Μετάβαση στο περιεχόμενο

Η στρατηγική κατεύθυνση – προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τον αθλητισμό (μέρος 2ο)


Η αριστερά απορρίπτει το σημερινό νεοφιλελεύθερο αθλητικό μοντέλο και τάσσεται υπέρ μιας εντελώς διαφορετικής αντίληψης τοποθετώντας στο κέντρο της προσοχής τον αθλούμενο και τον αθλητή.

Στοχεύει στην ανάδειξη των θετικών λειτουργιών του αθλητισμού και επιδιώκει τον εκδημοκρατισμό του, την ενδυνάμωση του κοινωνικού ελέγχου, την επικράτηση τη gmaf; διαφάνειας και την αναδιανομή των πόρων με ριζικά διαφορετικό σκεπτικό και κοινωνικούς όρους, επιδιώκοντας να γίνει πράξη η συ νταγματική επιταγή για τον αθλητισμό ως κοινωνικό δικαίωμα.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, βασική προϋπόθεση είναι η δημιουργία ενός Ενιαίου, Κοινωνικού και Δημοκρατικού Συστήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

  • Με δημιουργία αθλητικών υποδομών σε όλη την επικράτεια. Με προάσπιση και προαγωγή της υγείας των πολιτών. Με ορθολογική ανάπτυξη των αθλημάτων.
  • Με προσφορά ίσων ευκαιριών στην άθληση για όλους, με προτεραιότητα στις πιο αδύναμες και μη προνομιούχες ομάδες του πληθυσμού. Με σεβασμό των δικαιωμάτων των αθλουμένων και των αθλητών. Με δημοκρατική ρύθμιση των σχέσεων των εμπλεκόμενων φορέων με το κράτος και μεταξύ τους.
  • Με στόχο και κριτήριο αποτελεσματικότητας την αύξηση του αριθμού των αθλουμένων στο σύνολο της κοινωνίας και όχι μόνο των αθλητών που λαμβάνουν μέρος σε αγωνιστικές δραστηριότητες.
  • Με θέσπιση αυτοτελούς κονδυλίου για τον αθλητισμό από τον κρατικό προϋπολογισμό, με αναπτυξιακή λογική. Με κατάργηση των έκτακτων επιχορηγήσεων, των ειδικών αδιαφανών λογαριασμών και των πελατειακών σχέσεων. Η επιχορήγηση του αθλητισμού ως κοινωνικό δικαίωμα είναι υπόθεση της πολιτείας και όχι του τζόγου.
  • Με προνομιακή στήριξη του αθλητισμού στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Με σύγχρονες, ασφαλείς και προσβάσιμες σε όλους υποδομές. Με αθλητικές δράσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση για κάθε κοινωνική ομάδα. Με αναδιανομή των «αθλητικών πόρων» υπέρ του «αθλητισμού για όλους» και του ερασιτεχνικού αθλητισμού, ώστε οι αθλητικές υπηρεσίες και δραστηριότητες να παρέχονται δωρεάν.
  • Με ριζική αλλαγή του σημερινού σαθρού θεσμικού πλαισίου για τον αθλητισμό. Με αποτελεσματική λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών για την τήρηση της νομοθεσίας και διακομματικό έλεγχο. Με σαφή διαχωρισμό του μαζικού από τον επαγγελματικό αθλητισμό. Θεσμική ενθάρρυνση συλλογικών μορφών διοίκησης ποδοσφαιρικών ομάδων. Αδειοδότηση αθλητικών εκδηλώσεων με αυστηρούς όρους και τήρηση των όρων ασφαλείας για αθλητές και φιλάθλους.
  • Με στήριξη του δικαιώματος των φιλάθλων στην παρακολούθηση αθλητικών αγώνων με διαδικασίες εισόδου που δεν προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δεν διαχωρίζουν τους ανθρώπους σε εισοδηματικές κατηγορίες με απομονωμένες μεταξύ τους ζώνες γηπέδου, με κοινό, προσιτό στα λαϊκά στρώματα εισιτήριο, χωρίς αστυνόμευση.
  • Με ανάδειξη του δημόσιου αθλητικού χώρου. Με λειτουργία θεσμών όπως η αθλητική συνέλευση σε επίπεδο πόλεων, το εθνικό συμβούλιο αθλητικής πολιτικής και άλλοι θεσμοί τακτικού απολογισμού και ελέγχου.

Στόχος μας είναι:

Η αναδιοργάνωση και ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ως επιτελικού οργάνου σχεδιασμού και ελέγχου μιας διαφορετικής αθλητικής πολιτικής.
Η αναβάθμιση και στήριξη της αθλητικής έρευνας και τεχνολογίας. Η αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών, με ταυτόχρονη λειτουργία του ως κέντρου αθλητικής τεκμηρίωσης. Η δημιουργία υποδομών για την εκπαίδευση στελεχών του αθλητισμού από τα ΤΕΦΑΑ. Η αναβάθμιση της ιδιότητας του αθλητικού επιστήμονα.

Μαζικός αθλητισμός, αθλητισμός για όλους

Στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε οικονομικό και οργανωτικό επίπεδο και υπέρβαση της σημερινής δυσλειτουργίας και των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων των Δημοτικών Αθλητικών Οργανισμών (ΔΑΟ).
Εκχώρηση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τους αντίστοιχους πόρους, ενίσχυση των προγραμμάτων αθλητισμού για όλους, δημιουργία και συντήρηση μικρών δημοτικών αθλητικών υποδομών κατάλληλων για τον αθλητισμό στη γειτονιά.
Προστασία και ενδυνάμωση της υγείας των πολιτών με δράσεις φυσικής άσκησης και αναψυχής, με αξιοποίηση κάθε ελεύθερου χώρου, σε σύνδεση με το σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Ενίσχυση του αθλητισμού για τις γυναίκες, ιδίως τις εργαζόμενες μητέρες, για πολίτες με αναπηρίες μέσα από συστηματικές και οργανωμένες αθλητικές δράσεις.
Ενθάρρυνση της συμμετοχής γυναικών στα όργανα διοίκησης όλου του αθλητικού οικοδομήματος.
Ανάπτυξη σταθερών πολιτικών για την κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού των μεταναστών, των μειονοτήτων, των εξαρτημένων και φυλακισμένων πολιτών.
Απαγόρευση σύμπραξης των δήμων με αθλητικές ανώνυμες εταιρείες ή αποκλειστική μακρόχρονη παραχώρηση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων σε ανώνυμες αθλητικές εταιρείες.

Η φυσική αγωγή στην εκπαίδευση

Εκσυγχρονισμός των αναλυτικών προγραμμάτων φυσικής αγωγής, με έμφαση στη βελτίωση της φυσικής και κινητικής κατάστασης των νέων και την επιστημονική παρακολούθηση της ανάπτυξής τους.
Επανένταξη της φυσικής αγωγής στη ζωή του σχολείου, με ικανό χρόνο στο ωρολόγιο πρόγραμμα, κάλυψη των κενών σε καθηγητές φυσικής αγωγής, ιατροφαρμακευτική κάλυψη, παρακολούθηση από αθλητίατρο και προληπτικό έλεγχο της υγείας των μαθητών.
Θεσμοθέτηση εναλλακτικών μορφών φυσικής αγωγής, θεσμοθέτηση απογευματινών ωρών φυσικής αγωγής μέσα στη σχολική μονάδα ή σε εγκαταστάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένο σχέδιο σύνδεσης με τον σωματειακό αθλητισμό.
Επιστημονικό σύστημα ανάδειξης των αθλητικών ταλέντων και δημιουργία δικτύου αυτοτελών και αναβαθμισμένων αθλητικών σχολείων.

Αθλητικές ομοσπονδίες – ερασιτεχνικά σωματεία

Αλλαγή φιλοσοφίας και αποκοπή από τον ομφάλιο λώρο της εμπορευματοποίησης, την εντατικοποίηση για το κυνήγι των μεταλλίων στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.
Ουσιαστική οικονομική, οργανωτική και επιστημονική υποστήριξη του επιτελικού τους ρόλου στην ανάπτυξη των αθλημάτων και μέσω αυτών στήριξη του πρωτοβάθμιου αθλητικού σωματείου, μακριά από μικροκομματικές, πελατειακές σχέσεις και εισπρακτικές λογικές. Εκδημοκρατισμός, άνοιγμα και μαζικοποίηση των αθλητικών σωματείων.
Οργανωμένη αθλητιατρική κάλυψη, πρόληψη υγείας και υποστήριξη των αθλητών των εθνικών ομάδων.
Ανεξάρτητη αρχή διαιτησίας. Εκδημοκρατισμός και εκπροσώπηση στα Δ.Σ. των αθλητών, των προπονητών και των διαιτητών.

Δικαιώματα των αθλητών

Συμμετοχή των ερασιτεχνών αθλητών στα όργανα των σωματείων και ισχυροποίηση του νομικού πλαισίου για την προστασία τους από αυθαιρεσίες και καταχρηστικές συμπεριφορές.
Προστασία της υγείας των ερασιτεχνών αθλητών και δωρεάν κάλυψη των προληπτικών ελέγχων από το δημόσιο σύστημα υγείας και εξειδικευμένα αθλητιατρικά κέντρα.
Δημιουργία σύγχρονου συστήματος προστασίας και ορθολογικών κινήτρων σε πρωταθλητές – μέλη των εθνικών ομάδων που διακρίνονται, με οικονομικές επιβραβεύσεις μόνο των ερασιτεχνών αθλητών, πλήρη κάλυψη των εξόδων προετοιμασίας των αθλητών, μέτρα για την ομαλή φοίτηση και ένταξη στην παραγωγική διαδικασία μετά τη λήξη της αθλητικής σταδιοδρομίας και επαγγελματική αξιοποίηση σε φορείς σχετικούς με τον αθλητισμό.
Πλήρης ασφάλιση όλων των εν ενεργεία ερασιτεχνών αθλητών.

Για το ντόπινγκ

Δημιουργία ανεξάρτητου φορέα αντιντόπινγκ. Έλεγχοι σε όλες τις εθνικές αθλητικές διοργανώσεις και για όλους τους αθλητές που αναδεικνύονται πρωταθλητές στους πανελλήνιους αγώνες όλων των ατομικών αθλημάτων. Συστηματική ενημέρωση των αθλητών και ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και ενημέρωσης στην εκπαίδευση. Υποχρεωτικός αιματολογικός έλεγχος αντιντόπινγκ στα μέλη των εθνικών ομάδων 2 φορές το χρόνο, πέραν των ελέγχων των διεθνών ομοσπονδιών.
Εναρμόνιση της αθλητικής νομοθεσίας με το δίκαιο που αφορά τη δημόσια υγεία, τον ιατρικό κώδικα, την εισαγωγή, το εμπόριο και τη διακίνηση φαρμακευτικών ουσιών. Δημιουργία ανεξάρτητου μη κυβερνητικού φορέα, ιατρικής επιστημονικής ομάδας ελέγχου των φαρμακευτικών σκευασμάτων που χορηγούνται στους αθλητές όλων των αθλημάτων.
Θεσμοθέτηση ποσοστού από τα τηλεοπτικά δικαιώματα των επαγγελματικών πρωταθλημάτων υπέρ της έρευνας για την καταπολέμηση του ντόπινγκ. Στήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Λήψη μέτρων για τις εθνικές ομοσπονδίες και πειθαρχικές κυρώσεις (αφαίρεση βαθμών) για τους συλλόγους των οποίων οι αθλητές συλλαμβάνονται ντοπαρισμένοι. Αφαίρεση των προνομίων σε περιπτώσεις ντόπινγκ και αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για κάθε εμπλεκόμενο.

Δικαιώματα των φιλάθλων

Θεωρούμε σημαντικό πρόβλημα τη μη συμμετοχή των φιλάθλων στα όργανα των ομάδων. Πιστεύουμε στη χρησιμότητα νέων ενώσεων φιλάθλων που θα έχουν σκοπό τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους: τον σεβασμό τους από τις ΠΑΕ, τον περιορισμό της εκμετάλλευσής τους από την ακρίβεια των εισιτηρίων, τη διαμόρφωση ανθρώπινων συνθηκών παρακολούθησης ενός αθλητικού γεγονότος, τον περιορισμό της εκμετάλλευσης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων από συνδρομητικές εταιρείες, την προστασία από αστυνομικά μέτρα που θίγουν τα ατομικά δικαιώματα και προσωπικά δεδομένα.
Ενώσεις φιλάθλων που θα αναλάβουν αντιρατσιστικές, φιλειρηνικές πρωτοβουλίες και θα αποτελέσουν αντίβαρο στην τυφλή βία. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε να εξεταστεί και η πρόταση για τη θέσπιση του Συνηγόρου του Φιλάθλου, στα πρότυπα του αγγλικού μοντέλου.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: