Ίδρυση «Οργανωτικής Επιτροπής Βόλος – 2013 Α.Ε.» τα πρακτικά της συζήτησης επι της αρχής στην Βουλή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΒ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι΄ Τρίτη 30 Ιουνίου 2009 Αθήνα, σήμερα στις 30 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη […]

Read Article →