούσαμε και τίποτα σήμερα.
Πάνω απ’ όλα όμως, κύριε Υπουργέ, πρέπει να φροντίσετε ώστε η Κυβέρνησή σας όσο είναι ακόμη στη διοίκηση της χώρας να αντιμετωπίσει τους αγώνες ως ένα διεθνές μείζον γεγονός και όχι ένα γεγονός τοπικού χαρακτήρα. Η διαφορά είναι τεράστια. Όσο το αντιμετωπίζετε σαν τοπικού χαρακτήρα γεγονός χάνετε ευκαιρίες αναπτυξιακές για το μέλλον. Όταν θα μπείτε στη λογική και το δείτε ως ένα διεθνές γεγονός τότε θα αλλάξει τελείως ο βηματισμός, θα υπάρχει καλύτερος συντονισμός και θα μπορούν να ξεπεραστούν εμπόδια.
Κλείνω με μια αναφορά στον κ. Ροντούλη, ο οποίος με ρώτησε και εκείνος βεβαίως ακολουθώντας την ίδια συνήθεια δεν είναι παρών για να ακούσει την απάντηση. Μου είπε ότι σε μια συνέντευξή μου είπα ότι αν γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο που ζητά το ΠΑ.ΣΟ.Κ τότε δεν θα υπάρχει χρόνος, θα υπάρχουν μείζονα προβλήματα στη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων. Απομόνωσε ένα κομμάτι της συνέντευξης προσφιλώς κάνοντας όπως πάντα. Δεν είπα ποτέ ότι θα υπάρχουν μείζονα εμπόδια. Είπα ότι θα υπάρχουν καθυστερήσεις και γι’ αυτό συμπλήρωσα πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή οργανωτική επιτροπή στη μορφή ανώνυμης εταιρείας η οποία να μπορεί να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα του κρατικού μηχανισμού για το μήνα των εκλογών, να μη χαθεί καμία ημέρα.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Και θα ήθελα να πω λοιπόν, ότι αυτό είναι το βασικό στοίχημα, κάθε μέρα που περνά δεν ξαναγυρνά.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να μας απαντήσετε για το πενταμελές Σώμα της εκτελεστικής επιτροπής. Διαφορετικά στη σύμφωνη γνώμη που σας δίνουμε καταρχήν για το νομοσχέδιο, μπαίνει αμέσως αμφισβήτηση γιατί δεν μας έχετε πει την αλήθεια.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Ο γιατρός κ. Λιντζέρης Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ στη Β’ Περιφέρεια Πειραιά έχει το λόγο.
Ελάτε, κύριε Βουλευτά, να ικανοποιήσουμε και την αδημονία σας!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η αδημονία μου ήταν μήπως και αδειάσει η Αίθουσα και δεν ακουστώ από το πλήθος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Παρακολουθούμε μετά προσηλώσεως. Είστε υπό παρακολούθηση!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ: Υπάρχει ποιοτική παρουσία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αθλητισμός το Ολυμπιακό Πνεύμα στη σύγχρονη εποχή έχει αναμφίβολα ουσιαστική συμμετοχή στο παγκόσμιο πολιτισμικό γίγνεσθαι. Η κληρονομία αυτή έχει ελληνική καταβολή και αυτήν ακριβώς την κληρονομιά έχουμε χρέος να τη διαφυλάξουμε ως θεματοφύλακές της. Αναφέρομαι στον αθλητισμό ως δραστηριότητα που επιδρά και συμβάλει σε όφελος της κοινωνίας, στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, της εκπαίδευσης, της ψυχαγωγίας, τον αθλητισμό που φέρνει κοντά λαούς και έθνη, που ανοίγει διαύλους συνεννόησης και συνεργασίας. Γι’ αυτό η χώρα μας που άλλωστε έχει μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση παγκόσμιας εμβέλειας αγώνων, οφείλει στις διοργανώσεις που αναλαμβάνει, να αναδεικνύει την πραγματική διάσταση του αθλητισμού. Ιδιαίτερα μετά την επιτυχημένη παγκόσμιας αποδοχής διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων είναι ευκαιρία να διοργανώσουμε εφάμιλλους Μεσογειακούς Αγώνες, αγώνες του μέτρου της αρμονίας του πραγματικού αθλητισμού.
(BA)
(ΖΕ)
Και το λέω αυτό, γιατί ιδιαίτερα στις μέρες μας που διεξάγονται στην Πεσκάρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες παρακολουθούμε μία υποβάθμιση από τη μεριά της αθλητικής ηγεσίας της γείτονος χώρας των Μεσογειακών Αγώνων. Ούτε καν το RAI δεν τους μεταδίδει. Και βεβαίως, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της ΕΡΤ για μακροσκελή αποσπάσματα το βράδυ, δεν μεταδίδονται ούτε στη χώρα μας απευθείας και αυτό νομίζω το χρεώνεστε συνολικά ως Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι.
Στην πρώτη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων υπάρχει αναμφίβολα ελληνική συμμετοχή, όπως άλλωστε υπήρχε και στην Ολυμπιάδα. Και οι μεν Ολυμπιακοί αναβίωσαν στην Αθήνα, όπως είναι γνωστό, με πρωτοβουλία του Γάλλου Κουμπερντέν, αλλά και του Έλληνα Δημήτρη Δικέλα, οι δε Μεσογειακοί Αγώνες οργανώθηκαν το 1951 από τον Αιγύπτιο Ταχέρ Πασά, αλλά και τους Έλληνες Ιωάννη Κετσέα και Άγγελο Βολονάκη. Κάνω αυτές τις αναφορές, κύριε Υπουργέ, γιατί κάποια στιγμή, νομίζω, η Πολιτεία και η αθλητική ηγεσία θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη αυτών των πρωτοπόρων.
Το ιδιαίτερο αυτών των αγώνων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι γίνονται στην ελληνική περιφέρεια. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι οι Μεσογειακοί Αγώνες πρέπει να αντιμετωπιστούν ως γεγονός περιφερειακό, αλλά πρέπει να λάβουν τις διαστάσεις του διεθνούς αθλητικού γεγονότος. Και ο Βόλος και η Λάρισα έχουν τη δυνατότητα να διοργανώσουν μεγάλης κλίμακας αγώνες με τη ρητή προϋπόθεση ότι η πολιτεία και η αθλητική ηγεσία θα τους στηρίξουν απόλυτα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι όποιες εγκαταστάσεις απαιτηθούν να γίνουν, θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους και να συμβάλουν στην πράσινη ανάπτυξη της περιοχής και να μη χρησιμοποιηθούν ως άλλοθι για περιβαλλοντική υποβάθμιση και -ακόμα χειρότερο- για άναρχη δόμηση, ή να υπαγορεύονται από αδιευκρίνιστες σκοπιμότητες. Και χαίρω όπου διευκρίνισε ο κύριος Υπουργός ότι τα όσα ακούστηκαν για το γκόλφ είναι στον αέρα και ότι δεν πρόκειται να γίνει τέτοιου τύπου εγκατάσταση.
Επ’ ευκαιρία, θέλω να επιμείνω και να επαναλάβω -γιατί αποτελεί κεντρική επιλογή του ΠΑ.ΣΟ.Κ- ότι η ανάπτυξη κάθε περιοχής πρέπει να σέβεται το περιβάλλον, την ιστορία και τη φυσιογνωμία εν προκειμένω των πόλεων που θα γίνουν οι Μεσογειακοί Αγώνες, αυτό που εμείς αποκαλούμε συνολικά πράσινη ανάπτυξη. Σημαντικό ζήτημα στην πορεία αυτής διοργάνωσης οφείλει να είναι ο ορθολογισμός, το μέτρο και η διαφάνεια, όσον αφορά το δημόσιο χρήμα που θα απορροφηθεί. Γι’ αυτό πρέπει επειγόντως να παρουσιαστεί αναλυτικά ο προϋπολογισμός της διοργάνωσης και μάλιστα εξειδικευμένος χρονικά και τοπικά. Και χαίρω που άκουσα τον κ. Σούρλα να λέει ότι αν υπάρχει υπερβολή στις δαπάνες θα απευθυνθεί στον εισαγγελέα. Αλλά, για να μπορέσει να κρίνει εάν υπάρχει υπερβολή στις δαπάνες, θα πρέπει να έχει τον προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό δεν τον έχουμε ακόμα.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, έχετε καθυστερήσει υπερβολικά,. Ο χρόνος περνάει και μέχρι τώρα δεν έχετε κάνει κανένα βήμα στην κατεύθυνση προετοιμασίας των Μεσογειακών Αγώνων. Να θυμίσω απλά ότι ανελήφθησαν στην Πεσκάρα στις 27-10-2007, ότι έχουν περάσει δύο χρόνια ήδη και σήμερα μόλις συζητιέται ο νόμος που είναι η αφετηρία των εξελίξεων στη Βουλή. Έχει ήδη καταναλωθεί το 1/3 του συνολικού χρόνου που απομένει μέχρι στις 20-6-2013 και μέχρι σήμερα δεν έχει ανατεθεί καμία μελέτη, δεν έχει ξεκινήσει κανένα έργο. Δεν έχουν εξασφαλιστεί βέβαια, ούτε έχουν κατανεμηθεί, όπως προείπα, χρονικά οι χρηματοδοτήσεις που απαιτούνται για την αθλητική υποδομή.
Αναμφίβολα το νομοθέτημα αυτό θα λύσει αρκετά προβλήματα από αυτά που ήδη έχουν φανεί, όπως το συντονισμό μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και των φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης με την Κυβέρνηση. Όμως, η καθυστέρηση είναι υπερβολική. Για όλους αυτούς τους λόγους οι δήμαρχοι της Λάρισας, του Βόλου, της Ιωνίας εξέφρασαν στην ανησυχία τους για την προετοιμασία της οργάνωσης. Βέβαια σε πρόσφατες δηλώσεις της η διευθύνουσα σύμβουλος της οργανωτικής επιτροπής επαίρετο ότι η ετοιμότητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις αγγίζει το 80%. Αν ήταν, ειλικρινής θα έλεγε ότι αυτό είναι έργο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (TS)
(BA)
Είναι θετικό κληροδότημα των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι το Πανθεσσσαλικό Στάδιο Βόλου, είναι οι ανακαινισμένες κλειστές υποδομές, είναι το Γυμναστήριο της Πορταριάς, είναι η εμπειρία κυρίως που απέκτησε ο Βόλος από τη διεξαγωγή του αθλήματος του ποδοσφαίρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Εμείς, κύριε Υπουργέ, όπως φάνηκε και από τη συμμετοχή μας στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων που προετοίμασε το νομοσχέδιο, δεν κάναμε μικροκομματική αντιπολίτευση, όπως τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία μάς είχε συνηθίσει στο παρελθόν. Καταθέσαμε προτάσεις στην κατεύθυνση υλοποίησης του εγχειρήματος, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι η επιτυχία των Μεσογειακών Αγώνων είναι εθνική υπόθεση σε απόλυτη αντίθεση βέβαια, για να οξύνουμε λίγο τη μνήμη σας, με την πρακτική που αντιμετώπιζε το ΠΑΣΟΚ ως τότε Κυβέρνηση από την Αξιωματική Αντιπολίτευση, όταν ως Κασσάνδρα ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο το σημερινό, τότε το αντιπολιτευόμενο, διετείνετο ότι δεν θα οργανωθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Τέλος, οφείλω, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι στο νομοσχέδιο που σήμερα κατατίθεται έχουν αναφερθεί πολλές από εκείνες τις παρατηρήσεις που η Νέα Δημοκρατία τότε είχε καταψηφίσει. Και ορθά περιλαμβάνονται, γιατί λειτούργησαν, γιατί έχουν δείξει δείγμα γραφής στην πολύ σωστή διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Απλά εκείνο που για μία ακόμα φορά εμφανίστηκε είναι η διγλωσσία της Νέας Δημοκρατίας μεταξύ Κυβέρνησης και Αντιπολίτευσης.
Θέλω απλά να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας, λέγοντας καλά λόγια για τον Υπουργό Αθλητισμού, ο οποίος ομολογουμένως με μια άψογη κοινοβουλευτική συμπεριφορά έκανε δεκτές πολλές από τις παρατηρήσεις και της μείζονος αντιπολίτευσης αλλά και της ελάσσονος σε μια σειρά μέτρων. Πιστεύω ότι θετικά το έπραξε και θα εισπράξει επίσης θετικά και ο ίδιος στο μέλλον, κυρίως όμως η διοργάνωση των Αγώνων.
Ακριβώς αυτές οι τροποποιήσεις που έκανε, όπως η απάλειψη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ φυσικών προσώπων, όπως η πρόσληψη προσωπικού με κάποια κριτήρια τα οποία έβαλε, όπως ο περιορισμός της πολυπληθούς εκτελεστικής επιτροπής και διάφορα μέτρα υπέρ της διαφάνειας, μας επιτρέπουν άλλωστε να ψηφίσουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι, εμείς υπερψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο και θα ήμασταν ευτυχείς εάν το εγχείρημα των Μεσογειακών Αγώνων είχε την ίδια επιτυχία με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άλλωστε φιλοδοξούμε και εργαζόμαστε, ώστε λαού θέλοντος την τελική διοργάνωση να την κάνουμε εμείς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Βορίδης.
Κύριε Βορίδη, θα είχατε αντίρρηση να μιλήσει ο κ. Μαγκριώτης, ο οποίος είναι τελευταίος εκ των πρωτολογούντων; Επτά λεπτά είναι ούτως ή άλλως η αγόρευσή του.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν έχω αντίρρηση, αν και εγώ για δύο λεπτά θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Εάν είναι για δύο λεπτά, τότε έχετε το λόγο, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θέλω να μιλήσω μόνο για κάτι το οποίο ειπώθηκε από το συνάδελφο κ. Καρτάλη και το οποίο αφορά τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, εγώ πιστεύω ότι μέσα στην κοινοβουλευτική διαδικασία είναι και η πολιτική αντιπαράθεση. Πρέπει να είμαστε ανεκτικοί σε όλο αυτό. Εγώ ξέρετε δεν μπορώ να μπαίνω σε διαδικασίες σχολιασμού είπε ο άλφα, είπε ο βήτα. Σε ό,τι, όμως, αφορά τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και επειδή υπήρξε το μέτρο του ενδιαφέροντός μας η παρουσία του κ. Βελόπουλου στις επιτροπές, δύο σχόλια επιτρέψτε μου να κάνω.
Πρώτον, θα περίμενα από όλους τους συναδέλφους να αντιπαρατίθενται με βάση τις ιδέες τους, τις πολιτικές τους θέσεις, τις τοποθετήσεις τους. Επομένως εκεί, κύριε Καρτάλη, και με συγχωρείτε για την προσωπική αναφορά, θα άκουγα με πολύ ενδιαφέρον τις απαντήσεις σας και τις κριτικές και τις αντιρρήσεις σας και τις αντιθέσεις σας. Κανένα πρόβλημα σε αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Για τον κ. Βελόπουλο το είπα αυτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επειδή αναφερθήκατε στο ενδιαφέρον του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Δεν ήταν παρών, όμως, ο κ. Βελόπουλος.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σε ό,τι δε αφορά την παρουσία του, επειδή επικοινώνησα μαζί του, εκείνο το οποίο σας μεταφέρω είναι ότι προκύπτει η παρουσία του. Επομένως –και είναι το μόνο που μπορώ να σας πω- επιφυλάσσομαι. Δεν μπορώ να το απαντήσω, δεν ήμουν μέλος της Επιτροπής. Σας μεταφέρω, όμως, αυτό το οποίο μου λέει, δηλαδή ότι ήταν εκεί και αυτό επομένως προκύπτει –υποθέτω ότι θα προκύπτει- από τα Πρακτικά. Εάν διαφωνείτε σε αυτό, θα το θέσουμε εδώ. Για την παρουσία, όμως, των συναδέλφων, να μην ανοίξουμε την κουβέντα. Επομένως, και εσείς νομίζω ότι αναφέρεστε σε αυτό το θέμα με ευαισθησία.
Εγώ δεν έχω άλλο τίποτα να πω, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Ο κ. Μαγκριώτης έχει το λόγο.
(ML)
(TS)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να σημειώσω και εγώ αυτό που είπε η εισηγήτρια του ΠΑ.ΣΟ.Κ., η κυρία Σακοράφα, και άλλοι συνάδελφοι, ότι από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, από τον κ. Ιωαννίδη, υπήρχε καλή διάθεση και στη συζήτηση στην επιτροπή και στην Ολομέλεια, για τη διαμόρφωση ενός χρηστικού και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου.
Είμαι βέβαιος πώς το πνεύμα αυτό θα κυριαρχήσει και στην Ολομέλεια και στην τελική διατύπωσή του το νομοθέτημα θα είναι το καλύτερο δυνατό. Αυτό άλλωστε πρέπει να είναι το πνεύμα που πρέπει να πρυτανεύει σ’ αυτές τις συζητήσεις. Και η Αξιωματικής Αντιπολίτευση έτσι προσέρχεται, με συγκεκριμένες δημιουργικές και αποτελεσματικές προτάσεις. Όταν υπάρχει από την πλευρά της Κυβέρνησης θετική ανταπόκριση, τότε και ο διάλογος είναι παραγωγικός. Το σύνηθες, όμως, ο κανόνας είναι η Κυβέρνηση να μην ακούει τις δημιουργικές και αποτελεσματικές προτάσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και να πορεύεται το δικό της δρόμο, αυτόν που αποδοκίμασε και αποδοκιμάζει ο ελληνικός λαός και θέλει αλλαγή πορείας.
Πριν μπω στο κύριο μέρος της τοποθέτησής μου, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να αναφερθώ σε μία τροπολογία, η οποία βεβαίως θα συζητηθεί και τις επόμενες ημέρες, αυτή που αφορά τη ΜΙΚΡΑ. Σωστά αναφέρεται ότι εκεί προβλέπεται να κατασκευαστεί και το νέο εργομετρικό κέντρο. Απλώς θέλω να σας υπενθυμίσω ότι επειδή υπάρχει μία παράγραφος που λέει για την επιθυμία της Γενικής Γραμματείας να αγοράσει ένα όμορο οικόπεδο στις αθλητικές εγκαταστάσεις, φοβούμαι μήπως είναι ο χώρος ο οποίος έχει ήδη δεσμευθεί από την Κυβέρνηση, από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με συγκεκριμένη Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης. Υπάρχει ήδη υπουργική απόφαση που είναι προς δημοσίευση από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την κατασκευή του αμαξοστασίου του ΜΕΤΡΟ. Φοβάμαι μήπως συμπίπτουν αυτοί οι χώροι. Διευκρινίστε το σας παρακαλώ μην έχουμε δύο νομοθετήματα αλληλοσυγκρουόμενα, με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.
Θα αναφερθώ τώρα στο κομμάτι και το τμήμα των υποδομών, κύριε Υπουργέ, των αθλητικών, οι οποίες βεβαίως είναι περιορισμένες γιατί υπάρχει μεγάλη προίκα των Ολυμπιακών Αγώνων. Και αυτό είναι το απόθεμα που πρέπει να το τονίζουμε συνεχώς, ότι δημιούργησε ένα μεγάλο απόθεμα υποδομών και όχι μόνο αθλητικών, η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν ήταν μόνο κόστος. Ήταν και ένα μεγάλο απόθεμα υποδομών και αθλητικών και αναπτυξιακών. Άλλωστε οι περισσότεροι πόροι πήγαν σε αναπτυξιακές υποδομές, σε συγκοινωνιακές και μεταφορικές υποδομές, σε αστικές αναπλάσεις στην Αττική, αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας μας. Αυτή ήταν η κύρια δαπάνη των Ολυμπιακών Αγώνων και απ’ ό,τι βλέπω η κύρια δαπάνη και των Μεσογειακών Αγώνων εκεί κατευθύνεται. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, διαφορετικά οι πολίτες θα νοιώθουν ότι συνεχώς τους φορτώνει με κόστη και χρέη η πολιτεία για να διοργανώνει απλώς πολυτελείς αθλητικούς αγώνες που δεν έχουν κανένα νόημα και κανένα περιεχόμενο.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι το πακέτο των υποδομών έχει να κάνει και με τις αθλητικές υποδομές και την ολοκλήρωσή τους, τη συμπλήρωσή τους, έχει να κάνει και με τις αστικές αναπλάσεις και στο Δήμο Βόλου και το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα και στη Λάρισα και στην Ιωνία, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιηθεί η συγκυρία και η δυναμική των Ολυμπιακών Αγώνων να συναξιοποιηθούν και τα χρήματα της τέταρτης προγραμματικής περιόδου για να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αστικών αναπλάσεων και γενικότερα ανάπτυξης της περιοχής.
Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν πρέπει αυτές οι υποδομές να δημιουργήσουν νέες ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Και στη Θεσσαλία, όπως σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, έχουμε μεγάλες ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Ο κύριος άξονας ανάπτυξης της Θεσσαλίας είναι γύρω από το ΠΑΘΕ, ένθεν και ένθεν. Ο Βόλος παίρνει μία ώθηση με τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων και με τις υποδομές που διαμορφώνονται. Υπολείπονται πολύ όμως οι αναπτυξιακές υποδομές του Βόλου για να παρακολουθήσει την ανάπτυξη γύρω από τον άξονα του ΠΑΘΕ. Αυτή, όμως, που κινδυνεύει να ερημοποιηθεί είναι η δυτική Θεσσαλία, ο Νομός Καρδίτσας, ο Νομός Τρικάλων και η ενδοχώρα της Λάρισας, όπως και του Βόλου, όπως και της Μαγνησίας. Γιατί; Το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας μας γύρω από τους μεγάλους οδικούς άξονες συγκεντρώνει όλες τις οικονομικές, παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες και ερημοποιεί στην κυριολεξία την ενδοχώρα. Γι’ αυτό, λοιπόν, ένα από τα στοιχήματα της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων είναι να κλείσει ενδοπεριφερειακά ρήγματα και να μην ανοίξει.
Φοβάμαι πώς η Κυβέρνηση, γνωρίζοντας και το σχεδιασμό της τέταρτης προγραμματικής περιόδου που έχει κάνει για τη Θεσσαλία, δεν το έχει προσέξει αυτό και γι’ αυτό ακριβώς θα έχουμε ένταση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων στην περιφέρεια της Θεσσαλίας.
(GH)
(GH)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Δεν υπάρχει τέτοιο. Εμείς το πήραμε ήδη. Αυτό που πήραμε είναι αρκετό για να κάνουμε το εργομετρικό. Δεν υπάρχει διάθεση να πάρουμε οτιδήποτε άλλο. Είναι παραπληροφόρηση αυτό. Εμείς πήραμε τέσσερα και κάτι στρέμματα. Ανέβηκε πάνω και ο κ. Στάμου που έχει φύγει από τη Γραμματεία και είναι στον ΟΑΕΔ. Ανεβήκαμε πάνω και υπογράψαμε. Δώσαμε την επιταγή και τελείωσε το θέμα. Αλλά για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να κατασκευάζουμε έπρεπε να πάρουμε το οκέυ από το ΥΠΕΧΩΔΕ, να το βάλουμε μέσα στο χώρο του κέντρου της Μίκρας και όχι στην άκρη που ήταν το οικόπεδο. Μας έδωσε αυτό το δικαίωμα όπως μας έδωσε και το δικαίωμα να κάνουμε ΕΥΔΕ για να μπορέσουμε να κάνουμε τα έργα. Επομένως, δεν υπάρχει κανένα άλλο οικόπεδο το οποίο θα αγοράσει η Γραμματεία ώστε να δυσχεράνουμε το έργο του ΜΕΤΡΟ. Το λέω σε εσάς γιατί το ξέρετε καλά, κύριε Μαγκριώτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων – Βόλος 2013 και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων – Βόλος 2013 και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Έχουν διανεμηθεί τα Πρακτικά της Τρίτης 16ης Ιουνίου 2009 και ερωτάται το Τμήμα εάν τα επικυρώνει.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Συνεπώς τα Πρακτικά της Τρίτης 16 Ιουνίου 2009 επικυρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σημείο αυτό δέχεστε να λύσουμε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τμήματος και ώρα 23.28’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ημέρα Τετάρτη 1η Ιουλίου 2009 και ώρα 10η πρωινή με αντικείμενο εργασιών του Τμήματος νομοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του Υπουργείου Πολιτισμού «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων – Βόλος 2013 και άλλες διατάξεις».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Τελευταία Αποθήκευση: 1/7/2009 12:11:00 πμ Από: V.bakali
Εκτυπώθηκε: 30/6/2009 6:54:00 μμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: